Doç. Dr. Bahriye SIRAV ARAL

Tıp Fakültesi > Temel Tıp Bilimleri > Biyofizik

Radyo Frekans Radyasyon (RFR)’un Kan Beyin Bariyerine Etkisi

Radyo Frekans Deney Sistemi

Elektromanyetik Kirlilik Merkezi

Çok Frekanslı Elektromanyetik Alanların Diyabetik ve Normal Sıçanlarda Kan Beyin Bariyerine Etkisi