Doç. Dr. Bahadır Alyavuz

Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

MUKAVEMET I  ??/?? ?? Dönemi

 
Ders sorumlusu: Doç. Dr. Bahadır Alyavuz
Ders dili: Türkçe
Ders saatleri:
 

Öğrenme çıktıları: Öğrenci, temel mukavemet prensipleri ile yapı elemanlarının davranışını inceler, analiz ve sentez yapabilme becerisi kazanır.


Kitaplar, değerlendirme
Ders kitabı
Mechanics of Materials, 8/E
Russell C. Hibbeler, Prentice Hall.

Kaynak kitaplar
1. “Mechanics of Materials”, F.P. Beer, E.R. Johnston, J. De Wolf, D. Mazurek, Mc Graw-Hill ("Cisimlerin Mukavemeti", 6. Basımdan çeviri, Literatür Yayınevi, 2014)
2. “Çubukların Mukavemeti”, Hilmi Luş, Uğur Ersoy, Erdem Canbay, S. Tanvir Wasti, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2013.
3. “Mukavemet”, Mehmet H. Omurtag, Birsen Yayınevi.
4. “Mukavemet”, James M. Gere , Barry J. Goodno, çeviri editörleri: Talha Ekmekyapar, Mustafa Özakça

Notlandırma

Ara Sınavlar (2 x %35)+Quiz  (%15)+Ödevler (%15) = Dönem içi

Dönem içi (%60)+Final(%40)=Dönem sonu

Derse katılım
Dersten başarılı olabilmek için en az %70 devam zorunluluğu vardır.

 
Bu ve diğer derslerinizde yararlı olabilecek yardımcı yazılımlar
 
 

 

Duyurular:
 
 
 
 

Ders İçeriği:

GİRİŞ Amaçlar, Temel ilkeler

BÖLÜM 1 Gerilme

BÖLÜM 2 Birim Şekil Değiştirme

BÖLÜM 3 Malzemelerin Mekanik Özellikleri

BÖLÜM 4 Eksenel Yükleme

BÖLÜM 5 Eğilme

BÖLÜM 6 Kesme

BÖLÜM 7 Gerilmelerin Dönüşümü

BÖLÜM 8 Birim Şekil Değiştirme Dönüşümü

 
Course Content

Chapter 1: Stress (BÖLÜM 1)
1.1 Introduction WEEK-1
1.2 Equilibrium of a Deformable Body WEEK-1
1.3 Stress WEEK-1
1.4 Average Normal Stress in an Axially Loaded Bar WEEK-1
1.5 Average Shear Stress WEEK-1
1.6 Allowable Stress WEEK-2
1.7 Design of Simple Connections WEEK-2

Chapter 2: Strain (BÖLÜM 2)
2.1 Deformation WEEK-3
2.2 Strain WEEK-3

Chapter 3: Mechanical Properties of Materials (BÖLÜM 3)
3.1 The Tension and Compression Test WEEK-3
3.2 The Stress–Strain Diagram WEEK-3
3.3 Stress–Strain Behavior of Ductile and Brittle Materials WEEK-3
3.4 Hooke’s Law WEEK-3
3.5 Strain Energy WEEK-3
3.6 Poisson’s Ratio WEEK-3
3.7 The Shear Stress–Strain Diagram WEEK-3
3.8 Failure of Materials Due to Creep and Fatigue WEEK-3

Chapter 4: Axial Load (BÖLÜM 4)
4.1 Saint-Venant’s Principle WEEK-4
4.2 Elastic Deformation of an Axially Loaded Member WEEK-4
4.3 Principle of Superposition WEEK-4
4.4 Statically Indeterminate Axially Loaded Member WEEK-5
4.5 The Force Method of Analysis for Axially Loaded Members WEEK-5
4.6 Thermal Stress WEEK-5
4.7 Stress Concentrations  WEEK-5

Chapter 6: Bending (BÖLÜM 5)
6.3 Bending Deformation of a Straight Member  WEEK-6
6.4 The Flexure Formula WEEK-6
Midterm exam-1 WEEK-7
6.6 Composite Beams WEEK-8
6.7 Reinforced Concrete Beams WEEK-8

Chapter 7: Transverse Shear (BÖLÜM 6)
7.1 Shear in Straight Members WEEK-9
7.2 The Shear Formula WEEK-9
7.3 Shear Flow in Built-Up Members WEEK-10
7.4 Shear Flow in Thin-Walled Members WEEK-10

Chapter 9: Stress Transformation (BÖLÜM 7)
9.1 Plane-Stress Transformation WEEK-11
9.2 General Equations of Plane-Stress Transformation WEEK-11
9.3 Principal Stresses and Maximum In-Plane Shear Stress WEEK-11
9.4 Mohr’s Circle—Plane Stress WEEK-12
9.5 Absolute Maximum Shear Stress WEEK-12

Chapter 10: Strain Transformation - (BÖLÜM 8)
10.1 Plane Strain WEEK-13
10.2 General Equations of Plane-Strain Transformation WEEK-13
10.3 Mohr’s Circle—Plane Strain WEEK-13
Midterm exam-2 WEEK-14
10.4 Absolute Maximum Shear Strain WEEK-15
10.5 Strain Rosettes WEEK-15
10.6 Material-Property Relationships WEEK-15
10.7 Theories of Failure WEEK-15