Doç. Dr. Bahriye SIRAV ARAL

Tıp Fakültesi > Temel Tıp Bilimleri > Biyofizik

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • 2017. G.N. Yücel, D. Kuzay, C.M. Seymen, Ç. Özer, T. Göktaş, B. Sırav Aral, F. Şentürk, G. Take Kaplanoğlu, The effects of 2100 MHz radio-frequency radiation on ductus epididymis in hypertensive and normal rats, 15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, May 18-21, 2017, Antalya, Turkey.
 • 2017. D. Kuzay, Ç. Özer, T. Göktaş, B. Sırav Aral, F. Şentürk, G. Take Kaplanoğlu, M. Seymen, Effects of 2100 MHz radio-frequency radiation on heart, aorta and blood parameters in hypertensive and normal rats, 2nd International Gazi pharma Symposium, 11-13 October, 2017, Ankara, Turkey.
 • 2017. K. Delen, S. Oruç, P. Tokdemir Çalış, B. Sırav, D. Karçaaltıncaba, “2100 MHz RF Uygulanan İn-vivo Deney Sisteminde Maruziyet Değerlendirmesi”, 28.-29. Ulusal Biyofizik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 6-9 Eylül 2017, İstanbul.
 • 2017. S. Oruç, K. Delen, B. Sırav, A.G. Canseven, “Radyo Frekans Radyasyon Maruziyetimiz Soğurucu Kullanılarak Azaltılabilinir mi?”, 28.-29. Ulusal Biyofizik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 6-9 Eylül 2017, İstanbul.
 • 2017. D. Kuzay, B. Sırav, Ç. Özer, N. Seyhan, “Radyo Frekans Alanların Diyabetik ve Normal Sıçanlarda Akciğer, Böbrek ve Kalp Dokularında Oksidan Stres Etkisi”, 28.-29. Ulusal Biyofizik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 6-9 Eylül 2017, İstanbul.
 • 2017. D. Kuzay, Ç. Ozer, B. Sırav, F. Şenturk, Hipertansif ve Normal Sıcanlarda 2100 MHz Radyo Frekans Radyasyonun Testis Dokusunda Oksidan Stres Uzerine Etkisi, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Kongre Merkezi, 07-10 Eylül 2017, Denizli.
 • 2016. S. Özden, M.Z. Tüysüz, B. Sirav Aral, A.G. Canseven Kurşun, N. Seyhan, Electromagnetic Field Measurement and Risk Assessment of Heat Cost Allocation Measuring Systems, Proceedings of ISER 47th International Conference, Madrid, Spain, pp. 15-18, 28th -29th December 2016, ISBN: 978-93-86291-73-8.
 • 2016. N. Gürbüz, B. Sırav, N. Seyhan, “Radyo Frekans Radyasyonunu Genotoksik Etkileri”, 21. Ulusal Klinik Toksikoloji Kongresi, 11-13 Mayıs 2016, Isparta.
 • 2014. D. Kuzay, Ç. Özer, B. Sırav, N. Seyhan, 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi , "Radyo Frekans Radyasyonun Diyabetik ve Normal Sıçanlarda Böbrek Dokusunda Oksidan Stres Üzerine Etkisi", 159 pp.,Kayseri, Türkiye, Eylül, 2014.
 • 2014. B. Sırav, D. Kuzay, Ç. Özer, A.G.Canseven, N. Seyhan, 26. Ulusal Biyofizik Kongresi , "Çok Frekanslı Elektromanyetik Alanların Karaciğer Dokusunda Etkileri", 43 pp., Tokat, Türkiye, Eylül, 2014.
 • 2013. D. Kuzay, Ç. Özer, B. Sırav, N. Seyhan, 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, "Radyo Frekans Radyasyonun Diyabetik ve Normal Sıçanlarda Karaciğer dokusunda oksidan stres üzerine etkisi", 85-85 pp.,Ankara, Türkiye, Eylül, 2013.
