Doç. Dr. Bahadır Alyavuz

Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

KATILARDA DALGA YAYILMASI - 20??/?? ?? Dönemi

Ders sorumlusu: Doç. Dr. Bahadır Alyavuz 
Ders saatleri:
Ofis saatleri:

Kitaplar, değerlendirme
Kaynak kitaplar
1- J.D. Achenbach, “Wave Propagation in Elastic Solids”, North-Holland, Amsterdam, 1973.
2- A.C.Eringen, E.Suhubi, “Elastodynamics, volume 1”, Academic Press, New York, 1974.
3- A.C.Eringen, E.Suhubi, “Elastodynamics, volume 2”, Academic Press, New York, 1973.
4- J. Billingham, A.C. King, “Wave Motion”, Cambridge U.P., Cambridge, 2000.
5- K.F. Graff, “Wave Motion in Elastic Solids”, Dover, New York, 1991.
6- A. Bedford, D.S. Drumheller, “Introduction to Elastic Wave Propagation”, John Wiley & Sons,
Chichester, 1994.

Notlandırma
Dönem içi notu (vize, ödevler, quiz, vb.) %60+final %40.
Derse katılım
Duyurular
1.
2.
3.
 
Değişebilir ders planı
1) Giriş, dalganın tanımı, elastik çubuklarda boyuna doğrultuda hareket
2) Elastik çubuklarda dalga hızı, yer değiştirme, harmonik dalga tanımı,
periyot, frekans, dalga boyu ve hızı, elastik çubuk sınırlarında yansıma
3) Yarı sonsuz çubukta gerilme çözümü ve yer değiştirme çözümü
4) Laplace dönüşümü
5) Karakteristikler yöntemi
6) Doğrusal elastisite denklemleri ve sınır şartları
7) İki boyutlu problemler ve dalga denklemleri, düzlem harmonik dalgalar
8) Ara sınav
9) Elastik yarı ortamda harmonik dalgalar, yansıma
10) S ve P dalgalarının yansıması
11) Elastik yarı ortamda durağan dalga
12) Rayleigh yüzey dalgaları, yüzeyde ani yükleme etkisinin yayılması
13) Love dalgaları