Doç. Dr. Bahadır Alyavuz

Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

İM501 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE ANALİTİK YÖNTEMLER   2015/16 Güz Dönemi

Ders sorumlusu: Doç. Dr. Bahadır Alyavuz 
Ders saatleri:Cuma, 13:30-16:20

Kitaplar, değerlendirme
Kaynak kitaplar

Advanced Engineering Mathematics, P.V. O'Neil.

Advanced Engineering Mathematics, Erwin Kreyszig.

Notlandırma
Dönem içi notu (vize, ödevler, quiz, vb.) %50+final %50.
Derse katılım
Duyurular
1. Ders ile ilgili belgeler dosyalar bölümüne eklenecektir.
2.
 
 
Ders konuları
  1. Diferansiyel denklemler ve uygulamalarına giriş
  2. Sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri
  3. Katı cisimlerin mekaniğinde uygulamalar, titreşim poroblemleri
  4. Akışkanlar mekaniğinde ve zemin mekaniğinde uyulamalar
  5. Diferansiyel denklemlerin Laplace yöntemiyle çözümü
  6. Laplace yöntemiyle uygulamalar
  7. Diferansiyel denklem sistemleri
  8. Difreansiyel denklem sistemleriyle ilgili uygulamalar
  9. Seri yöntemleri
  10. Seri yöntemleriyle ilgili uygulamalar