 • 2013. B. Sırav, D. Kuzay, Ç. Özer, A. Canseven Kurşun, N. Seyhan, 25. Ulusal Biyofizik Kongresi, "Oldukça Düşük Frekanslı Manyetik Alanların Diyabetik ve Normal Sıçanlarda Karaciğer Dokusunda Oksidan Stres Üzerine Etkisi", 56-56 pp.,Trabzon, Türkiye, Eylül, 2013.
 • 2013. G. Sezgin, B. Sırav, N. Seyhan, 25. Ulusal Biyofizik Kongresi , "Karıştırıcı (Jammer) Kaynaklı Elektrik Alan Maruziyet Ölçüm Değerleri Ve Standartlar", 84-84 pp.,Trabzon, Türkiye, Eylül, 2013.
 • 2012. B. Sırav, A. Aksoy, B. Çelik, F. Şahin, N. Seyhan, 24. Ulusal Biyofizik Kongresi (Kitapçık basılmamıştır), "Bebek ve çocukların yaşam alanlarında elektromanyetik kirlilik maruziyeti", 1-1 pp.,İstanbul, Türkiye, Eylül, 2012.
 • 2012. G. Sezgin, B. Sırav, N. Seyhan, 24. Ulusal Biyofizik Kongresi (Kitapçık basılmamıştır) , "Bina içi trafolarından kaynaklanan manyetik alan maruziyet ölçüm değerleri ve standartlar", 1-1 pp.,İstanbul, Türkiye, Eylül, 2012.
 • 2011. M.A. Eşmekaya, E.Alp, H.İ.Önen, B. Sırav, A.G. Canseven, S. Menevşe, N. Seyhan, EMANET 2011, Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, "EMANET 2011, Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu", bildiri kitapçığındaki "1.8 GHz frekanslı modüleli Radyo Frekans (RF) Radyasyon ve Demir (III) Klorür Uygulamasının Burkitt Lenfoma (Raji) Hücre Hattındaki Etkilerinin Araştırılması", 1-2 pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2011.
 • 2011. B. Sırav, N. Seyhan, 23. Ulusal Biyofizik Kongresi (Kitapçık basılmamıştır)", "900 VE 1800 MHZ Radyo Frekans Radyasyonun Kan Beyin Bariyeri Geçirgenliği’ne Etkisi", 1-1 pp.,Edirne, Türkiye, Eylül, 2011.
 • 2010. M.A. Eşmekaya, B. Sırav, Ç. Özer, N. Seyhan, 3rd International Congress on Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels konferansı dahilinde , "Cell Membranes and Free Radical Research", bildiri kitapçığındaki "Do non-thermal electromagnetic fields cause nitrosative stres in male and female rats?", 44-44 pp.,Isparta, Türkiye, Haziran, 2010.
 • 2010. M.A. Eşmekaya, B. Sırav, Ç. Özer, N. Seyhan, 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi ,"Termal olmayan düzeydeki Radyofrekans Alanlarin beyin dokusundaki Oksidan ve Antioksidan değerler üzerine etkisi", 230-231 pp.,İstanbul, Türkiye, Nisan, 2010.
 • 2009. B. Sırav, N. Seyhan, 2nd International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP & 21st National Biophysics Congress konferansı dahilinde , "2nd International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP & 21st National Biophysics Congress", bildiri kitapçığındaki "Effects of GSM Modulated Radio Frequency Radiation on Blood Brain Barrier", 32-33 pp.,Diyarbakır, Türkiye, Ekim, 2009.
 • 2009. B. Sırav, N. Seyhan, 2nd International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP & 21st National Biophysics Congress konferansı dahilinde , "2nd International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP & 21st National Biophysics Congress", bildiri kitapçığındaki "Blood Brain Barrier Permeability in Male and Female Rat Brain after Exposure to Continuous Wave Radio Frequency Radiation in Different Intensities", 32-33 pp.,Diyarbakır, Türkiye, Ekim, 2009.
