Uzman. Dr. Buket Er Demirhan

Eczacılık Fakültesi > Temel Eczacılık Bilimleri > Eczacılık Temel Bilimleri

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Buket Er, Belgin Sarımehmetoğlu (2011). The Investigation of Bisphenol A Presence in Canned Tuna Fish using High-Performance Liquid Chromatography Method. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(21)(2859-2862).
 • Mehmet Bingöl, Gülderen Yentür, Buket Er, Aysel Bayhan Öktem (2010). Czech Journal of Food Science. Determination of some heavy metal levels in non alcoholic beverages using ICP/OES method, 213(216).
 • B. Er, B. Demirhan, F. Kaynak Onurdağ, G. Yentür (2010). Determination of Aflatoxin M1 Level in Milk and White Cheese Consumed in Region Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (2)(1780-1784).
 • Yentür, G.,Gür Özkan, M., Bayhan Oktem, A (2006). Determination of Aflatoxins in Peanut Butter and Sesame Samples Using High-Performance Liquid Chromatography Method. Eur Food Research Technol, 224(167-170).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • F. Kaynak, B. Er, S. Özgen, B. Demirhan, U. Abbasoğlu, A. Bayhan Öktem (2011). Antimicrobial Susceptibilities of Salmonella spp. Isolated from Chicken Meat Samples. Journal of Food Science and Engineering, 1(2)(135-140).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • G. Yentür, F. Kaynak Onurdağ, B. Er, B. Demirhan (2012). Investigation of Aflatoxin B1 Levels in Red Pepper and Products Consumed in Ankara. Turkish J Pharm Sci,
 • G. Yentür, B. Er (2012). Gıdalarda Aflatoksin Varlığının Değerlendirilmesi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi ,
 • B. Er, B. Sarımehmetoğlu (2011). Gıdalarda Bisfenol A Varlığının Değerlendirilmesi.. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 82(3) (25-30).
 • Gülderen Yentür, Şebnem Erdoğan, Buket Er, Burak Demirhan, Aysel Bayhan Öktem (2010). Ankara Bölgesinde Tüketime Sunulan Bazı Gıda Maddelerinde Sentetik Boya Düzeylerinin Araştırılması. Gıda, 35(1)(49-53).
 • A. Bayhan Öktem, F. Kaynak Onurdağ, B. Er, B. Demirhan (2009). A Research of Salmonella Spp. in Egg and Egg Products and Survival of Salmonella in Different Temperatures. Turkish J Pharm Sci , 6(3)(147-154).
 • B. Er, B. Sarımehmetoğlu (2009). Süt Endüstrisinde Mikrobiyel Enzim Kullanımı. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 1(25-30).
 • Gülderen YENTÜR, Nurcay BÜYÜKGÜÇLÜ KOCAMAN Aysel BAYHAN ÖKTEM (2008). Occurrence of Yersinia Enterocolitica in Turkish White Cheese Consumed in Karabük RegionTurkey. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 5(2).
 • B. Er, A. Bayhan Öktem, G. Yentür (2008). The Determination of Nitrate and Nitrite Levels in Turkish White Cheese Samples Consumed in Ankara Region. Gıda, 33(5)(261-266).
 • Yentür ,G.,Beşer, Ö., Bayhan Öktem, A (2007). Türkiye"de Üretilen Siyah Çayların Türk Gıda Kodeksine Uygunluğunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Gıda, 32(227-233).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Kaynak, B. Er, S. Özgen, B. Demirhan, U. Abbasoğlu, A. Bayhan Öktem, 2011. Antimicrobial Susceptibilities of Salmonella Spp. Isolated From Chicken Meat Samples, 4th HVMS Food Congress-Modern Approach to Food Hygiene and Safety Greece
 • Demirhan, B. Er, F. Kaynak, S. Özgen, A. Bayhan Öktem, U. Abbasoğlu, 2011. Determination of Quinolone Antibiotic Residues in Chicken Meat Samples, 4th HVMS Food Congress-Modern Approach to Food Hygiene and Safety Greece
 • B. Er, B. Sarımehmetoğlu, 2011. The Investigation of Bisphenol A Presence in Canned Tuna Fish using High-Performance Liquid Chromatography Method, 4th HVMS Food Congress-Modern Approach to Food Hygiene and Safety Greece
 • B. Er, G. Yentür, 2011. Gıda Boyası olarak Ponceau 4R, 4. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Antalya
 • Aysel Öktem, Fatma Kaynak Onurdağ, Burak Demirhan, Salmonella, First European food congress Slovenya
 • Betül Çelik, Gülderen Yentür, Ankara piyasasından sağlanan çikolata örneklerinde bazı kalite kriterlerinin araştırılması, 3.veteriner gıda hijyeni kongresi Bursa
 • Yentür, G., Gür Özkan., M., Öktem Bayhan, A, Determination of Aflatoxin Levels in Some Foodstuffs Using HPLC Method, Turkey, 7th International Syposium on Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Şeker, S, Yentür, G,Uraz, G, Yılmaz E, Ankara Bölgesinden sağlanan içme sularında E.coli ve koliform bakterilerin araştırılması, 2. ulusal veteriner gıda hijyeni kongresi İstanbul
 • Yentür, G., Kocaman, B., N., Studies on Yersinia enterocolitica in White Cheese Consumed in Karabük Region, Turkey, 7th International Syposium on Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Öktem Bayhan, A., Koçer,, Akdeniz ve Karadeniz";den Sağlanan Bazı Balık Türlerinde Ağır Metallerin Araştırılması, I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Ankara
 • Yentür, G, Çelik, B.,, Ankara Piyasasından Sağlanan Çikolatalarda Teobromin ve Yağsız Kakao Kitlesi Miktarlarının Araştırılması, I. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi Ankara
 • Öktem Bayhan, A., Gürcan, İ.S, The Determination of NitrateNitrite Levels in White Cheese Samples of Ankara Local Markets, Turkey, 1st International FoodNutrition Congress İstanbul
 • Öktem Bayhan, A, Karabacak, B, A STUDY ON NUTRITION BEHAVIOUR OF HIGH SCHOOL LEVEL STUDENTS WITH VARIOUS SOCIOECONOMIC STATUS FROM DIFFERENT DISTRICTS OF ANKARA, TURKEY, 2st International FoodNutrition Congress İstanbul
 • Yentür, G., Erdoğan, Ş.,Demirhan, B, The investigation of synthetic colours in some foodstuffs sold in Ankara, Turkey, 2st International FoodNutrition Congress İstanbul
 • Yentür, G,Beşer, Ö., Orman, M, The Determination of Some Chemical Quality Criteria in Black Tea Samples of Ankara Local Markets, Turkey, 1st International FoodNutrition Congress İstanbul

