Öğr. Gör. Dr. Başak Gök

Rektörlük > Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

  • Başak GÖK, Üzeyir Fidan, 2018. Mapping the Effect of Corporate Reputation Perception on the Intention to Buy with Decision Tree , IV. International Conference on Applied Economics and Finance & EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES (ICOAEF’18) Kuşadası-AYDIN, Turkey
  • Başak Gök, Öznur Yılmaz, Şeyma Nur Yavuz, Pervin Ünlü Yavaş, 2017. Sosyal Medya Araçlarından Facebook’un Benimsenmesi, Kullanım Amaçları, Eğitsel Amaçlı Kullanımı ve Fizik Eğitiminde Eğitsel Amaçlı Kullanımına İlişkin Bir Değerlendirme, 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi Gazi Üniversitesi
  • Gök B., Gökçen. H. , 2016. Uzaktan eğitim hizmet kalite ölçeği (UE-SERVQUAL) geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, 3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
  • Gök, B., Kandil-İngeç, Ş., 2007. Düzgün Dairesel Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

  • Gök B., Gökçen. H. (2016). Uzaktan eğitim hizmet kalite ölçeği (UE-SERVQUAL) geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 1(3)(41-60).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • YRD.DOÇ.DR. PERVİN ÜNLÜ, BAŞAK GÖK (2007). Öğrencilerin Düzgün Dairesel Harekette Merkezcil Kuvvet Hakkındaki Kavram Yanılgılarının Araştırılması. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(141150).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

  • Dreamy m- Learning (2017) Ulusal Ajans