 • 2009. B. Sırav Aral, N. Seyhan, International EMF Conference 2007 Electromagnetic Fields, Bioeffects Research, Medical Applications, and Standards Harmonization konferansı dahilinde , "International EMF Conference 2007 Electromagnetic Fields, Bioeffects Research, Medical Applications, and Standards Harmonization", bildiri kitapçığındaki "Radio Frequency Radiation (RFR) Effects on Blood Brain Barrier (BBB) of Female Rats", 129-131 pp.,Kuala Lumpur, Malezya, Haziran, 2009.
 • 2009. N. Gürbüz, B. Sırav, H. Uslu Yuvacı, N. Turhan, Z.K. Coşkun, N. Seyhan, 2nd International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP & 21st National Biophysics Congress konferansı dahilinde , "2nd International Biophysics Congress and Biotechnology at GAP & 21st National Biophysics Congress", bildiri kitapçığındaki "Possible genotoxic effect in exfoliated bladder cells of rat under the exposure of radio frequency radiation (RFR)", 82-82 pp.,Diyarbakır, Türkiye, Ekim, 2009.
 • 2007. B. Sırav Aral, N. Seyhan, International EMF Conference 2007 Electromagnetic Fields, Bioeffects Research, Medical Applications, and Standards Harmonization konferansı dahilinde , "International EMF Conference 2007 Electromagnetic Fields, Bioeffects Research, Medical Applications, and Standards Harmonization", bildiri kitapçığındaki "900 MHz and 1800 MHz CW EMF alter Blood Brain Barrier (BBB) Permeability of Male Rats", 161-161 pp.,Kuala Lumpur, Malezya, Haziran, 2007.
 • 2007. B. Sırav Aral, N. Seyhan, 19. Ulusal Biyofizik Kongresi , "Radyo Frekans Radyasyonun Endüstride Kullanımı: Maruziyet ölçüm değerleri ve standartlar", 33-33 pp.,Konya, Türkiye, Eylül, 2007.
 • 2007. B. Sırav Aral, N. Seyhan, 19. Ulusal Biyofizik Kongresi , "Yaşam Alanlarında Trafolar: Maruziyet ölçüm değerleri ve standartlar", 34-34 pp.,Konya, Türkiye, Eylül, 2007.
 • 2007. B. Sırav Aral, N. Seyhan, 6. Ulusal Sinirbilim Kongresi , "Neuroanatomy Vol 6, Supplement 1", bildiri kitapçığındaki "Radyo Frekans Radyasyon (RFR)’un Kan Beyin Bariyeri Geçirgenliğine Etkisi", 31-31 pp.,Safranbolu, Karabük, Türkiye, Nisan, 2007.
 • 2007. B. Sırav Aral, N. Seyhan, 6. Ulusal Sinirbilim Kongresi, "Neuroanatomy , Vol. 6, Supplement 1", bildiri kitapçığındaki "CW Radyo Frekans Radyasyon (RFR)’un Dişi Sıçan Kan Beyin Bariyerine Etkisi", 16-16 pp.,Safranbolu, Karabük, Türkiye, Nisan, 2007.
 • 2003. B. Sırav, N. Seyhan, 2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility – EMC konferansı dahilinde , "2003 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility – EMC", bildiri kitapçığındaki "Radio Frequency Radiation (RFR) From Radio Antennas", 1232-1236 pp.,İstanbul, Türkiye, Mayıs, 2003.
 • 2002. B. Sırav, N. Seyhan, The Third International Conference Electromagnetic Fields and Human Health: Fundamental and Applied Research konferansı dahilinde , "The Third International Conference Electromagnetic Fields and Human Health: Fundamental and Applied Research", bildiri kitapçığındaki "Evaluation of Radio Frequency Radiation (RFR) from TV & Radio Antennas at a Pilot Region", 348-348 pp.,Moskova, Rusya, Eylül, 2002.
