Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL

Gazi Eğitim Fakültesi > Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • ÇOLAK İ., KABALCİ, E. YEŞİLBUDAK, M. and BULBUL, H. Ibrahim,, 2011. An Agglomerative Hierarchical Clustering Tool for Renewable Energy Sources, International Conference on Power Enegineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG), 11-13 May 2011, Malaga, Spain. Malaga, Spain.
 • BULBUL, H.İ., ÜNSAL, Ö, 2011. Comparison of Classification Techniques used in Machine Learning as Applied on Vocational Guidance Data, 10th International Conference on Machine Learning and Applications and Workshops, December 18-December 21, 2011. Honolulu, Hawaii USA. Honolulu, Hawaii USA
 • Selçuk ARSLAN, 2010. Nuclear and Renewable Energy Resources, 2ND International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources http://www.nurer.org/index.phpidcommit ANKARA
 • BÜLBÜL, H.İ., POSTACI, T.,YILMAZ, L. , 2010. Türkiye’de Kurumsal E-Devlet Uygulamalarının ve Birlikte Çalışabilirliğin Ölçüm ve Değerlendirilmesi., 16. Dünya Verimlilik Kongresi. 2-5 Kasım, 2010. Belek, Antalya. Antalya
 • BULBUL, H.İ., ÜNSAL, Ö., 2010. Determination of Vocational Fields with Machine Learning Algorithm. , The Ninth International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA’ 10) 12-14/12/2010, WASHINGTON D.C. USA. WASHINGTON D.C. USA
 • Özkan ÜNSAL, Machine Learning, Special Session on Machine Learning in Energy Applications at The Ninth International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA"; 10) http://www.icmla-conference.org/icmla10/ Washinghton, D.C.
 • BÜLBÜL, H.I., TANYERİ, U., ŞAHİN, Y.G., The 8th International Educational Technology Conference, BÜLBÜL, H.I., TANYERİ, U., ŞAHİN, Y.G. (2008) Internet Protocol V6 (Ipv6) and the Transition Process. The 8th International Educational Technology Conference. May 6th - 9th 2008, at Anadolu University in Eskişehir, Turkey. Eskişehir, Turkey.
 • Teknoloji Eğitimi, BULBUL, H.İ. (2008) New Perspective of Technology Education in Turkey. The Second International Symposium on Educational Cooperation for ";Industrial Technology Education"; Proceedings. Aichi University of Education, Japan. July 4-6, 2008. Aichi University of Education, Aichi, Japan. JAPONYA

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • BULBUL, H.I., BATMAZ, I., OZEL, M. Wireless Network Security : Comparison of WEP (Wired Equivalent Privacy) Mechanism, WPA (WiFi Protected Access) RSN (Robust Security Network) Security Protocols. First International Conference on Forensic Applications Te Avustralya
 • Internet Protocol V6 (Ipv6)the Transition Process. The 8th International Educational Technology Conference. May 6th 9th 2008, at Anadolu University in Eskişehir, Turkey. Anadolu University, Eskişehir, Turkey.
 • Web Based Professıon Orıentatıon In Elemantary Educatıon. The Proceedings of 7th International Educational Technology Conference, 3,5 May 2007, Near East University, North Cyprus. Near East University, North Cyprus.
 • Teachers competence required for computer literacy in the course of translation to computer assisted learning. CAL 2001 2,4 April. Poster presentation. University of Warwick. U.K. 2001. University of Warwick. U.K. 2001.
 • A New Aspect of Engineering Education. 7th WFEO World Congress on Engineering Education, MOBILITY OF ENGINEERS. March 4,8, Budapest Hungary. Budapest Hungary.
 • Purposed Improvement of Industrial Technology Education Program in Turkey. International Symposium on Educational Cooperation for "Industrial Technology Education": Making Things Developing Human Resources. July 9,10 Aichi Japan Aichi, Japan
 • BÜLBÜL, H.İ., Postacı, T.,YILMAZ, L. (2010) Türkiye";de Kurumsal E-Devlet Uygulamalarının ve Birlikte Çalışabilirliğin Ölçüm ve Değerlendirilmesi. ANTALYA, TÜRKİYE
 • DETERMINATION OF VOCATIONAL FIELDS WITH MACHINE LEARNING ALGORITHM. Washington D.C., Amerika Birleşik Devletleri
 • THE USABILITY OF SOLAR POWER, A RENEWABLE ENERGY SOURCE, IN COMPUTERS. ANKARA, TURKEY

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 2ND International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources http://www.nurer.org/index.phpidcommit ANKARA
 • 1st International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources http://www.nuyek2009.tubav.org.tr/ ANKARA
 • Special Session on Machine Learning in Energy Applications at The Ninth International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA"; 10) http://www.icmla-conference.org/icmla10/ Washinghton, D.C. ABD

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Türkiye";de Kurumsal E-Devlet Uygulamalarının ve Birlikte Çalışabilirliğin Ölçüm ve Değerlendirilmesi.
 • Mesut ÖZEL, Kablosuz Bilgisayar Ağlarında Kullanılan WEP Güvenlik Mekanizmasının Veri Aktarım Hızı Üzerindeki Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara , 2007.
 • M.Salih KAYA, Ajax Uygulamalarının Sunucu Performansına Etkisi Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara, 2008.

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2007). Bürolarda Teknoloji Kullanımı. Mesleki ve Teknik Yayınlar serisinde yayınlanmış olan kitap; Teknoloji, işlevleri ve değişen iş yaşlamı, Bilgi kavramı,Bilgi işleme ve Bilgi Toplumu, Büro Otomasyonu, Bilgisayar yazılım ve Donanımı Teknolojileri, Bilgisayar Ağları, E-ticaret,gibi konuları kapsamaktadır. Türkiye. Nobel Yayın Dağıtım.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Halil İbrahim BÜLBÜL, Yaşar Güneri ŞAHİN (2007). Veritabanı Bağımsız Uygulama Yazılımı Geliştirme Yöntemi. Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 163(174).
 • Halil İbrahim BÜLBÜL (2007). Application of Bernstein Pattern Recognition Methods for Speech Command Recognition.. Journal of Applied Sciences, 3063(3068).
 • Halil İbrahim BÜLBÜL, Yaşar Güneri ŞAHİN (2007). How to Select the Best Method For Database Applications, Database Independent Platform Not. Journal of Applied Sciences, 127(131).
 • Halil İbrahim BÜLBÜL, Yaşar Güneri ŞAHİN (2007). Dynamic Database Textbox FieldValidator for WebApplication Software. Jurnal of Applied Sciences, 91(97).
 • Halil İbrahim BÜLBÜL, Yaşar Güneri ŞAHİN (2007). Clients Cache Updating Using Idle Time of Clients in Relational Database Management Systems. Journal of Information Science Engineering, 329(341).
 • BÜLBÜL, H.İ., AKCAYOL, M.A., ÇINAR, C., KİLİÇARSLAN, A. (2004). Artificial neural network based modeling of injection pressure in diesel engines.. WSEAS Transactions on Computers, 1538(1544).