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2006). Eur Food Research Technol, Determination of Aflatoxins in Peanut Butter and Sesame Samples Using High-Performance Liquid Chromatography Method
 • (2006). Eur Food Research Technol, Determination of Aflatoxins in Peanut Butter and Sesame Samples Using High-Performance Liquid Chromatography Method
 • (2006). Eur Food Research Technol, Determination of Aflatoxins in Peanut Butter and Sesame Samples Using High-Performance Liquid Chromatography Method
 • (2006). Eur Food Journal, Determination of Aflatoxins in Peanut Butter and Sesame Samples Using High-Performance Liquid Chromatography Method

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Tavuk Etlerinde Kinolon Antibiyotik Kalıntı Miktarlarının ve Salmonella spp. Varlığının Araştırılması (2010) Gazi Üniversitesi
 • Bazı Gıda Maddelerinde Aflatoksin B1 ve M1 Düzeylerinin Saptanması (2008) Gazi Üniversitesi
 • Yumurta ve Yumurta Ürünlerinde Salmonella spp Varlığı ile Salmonella spp’nin Buzdolabı ve Kaynatma Sıcaklıklarında Yaşam Sürelerinin Araştırılması (2006) Gazi Üniversitesi
 • Ankara'da Satılan Damacana Pet Şişe Sularının ve Şebeke Sularının Escherichia coli ve Koliform Grubu Bakteriler Yönünden Araştırılması (2005) Gazi Üniversitesi
 • Bazı Gıda Maddelerinde Aflatoksin Düzeylerinin Araştırılması (2000) Gazi Üniversitesi