 • 2002. B. Sırav, N. Seyhan, 14. Ulusal Biyofizik Kongresi, "14. Ulusal Biyofizik Kongresi", bildiri kitapçığındaki "Radyo Frekans Radyasyon Kaynakları, Türkiye'de Bir Pilot Bölge Radyasyon Hesaplaması", 46-46 pp.,Ankara, Türkiye, Eylül, 2002.

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • EMANET 2013 İTÜ - İstanbul (2013)
 • EMO Toplantısı Ankara(2012)
 • EMANET 2011 İTÜ - İstanbul (2011)
 • ÇEKOD Toplantısı Ankara(2011)
 • EMF Meeting in Kuala Lumpur Malezya(2007)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Temel Bilimler Bölüm Başkan Yardımcılığı (2018)(Nisan 2016 - )
 • Dönem 2 Koordinatör yardımcılığı (2017)(Nisan 2010 - )
 • GNRK Merkezi Müdür Yardımcılığı (2017)(Haziran 2017 - )
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2015)(Şubat 2011 - )
 • GNRK Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (2010)(Haziran 2010 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • Biyofizik Dönem 1 ve 2 (TR ve İng) (2010-..)
 • PDÖ (2010-..)
 • Koordinatör Yardımcısı-Dönem 2 (2010-2017)
 • Biyofizik 1 (2010-2014)
 • 2010 - Biyofizik 2 (2017-2018 Bahar)
 • 2020-Biyofizik II (2017-2018 Bahar)
 • 3040-Görme Biyofiziği (2017-2018 Bahar)
 • 5000-RFR (2017-2018 Bahar)

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • M.A. Esmekaya, A.G. Canseven, H. Kayhan, M.Z. Tuysuz, B. Sirav Aral, M. Yağcı, N. Seyhan (2017). "Mitochondrial Hyperpolarization and Cytochrome-c Release in Microwave-Exposed MCF–7 Cells". General Physiology and Biophysics, 36(211-218).
 • D. Kuzay, Ç. Özer, B. Sırav, A.G. Canseven, N. Seyhan (2017). "Oxidative effects of extremely low frequency magnetic field and radio frequency radiation on testes tissues of diabetic and healthy rats". Bratislava Medical Journal, 118(5)(278-282).
 • P. Bodera, K. Makarova, K. Zawada, B. Antkowiak, M. Paluch, E. Sobiczewska , B. Sirav, A. K. Siwicki, W. Stankiewicz (2017). "Effects of 1800 MHz radio-frequency radiation exposure on NMDA receptor glutamate-binding subunit 1 level and peroxidation in rat brain under normal and inflammatory state conditions". Biomedicine & Pharmacotherapy, 92(802-809).
 • C. Erdemli, S. Omeroglu, B. Sirav, M. Çölbay, N. Seyhan, S. Ozkan, I. Yetkin (2017). "2100 MHz Radio Frequency Radiation leads to structural changes on Ductus Epididymis tissues of Rats: Evaluation with Light Microscope, and Immunohistochemical Method". Bratislava Medical Journal, 118(12)(759-764).
 • H.U. Yuvaci, S. Uysal, H. Haltas, B. Sirav, C.I. Duvan, N. Turhan, N. Seyhan (2017). "The effect of non-ionizing radiation on the ovarian reserves of female rats". Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology, 44(4)(605-610).
 • B. Sırav, N. Seyhan (2016). “Effects of GSM modulated radio-frequency radiation on permeability of blood-brain barrier in male and female rats”. Journal of Chemical Neuroanatomy, 75(123-127).
