Doç. Dr. Bahadır Alyavuz

Mühendislik Fakültesi > İnşaat Mühendisliği

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Katılarda Dalga Yayılması (2012-13 Güz)
 • Mekanik I (Statik) (Güz)
 • Mekanik II (Dinamik) (Bahar)
 • Mukavemet I (Bahar)
 • Mukavemet II (Güz)

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Bahadır ALYAVUZ (2012). Numerical Solution Of 2d Seepage Flow Problem Using Discrete Singular Convolution Method . International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow, 22 (5)(607-621).
 • Tekin GÜLTOP, Bahadır ALYAVUZ, Mehmet KOPAÇ (2010). Propagation of acceleration waves in the viscoelastic Johnson-Segalman fluids. Mechanics Research Communications, 37(153-157).
 • Bahadır ALYAVUZ, Tekin GÜLTOP (2009). Weak shock waves and shear bands in compressible, inextensible thermoelastic solids. Archive of Applied Mechanics, 79 (12)(1145-1161).
 • Bahadır ALYAVUZ, Tekin GÜLTOP (2009). Weak shock waves and shear bands in thermoelastic solids. Acta Mechanica, 207(211-222).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Bahadır ALYAVUZ, Özgür ANIL (2007). Kolonlardan Yuvalı Temellere Aktarılan Yüklemenin Lineer Olmayan Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi. Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, (22) 3(471-479).
 • Bahadır ALYAVUZ (2007). Dairesel Delikli Dikdörtgen Levhanın H-Tipi Sonlu Elemanlar ile Uyarlamalı Analizi. Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, (22) 1(39-46).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Bahadır ALYAVUZ (2009). Ayrık Tekil Konvolusyon Yöntemi ile İki Boyutlu Isı Probleminin MATLAB Ortamında Çözümü. Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 1(56-62).
 • Bahadır ALYAVUZ Önder KOÇYİĞİT Tekin GÜLTOP (2009). Numerical solution of seepage problem using quad-tree based triangular finite elements. International Journal of Engineering and Applied Sciences IJEAS, 1(43-56).
 • Bahadır ALYAVUZ (2007). Stress Distribution in a Shear Wall-Frame Structure Using Unstructured-Refined Finite Element Mesh. G.U. Journal of Science, (20) 1(7-14).

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Tekin Gültop, Bahadır Alyavuz. (2013). Encyclopedia of Thermal Stresses - Chapter: Propagation of Shock Waves in Thermoelastic Solids in View of Singular Surfaces. Springer.

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Önder Koçyiğit, Bahadır Alyavuz, 2013. Dikdörtgen Kesitli Açık Kanalda Silindirik Engel Çevresinde Akımın İncelenmesi, 3. Su Yapıları Sempozyumu Ankara
 • Tekin Gültop, Bahadır Alyavuz, Mahmut Cem Yılmaz, 2013. Plastic Collapse of Beams Under Impact Loading, 6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Çankaya Üniversitesi, Ankara
 • Önder KOÇYİĞİT, Bahadır ALYAVUZ, Ayşegül BİLDİRİCİ, 2011. İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Staj, İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu Muğla
 • Tekin GÜLTOP, Bahadır ALYAVUZ, 2007. Katılar Mekaniği, 15. Ulusal Mekanik Kongresi Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
 • Tekin GÜLTOP, Bahadır ALYAVUZ, 2006. Termoelastik cisimlerde kayma bandları, Avrupa Katılar Mekaniği Konferansı ESMC 2006 Budapest, Hungary

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • 15. Ulusal Mekanik Kongresi En İyi Sunum Ödülü (2007)

Proje

 • KATILARDA DALGA YAYILMASI VE KAYMA BANDI OLUŞUMUNUN TEORİK VE SAYISAL ANALİZİ (2007) GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Dil

 • 2010 Mayıs / 87