Doç. Dr. Bahadır Alyavuz

Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Tamamlanan tezler
Onur Sağlıca, “Dolgu Baraj Gövdelerinde Sızma Analizi”, Temmuz 2013 (İkinci Danışman)
Murat Karaca, “Düzlem Elastisite Problemlerinin Ağsız Bir Yöntem İle Analizi”, Eylül 2014
Yaşar Erbaş, "Prizmatik Çubukların Çarpma Yüklemesi Altında Analizi", Ocak 2018
 
Danışmanlığını yaptığım yüksek lisans ve doktora öğrencileri
Doktora:
Mustafa Tekin, "Sayısal bir yöntem ile doğrusal olmayan deformasyonların hesabı" (doktora tez aşaması)
Murat Karaca, "Büyük deformasyonlar" (doktora tez aşaması)
 
Yüksek lisans:
Selçuk Mercan, "ABAQUS ortamında çarpma modeli", yüksek lisans tez aşaması
Belda Özdemir, "ABAQUS ortamında çarpma modeli", yüksek lisans tez aşaması
Melike Korkmaz, "Teorik ve hesaplamalı termoelastisite", yüksek lisans tez aşaması
Burçin Ağbaba, "İnşaat mühendisliği mekanik eğitiminde yeni araçlar", yüksek lisans tez aşaması
Salim Türk, "Sürekli ortamlar mekaniğinde adaptif yöntemler ve uygulanması", yüksek lisans tez aşaması
Duygu Genç, yüksek lisans ders aşaması