 • M.A. Esmekaya, F. Senturk, H. Kayhan, M.Z. Tuysuz, A. Tomruk, B Sırav Aral, G. Demirel, N. Akın, M. K. Ozturk, S. Ozcelik, A.G. Canseven, N. Seyhan (2016). "Cytotoxicity of Iron Oxide (Fe3O4) Nanoparticles with/without Microwave Radiation Exposure in RG2 GlioblastomaCells". Journal of Nanomaterials & Molecular Nanotechnology , 5(1)
 • N. Gürbüz, B. Sırav, D. Kuzay, Ç. Özer, N. Seyhan (2015). "Effects of Radio Frequency Radiation on micronuclei frequency in exfoliated bladder cells of diabetic rats". Endocrine Regulations, 49(3)(126-130).
 • B. Sırav, G. Sezgin, N. Seyhan (2014). "Extremely low frequency magnetic fields of transformers & possible biological and health effects". Electromagnetic Biology and Medicine, 33(4)(302-306).
 • N. Gürbüz, B. Sırav, M. Çölbay, İ. Yetkin, N. Seyhan (2014). "No genotoxic effect in exfoliated bladder cells of rat under the exposure of 1800 and 2100 MHz radio frequency radiation". Electromagnetic Biology and Medicine, 33(4)(296-301).
 • B. Sırav, N. Seyhan (2011). "Effects of radiofrequency radiation exposure on blood-brain barrier permeability in male and female rats". Electromagnetic Biology and Medicine , 30(4)(253-260).
 • N. Gürbüz, B. Sırav, H. Uslu Yuvacı, N. Turhan, Z.K. Coşkun, N. Seyhan (2010). "Is there any possible genotoxic effect in exfoliated bladder cells of rat under the exposure of 1800 MHz GSM-like modulated radio frequency radiation (RFR)?". Electromagnetic Biology and Medicine, 29(3)(98-104).
 • B. Sırav, M.Z. Tüysüz, A.G. Canseven, N. Seyhan, "Evaluation of Non-Ionizing Radiation around the Dielectric Heaters and Sealers: A Case Report", Electromagnetic Biology and Medicine , "29(4)", 144-153 pp., Aralık-2010, DOI: 10.3109/07435800.2010.505149, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: SCI-Expanded (2010). "Evaluation of Non-Ionizing Radiation around the Dielectric Heaters and Sealers: A Case Report". Electromagnetic Biology and Medicine , 29(4)(144-153).
 • N. Seyhan, G. Güler, A.G. Canseven, B. Sırav, E. Özgür, M.Z. Tüysüz, "Investigation on blood-brain barrier permeability and collagen synthesis under radiofrequency radiation exposure and SAR simulations of adult and child head", European Journal of Oncology , "5", 319-332 pp., Kasım-2010, DOI: ISBN 978-88-6261-166-4 (2010). "Investigation on blood-brain barrier permeability and collagen synthesis under radiofrequency radiation exposure and SAR simulations of adult and child head". European Journal of Oncology , 5(319-332).
 • B. Sırav, N. Seyhan (2009). "Blood-Brain Barrier Disruption by Continuous Wave Radio Frequency Radiation". Electromagnetic Biology and Medicine, 29(2)(215-222).
 • B. Sırav, N. Seyhan (2009). "Evaluation of Radio Frequency Radiation from TV and Radio Antennas in a Pilot Region in Turkey". Radiation Protection Dosimetry, 136(2)(114-117).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • B. Sırav, N. Seyhan (2016). "Effects of radio-frequency radiation on the permeability of blood-brain barrier permeability". Medical Science and Discovery, 3(5)(206-212).
 • B. Sırav, N. Seyhan (2015). "Non-Ionizing Radiation around tanning beds" . Natural Science and Discovery, 1(3)(68-73).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • N. Gürbüz, B. Sırav, N. Seyhan (2018). "Genotoxic Studies Performed after Radio-frequency Radiation Exposure". Gazi Medical Journal, 29(2)(87-93).
