Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel

Hemşirelik > Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN CİNSEL DAVRANIŞLARI, ACİL KONTRASEPSİYONA İLİŞKİN BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ

Gazi Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsel Davranışları, Acil Kontrasepsiyona İlişkin Bilgi ve Görüşleri