Doç. Dr. Bahadır Alyavuz

Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Dikdörtgen Kesitli Açık Kanalda Akımın İki Boyutlu Olarak Sayısal Modelle İncelenmesi
06/2011-42 (Tamamlandı)

Katılarda dalga yayılması ve kayma bandı oluşumu
06/2006-34 (Tamamlandı)