 • S. Yücel, G. Take Kaplanoğlu, İ. Kaplanoğlu, B. Sırav Aral, C.M. Seymen (2017). ”Kronik Cep Telefonu Radyasyonu ve Koruma Amaçlı Uygulanan Melatoninin Ovaryuma Etkisi” . Gazi Medical Journal , 28(184-190).
 • Ö. Leblebici Altındağ, G. Take Kaplanoğlu, B. Sırav Aral, C.M. Seymen (2017). “Cep Telefonu Radyasyonunda Melatonin’in Testis Dokusunda Olası Koruyucu Etkisi”. Dicle Medical Journal, 44(1)(71-80).
 • B. Sırav, A.G. Canseven, N. Seyhan (2016). "Kablosuz İletişim Kaynaklı Elektromanyetik Kirlilik ve Olası Sağlık ve Biyolojik Etkileri". TMMOB EMO Ankara Şubesi Haber Bülteni, 3
 • B. Sırav (2012). "Lazer nedir? Fiziği ve doku ile etkileşimi". Türkiye Klinikleri Journal of Dental Sci-Special Topics, 3(2)(1-6).
 • M.A. Eşmekaya, B. Sırav, Ç. Özer, N. Seyhan (2011). "Radyo Frekans Radyasyonun Sıçanların Beyin Dokusundaki Oksidan ve Antioksidan Düzeylerine Etkisi". Gazi Medical Journal , 22(100-104).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi; Intrauterin cep telefonu radyasyonunun beyin, kemik ve overler üzerine etkileri. Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Deniz Karçaaltıncaba (Araştırıcı) (2018)
 • Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi; TIP.A3.16.008 Proje Nolu “2100 MHz RADYO FREKANS RADYASYONUN HİPERTANSİF VE NORMAL SIÇANLARDA KAN VİSKOZİTESİ VE OKSİDATİF STRES ÜZERİNE ETKİLERİ”. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Dilek KUZAY. (Araştırıcı) (26.01.2017 tarihinde tamamlandı) (2017)
 • Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi; TF.01/2011–18: Sırav B, Seyhan N. "Çok Frekanslı Elektromanyetik Alan Maruziyetinin Diyabetik ve Normal Sıçanlarda Kan Beyin Bariyeri Geçirgenliğine Etkisi" 14 Nisan 2014'de tamamlandı. (Proje Yöneticisi) (2014)
 • Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi; Kronik Cep telefonu radyasyonu ve koruma amaçlı uygulanan melatoninin erkek ve dişi sıçanlarda çeşitli organlara etkisi. Proje yöneticisi: Prof. Dr. Celal ILGAZ. (Araştırıcı) (2013)
 • Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi; 1800 ve 2100 MHz Elektromanyetik Alanların sıçanlarda iştah, davranış ve iştah hormonları üzerine etkisi. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. İlhan YETGİN. (Araştırıcı) (2011)
 • Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi; TF.01/2005–78: Sırav Aral B, Seyhan N. "Radyo Frekans Radyasyon (RFR)’un Kan Beyin Bariyerine Etkisi” Mayıs 2007 tarihinde tamamlandı. (Araştırıcı) (2007)
 • Fatih Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi; G.Ü. ET–09.037 kod numaralı ve “Non iyonize Radyasyonun Dişi Ratlarda Over Dokusunda Apoptosis ve Ovaryan Rezerv Üzerine Etkisi” başlıklı araştırma. Tamamlandı. Proje yöneticisi: Prof. Dr. Nilgün TURHAN. (Araştırıcı) (2005)
 • Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi; TF.01/2003–62: Sırav B, Seyhan N. "Radyo Frekans Deney Sistemi" Eylül 2004 tarihinde tamamlandı. (Araştırıcı) (2004)
 • Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi; TF.31/2002-07: Seyhan N, Canseven A.G., Güler G., Sırav B. "Elektromanyetik Kirlilik Merkezi" Aralık 2004 tarihinde tamamlandı. (Araştırıcı) (2004)