Arş. Gör. Banu BABÜR

Fen Fakültesi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

  • Banu BABÜR, Nermin ERTAN, 2011. Bazı 2-aminotiyofen türevleri ile karbosiklik ve heterosiklik aminlerden azo boyarmaddelerin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi, 25. Ulusal Kimya Kongresi Erzurum
  • E. Yalçın, B. Köse, Z. Seferoğlu, N. Ertan, 2009. Spektroskopi, XI. Ulusal Spektroskopi Kongresi Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, ANKARA
  • B. Köse, E. Yalçın, Z. Seferoğlu, N. Ertan, 2009. Spektroskopi, XI. Ulusal Spektroskopi kongresi Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
  • Nuralın F., Seferoğlu Z., Ertan N., Köse B., 2006. Tekstil sektöründe kullanılan boyarmaddeler ve kimyasallar, 3. National Textile Dyes and Chemicals Congress Çorlu, TURKEY.
  • Yalçın E., Köse B., Ertan N., Seferoğlu Z., 2006. Kİmya, 3. National Chemistry Congress Erciyes University, Kayseri, TURKEY

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

  • Ebru Aktan, Banu Babür, Zeynel Seferoğlu, Tuncer Hökelek, Ertan Şahin (2011). Synthesis and structure of a novel hetarylazoindole dye studied by X-ray diffraction, FT-IR, FT-Raman, UV-vis, NMR spectra and DFT calculations. Molecular Structure, 1002(113-120).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

  • Pirazol/Pirazolon Temelli Yeni Floresans İnterkelatörlerin Sentezi, DNA/RNA İle Etkileşimlerinin Ve Yeni Nesil Anti-Kanser İlaci Olarak Kullanılma Potansiyelinin Araştırılması (2011) TÜBİTAK
  • Bazı 2-aminotiyofen türevleri ile karbosiklik ve heterosiklik aminlerden azo boyarmaddelerin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi, BAP 2008 (2008) Gazi Üniversitesi