Doç. Dr. Bahadır Alyavuz

Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

MUKAVEMET II 2015/2016 Güz Dönemi

Ders sorumlusu: Doç. Dr. Bahadır Alyavuz 
Ders saatleri: Pzt, 13:30-16:20
 
Ders Öğrenme Çıktıları
Öğrenci,
K
irişlerin eğik eğilmesi durumunda oluşacak gerilmelerin hesabını ve yapı elemanının tasarımını yapar.
Kayma merkezini belirler ve çarpılarak eğilen yapı elemanında tasarım yapar.
Dairesel çubuklarda burulma sonucu oluşacak gerilme, deformasyon, ve gerekli boyutları belirler.
Çubuk sistemlerde birden fazla türde yükleme olması durumunda gerilmeleri belirler.
Kirişlerde elastik eğrinin denklemini farklı yöntemler uygulayarak belirler.
Elastik şekil değiştirme enerjisini farklı yükleme durumları için hesaplar.
Enerji yöntemlerini kullanarak kuvvet ve deplasman hesabı yapar.
Eksenine paralel yüklü çubuklarda farklı mesnetlenme şartları altında statibite analizi yapar.

Kitaplar, değerlendirme
Ders kitabı
Mechanics of Materials, 8/E
Russell C. Hibbeler, Prentice Hall.

Kaynak kitaplar
1. “Mechanics of Materials”, F.P. Beer, E.R. Johnston, J. De Wolf, D. Mazurek, Mc Graw-Hill ("Cisimlerin Mukavemeti", 6. Basımdan çeviri, Literatür Yayınevi, 2014)
2. “Çubukların Mukavemeti”, Hilmi Luş, Uğur Ersoy, Erdem Canbay, S. Tanvir Wasti, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2013.
3. “Mukavemet”, Mehmet H. Omurtag, Birsen Yayınevi.
4. “Mukavemet”, James M. Gere , Barry J. Goodno, çeviri editörleri: Talha Ekmekyapar, Mustafa Özakça

Notlandırma
Dönem içi notu (2 vize, ödevler, quiz, vs.) %60+final sınavı %40.
Derse katılım
Dersten başarılı olabilmek için en az %70 devam zorunluluğu vardır.
Ödevler
Dönem içi notları
Vize 2 notlar
Vize 1 notlar
Quiz Notları
Ödev Notları
   
 
Ders kapsamı
- SİMETRİK OLMAYAN EĞİLME
- KAYMA MERKEZİ
- BURULMA
- BİRLEŞİK GERİLME
- KİRİŞLERDE DEFORMASYON HESAPLARI -
ÇİFT İNTEGRAL YÖNTEMİ
- KİRİŞLERDE DEFORMASYON HESAPLARI -
MOMENT ALAN YÖNTEMİ
- KİRİŞLERDE DEFORMASYON HESAPLARI -
MOHR YÖNTEMİ
- ENERJİ KAVRAMLARI İLE KİRİŞLERDE VE ÇERÇEVELERDE DEFORMASYON HESAPLARI
- ŞEKİL DEĞİŞTİRME ENERJİSİ
- CASTİGLİANO TEOREMİ
- ELASTİK STABİLİTEYE GİRİŞ VE BURKULMA
 
Course Content
Chapter 6: Bending
6.5 Unsymmetric Bending
Chapter 7: Transverse Shear
7.5 Shear Center for Open Thin-Walled Members
Chapter 5: Torsion
5.1 Torsional Deformation of a Circular Shaft
5.2 The Torsion Formula
5.4 Angle of Twist
5.5 Statically Indeterminate Torque-Loaded Members
5.6 Solid Noncircular Shafts
5.7 Thin-Walled Tubes Having Closed Cross Sections
Chapter 8: Combined Loadings
8.1 Thin-Walled Pressure Vessels
8.2 State of Stress Caused by Combined Loadings
Chapter 12: Deflection of Beams
12.1 The Elastic Curve
12.2 Slope and Displacement by Integration
12.4 Slope and Displacement by the Moment-Area Method
12.5 Method of Superposition
12.6 Statically Indeterminate Beams and Shafts
12.7 Statically Indeterminate Beams and Shafts Method of Integration
12.8 Statically Indeterminate Beams and Shafts Moment-Area Method
12.9 Statically Indeterminate Beams and Shafts Method of Superposition
Chapter 14: Energy Methods
14.1 External Work and Strain Energy
14.2 Elastic Strain Energy for Various Types of Loading
14.3 Conservation of Energy
14.4 Impact Loading
14.8 Castigliano’s Theorem
14.9 Castigliano’s Theorem Applied to Trusses
14.10 Castigliano’s Theorem Applied to Beams
Chapter 13: Buckling of Columns
13.1 Critical Load
13.2 Ideal Column with Pin Supports
13.3 Columns Having Various Types of Supports
13.4 The Secant Formula
13.5 Inelastic Buckling
13.6 Design of Columns for Concentric Loading
13.7 Design of Columns for Eccentric Loading