Prof. Dr. BENSU - KARAHALİL

Eczacılık Fakültesi > Eczacılık Meslek Bilimleri > Farmasötik Toksikoloji

PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER:

TÜBİTAK, TÜBİTAK DESTEKLİ, TÜBA DESTEKLİ VE NATO PROJELERİ

 1. “Oto-motor işçilerinin polisiklik aromatic hidrokarbonlara maruziyetinin biyolojik izlenmesi”, TÜBİTAK. Proje No: SBAG 1433, 1993. (yardımcı araştırmacı)
 2. “Assessment of genotoxic damage in nurses occupationally exposed to antineoplastics by the analysis of chromosomal aberrations”, NATO Project No: CRG-960657,  1996. (yardımcı araştırmacı)
 3. “Miyokardiyal iskemi-reperfüzyonda DNA hasarı ile OGG1 DNA onarım enzim polimorfizmi arasındaki ilişkiin araştırılması”, TÜBİTAK Proje No: 106S176 (SBAG-3424), 2006. (yürütücü)
 4. “DNA onarım gen polimorfizmlerinin mide ve kolorektal kanserlerle ilişkisinin incelenmesi” TUBITAK, Proje No: 107S363, 2007. (yardımcı araştırmacı)
 5. “Miyokardiyal iskemi-reperfüzyonunda oksidatif DNA hasarının comet yöntemi ile araştırılması” konulu TÜBA destekli L’OREAL Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursu kapsamında gerçekletirilen proje, 2007. (yürütücü)
 6. “Nanotoxicology link between India and European Nations – NanoLINEN” Avrupa Birliği 7. Çerçeve kapsamında desteklenen New Indigo Programı, 2010. (yürütücü)
 7. “Antipsikotik İlaçların Olası Hepatotoksisitesinde Bireysel Duyarlılığın Etkisi”, TÜBİTAK, Proje No: 113S508, 2013-Halen. (yürütücü)

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ PROJELERİ

 1. The investigation of the effects on DNA damage of PUVA therapy, Gazi University, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, 1993. (yardımcı araştırmacı)
 2. The investigation of effects on individual susceptibility of oxidative polymorphism by Gas Chromatography-Mass Spectrometry and Polymerase Chain Reaction, EF-02/94-6, Gazi University, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi,1994. (yardımcı araştırmacı)
 3. Urinary cyclophoshamide excretion by Gas Chromatography-Mass Spectrometry in nurses after occupational exposure to antineoplastic agents, Gazi University, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, 02/2000-01, 2000. (yürütücü)
 4. Release of α-glutathione s-transferase (α-GST) and hepatocellular damage induced by Helicobacter pylori and eradication treatment, Gazi University, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, Gazi University, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, 2004. (yürütücü)
 5. Detection of relation to sedative and vascular response of dexmedetomidine and α–adrenergic receptor polymorphisms, Gazi University, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, 02/2005-13. (yürütücü)
 6. hOGG1 Ser326Cys polymorphism and gynecologic cancer susceptibility in Turkish population, Gazi University, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, 02/2006-14. (yürütücü)
 7. hOGG1 Ser326Cys polymorphism and lung cancer susceptibility in Turkish population, Gazi University, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, 02/2006-14. (yürütücü)
 8. Mide kanserinin DNA onarım gen polimorfizmleri ilişkisinin araştırılması, Gazi University, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, 02/2007-26. (yardımcı araştırmacı)
 9. Tip II diabetes Mellitusun etiyolojisinde Glutatyon S transferaz ve OGG1 gen polimorfizmlerinin rolü, Gazi Üniveristesi, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, 02/2008-01, 2008. (yürütücü)
 10. Genotoksisite Parametrelerin Erkek İnfertiletisi İle İlişkisinin Araştırılması, Gazi Üniveristesi, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, 02/2009-27. (yardımcı araştırmacı)
 11. Titanyum alaşımlı endoosseoz implant veya mini plak uygulanan hastalarda genotoksik etkilerin mikroçekirdek yöntemi ile araştırılması, Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, 02-2009-08. (yardımcı araştırmacı)
 12. Koroner Arter Bypass Greft (KABG) sırasında oluşan iskemi/reperfüzyona bağlı inflamatuar cevap ve oksidatif stresin araştırılması, Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, 02/2011-18. (yürütücüsü)
 13. THP-1 hücre hattında, titanyumdioksit (TiO2) kullanılarak nanopartiküllerin sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılmasında kullanılacak test sisteminin standardizasyonu, Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, 02/2011-20. (yardımcı araştırmacı)
 14. Gastrointestinal adenokarsinoma ile NEIL1 gen polimorfizmi arasındaki ilişkinin araştırılması, Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, 02/2012-38. (yardımcı araştırmacı)
 15. Antipsikotiklerin toksisitesi ve bireysel duyarlılığın toksisite üzerine etkisi, Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi 02/2012-50. (yürütücü)
 16. Ankara keçisi spermasında farklı ozmotik ve kriyoprotektif ortamların kromatin hasarı üzerine etkisinin Comet Testi ile saptanması, Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi Birimi, 02/2012-22. (yürütücü)