Doç. Dr. Bahadır Alyavuz

Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

A. Makaleler

A1. Alyavuz, B., Gültop, T., “Weak shock waves and shear bands in thermoelastic solids”, Acta Mechanica, 207 (3-4), pp. 211-222, 2009.

A2. Alyavuz, B., Gültop, T., "Weak shock waves and shear bands in compressible, inextensible thermoelastic solids", Archive of Applied Mechanics, 79 (12), pp. 1145-1161, 2009.

A3. Gültop, T., Alyavuz, B., Kopaç, M., “Propagation of acceleration waves in the viscoelastic Johnson-Segalman fluids”, Mechanics Research Communications, 37 (2), pp. 153-157, 2010.

A4. Alyavuz, B., "Numerical Solution Of 2d Seepage Flow Problem Using Discrete Singular Convolution Method", International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 22 (5), pp. 607-621, 2012.

A5. Yılmaz, M.C., Anıl, Ö., Alyavuz, B., Kantar, E., "Load Displacement Behavior of Concrete Beam under Monotonic Static and Low Velocity Impact Load", International Journal of Civil Engineering (Transaction A: Civil Engineering), 12 (4), pp. 488-503, 2014.

A6. Gültop, T., Yılmaz, M.C., Alyavuz, B.,"An Analytical Investigation of Rigid Plastic Beams Under Impact Loading", Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi , 30 (1), pp. 87-94, 2015.

A7. Alyavuz, B., Anıl, Ö., Bulut, N., "Nonlinear finite element analysis of masonry wall strengthened with CFRP strips", Advanced Composite Materials, 25 (2), pp. 159-175, 2016.

B. Uluslararası Kitapta Bölüm

B1. T. Gültop, B. Alyavuz, “Propagation of shock waves in thermoelastic solids in view of singular surfaces”, R. Hetnarski (ed.), Encyclopedia of Thermal Stresses, DOI 10.1007/978-94-007-2739-7, Springer, 2013.

C. Diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

C1. Alyavuz, B., "Dairesel Delikli Dikdörtgen Levhanın H-Tipi Sonlu Elemanlar ile Uyarlamalı Analizi", Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 22, No 1, sf. 39-46, 2007.

C2. Alyavuz, B., Anıl, Ö., "Kolonlardan Yuvalı Temellere Aktarılan Yuklemenin Lineer Olmayan Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi", Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 22, No 3, sf. 471-479, 2007.

C3. Alyavuz, B., "Stress Distribution in a Shear Wall-Frame Structure Using Unstructured-Refined Finite Element Mesh", G.U. Journal of Science, 20 (1), pp.7-14, 2007.

C4. Alyavuz, B., "Ayrık Tekil Konvolusyon Yöntemi ile İki Boyutlu Isı Probleminin MATLAB Ortamında Çözümü", Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 1 (1), pp. 56-62, 2009.

C5. Alyavuz, B., Kocyigit, Ö., Gültop, T., "Numerical solution of seepage problem using quad-tree based triangular finite elements", International Journal of Engineering and Applied Sciences IJEAS , 1 (1), pp. 43-56, 2009.

D. Ulusal / Uluslararası konferans - sempozyum bildirileri

D1. Gültop.T, Alyavuz, B., "Existence of Shear Bands in Thermoelastic Solids", Proceedings of the 6th European Solid Mechanics Conference ESMC 2006, 28 August – 1 September, 2006 Budapest, Hungary.

D2. Tekin Gültop ve Bahadır Alyavuz, "Termoelastik Kısıtlı Cisimlerde Zayıf Şok Dalgası Yayılması ve Kayma Bandı Oluşumu", 15. Ulusal Mekanik Kongresi, Bildiriler Kitabı s. 465-475, Süleyman Demirel Universitesi, Isparta, 3 - 7 Eylül 2007.

D3. Önder Koçyiğit, Bahadır Alyavuz, Ayşegül Bildirici, "İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Staj", İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu, Muğla, 23 - 24 Eylül 2011.

D4. Tekin Gültop, Bahadır Alyavuz, Mahmut Cem Yılmaz, "Plastic Collapse of Beams Under Impact Loading",  6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı s. 63-66, Çankaya Universitesi, Ankara, 25 - 26 Nisan 2013.

D5. Önder Koçyiğit, Bahadır Alyavuz, "Dikdörtgen Kesitli Açık Kanalda Silindirik Engel Çevresinde Akımın İncelenmesi", 3.Su Yapıları Sempozyumu, Ankara, 7-8 Aralık 2013.

D6. Tekin Gültop, Bahadır Alyavuz, "Thermal Effects in the Propagation of Longitudinal and Transverse Waves", 8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, Bildiriler Kitabı s. 291-295, Çankaya Universitesi, Ankara, 14 - 15 Mayıs 2015.

D7. Selcan Sovukluk, Önder Koçyiğit, Bahadır Alyavuz, "Akarsu Yatağındaki Bitki Örtüsünün Akım Şartlarına Etkisinin Sayısal Yöntemle İncelenmesi", 4. Su Yapıları Sempozyumu, Antalya, 19-21 Kasım 2015.

D8. Yaşar Erbaş, Bahadır Alyavuz, "Basit Mesnetli Kirişte Enine Doğrultuda Çarpma Analizi", 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, 25-27 Ekim 2017.

Guncelleme: 24.01.2018