Doç. Dr. Bahadır Alyavuz

Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

İM521ELASTİSİTE TEORİSİ - 2016/17 Bahar Dönemi

Ders sorumlusu: Doç. Dr. Bahadır Alyavuz 
Ders gün ve saati: Salı, 13:30-16-20

Kitaplar, değerlendirme
Kaynak kitaplar

S.P. Timoshenko, J.N. Goodier, Theory of Elasticity, McGraw-Hill, 1970. (QA931.T52 1970)

A.J.M. Spencer, Continuum Mechanics, Longman, 1980. (QA808.2 SPE 1980)

A.C. Uğural, S.K. Fenster, Advanced Strength and Applied Elasticity, Prentice Hall, 2003. (TA405.U42 2003)

A.C. Eringen, Mechanics of Continua, Krieger Publising, 1980. (QA808.2 ERİ 1980)

G.A. Holzapfel, Nonlinear Solid Mechanics – A continuum approach for engineering, Wiley 2000.

Notlandırma
Dönem içi notu (vize, ödevler, quiz, vb.) %50+final %50.
Derse katılım
Duyurular
1. Ders ile ilgili belgeler dosyalar bölümünde olacaktır.
2. Ders bilgi formu dosyalar bölümündedir.
 
 
Değişebilir ders planı
 1. Vektör, matris yöntemleri ve indis notasyonu
 2. Tansör matematiği
 3. Elastik ortam kinematiği
 4. Elastik ortam kinematiği
 5. Elastik ortam kinetiği ve gerilme tansörleri
 6. Elastik ortam kinetiği ve gerilme tansörleri
 7. Ara sınav 1
 8. Elastik bünye teorisi: hiperelastik cisimler
 9. Elastik bünye teorisi: doğrusal elastik cisimler
 10. Düzlem gerilme ve şekil değiştirme problemleri
 11. İki boyutlu elastisite problemleri
 12. Ara sınav 2
 13. İki boyutlu elastisite problemleri
 14. İki boyutlu elastisite problemleri
 15. Burulma