Arş. Gör. Banu BABÜR

Fen Fakültesi

Bazı 2-aminotiyofen türevleri ile karbosiklik ve heterosiklik aminlerden azo boyarmaddelerin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi

Bazı 2-aminotiyofen türevleri ile karbosiklik ve heterosiklik aminlerden azo boyarmaddelerin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi, BAP 2008