Doç. Dr. Bahadır Alyavuz

Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

 1. Elastik zemine oturan kirişlerin sonlu farklar yöntemi ile MATLAB ortamında analizi, Oğuzhan DOĞAN, 2015-2016 Güz Dönemi.
 2. Prizmatik bir kirişe enine doğrultuda çarpmanın ABAQUS modeli, Kaan YÜNKÜL, 2014-15 Bahar Dönemi.
 3. Yuvalı temellerde yük aktarımı için ABAQUS modeli, Zeynep AKBAY, 2014-15 Bahar Dönemi.
 4. Pushover analizi, Ali AKSU, 2013-14 Bahar Dönemi.
 5. Gerilme yığılmaları ve ANSYS sonlu elemanlar programı, Gülderen DOĞAN, 2013-14 Bahar Dönemi.
 6. Burulma momenti etkisindeki dikdörtgen kesitli çubukların sonlu farklar yöntemi ile gerilme hesabı, Abdullah Kürşat DEMİR, 2013-14 Güz Dönemi.
 7. OMA (Operasyonel Modal Analiz) yöntemi, uygulamaları, lüteratürde yapılan çalışmalar ve ANSYS yazılımı ile modal analiz uygulaması, Sercan KOÇ, 2012-13 Bahar Dönemi.
 8. MATLAB ortamında yazılacak sonlu farklar metodunu kullanan bir program ile iki boyutlu levhada sıcaklık dağılımın hesaplanması ve ANSYS sonuçları ile karşılaştırılması, Hakan AKTAŞ, 2012-13 Güz Dönemi.
 9. Java programla dili ile 2 boyutlu kafes tasarımı yapan bir program yazılması (Bilgisayar Müh. Böl. BM-483 Tasarım Örüntüleri dersi kapsamında.)
 10. Keson yapısının dinamik davranışının ANSYS sonlu elemanlar programıyla belirlenmesi, Deniz GÜNER, 2011-12 Bahar Dönemi.
 11. ANSYS CFX programı ile kesit daralması olan bir açık kanalın sayısal analizi, Ezgi Kıyıcı, 2011-12 Bahar Dönemi.
 12. ANSYS sonlu elemanlar yazılımı kullanarak tuğla duvar mikro modellenmesi, Murat KARACA, 2011-12 Güz Dönemi.
 13. SAP2000 programı ile kule vinç tasarımı, Mustafa DOĞAN, 2010-11 Bahar Dönemi.
 14. Elastik zemine oturan temel altındaki gerilme dağılımının ANSYS sonlu elemanlar programı ile hesaplanması ve karşılaştırılması, Ayşe Kübra ERDOĞAN, 2010-11 Güz Dönemi.