Prof. Dr. Ayten Şentürk Erenel

Hemşirelik > Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Ayten Şentürk Erenel, 2016. SON GELIŞMELER IŞIĞINDA ANNE SÜTÜ MUCIZESI VE ANNE SÜTÜ BANKALARI, I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi İzmir

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Gençlerde Cinsel Sağlık Sorunlar Yakındoğu Üniversitesi/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(2014)
 • Relaktasyon İzmir(2013)

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Cinselliği Konuşabilmek Ankara(2017)
 • Kadın ve Göç Sempozyumu Konya(2017)
 • Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi Ankara(2016)
 • Doğum sonu bakım kursu Ankara(2016)
 • Sağlık Çalışanları için Cinsel Sağlık Kursu Ankara(2016)

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • (2018)(2018 - )
 • (2014)(2014 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Gebelerde gebeliğe uyum ve doğum korkusunun belirlenmesi (2019)
 • Gebelikte cinselliğe karşı tutum ölçeği geliştirilmesi (2018)
 • Doğumun üçüncü evresinde uygulanan tensel temasın plasentanın ayrılma süresi, annenin oksitosin ve ağrı düzeyine olan etkisi (2016)
 • Jinekolojik kanserli hastanın hastanede bakımına destek veren aile üyelerinin bakım yükü ve algıladıkları sosyal destek düzeyinin belirlenmesi (2015)
 • Diabetes mellutuslu kadınlarda cinsel fonksiyonların belirlenmesi (2014)
 • Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Deneyimleri ve Riskli Cinsel Davranışları (2012)
 • POSTMENAPOZAL DÖNEM KADINLARDA MENAPOZAL SEMPTOMLAR, ŞİDDETİ ve ETKİLEYEN FAKTÖRLER (2012)

Dersler

 • HEM301. Doğüm, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (Güz/bahar)
 • Cinsel Sağlık

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (2017). Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı . Yaşlı Bireylerde Sık Görülen Jineko- Üriner Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı Türkiye. Vize.

Editörlük

 • (2015). Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi,

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Nilufer Tugut Zehra Golbasi Ayten Senturk Erenel Gu¨lten Koc Tuba Ucar (2016). A Multicenter Study of Nursing Students’ Perspectives on the Sexuality of People with Disabilities. Sexuality and Disability,
 • Y. Doç.Dr. Tuba Uçar Doç.Dr. Zehra Gölbaşı (2016). Sexuality and the Internet: A Study of the Perspectives of Turkish University Students. CYBERPSYCHOLOGY, BEHAVIOR, AND SOCIAL NETWORKING, 12(740-745).
 • Ayten Şentürk Erenel, Zehra Gölbaşı, Tülay Kavlak, Serdar Dilbaz (2014). Relationship between menopausal symptoms and sexual dysfunction among married Turkish women in 40–65 age group. International Journal of Nursing Practice, Bsımda
 • Ayten Şentürk Erenel Fatma Nişancı Kılınç (2012). Does Obesity Increase Sexual Dysfunction in Women? . Sexuality and Disability, Basımda
 • Golbasi, Z. Erenel AŞ (2012). The quality of sexual life in women with gynaecological cancers . Archives of Gynecology and Obstetrics, 6(1713-1717).
 • Erenel A S, Golbasi.Z (2011). Unprotected Sexual Intercourse and Unplanned Pregnancy Experience of Turkish University Students. Sexuality and Disability, 29;1(75-80).
 • Erenel AS, Eroglu K, Vural G, Dilbaz B. (2011). A Pilot Study: In What Ways Do Women in Turkey Experience a Change in Their Sexuality During Pregnancy? . Sexuality and Disability, 29;2(207-216).
 • Erenel AS, Efe YS, Vural G (2011). Determınıng the nurse’s health problems and work stress level in Turkey.. Healthmed Journal, 5;4(759-765).
 • Golbasi Z. Erenel AS, Tugut N. (2011). Knowledge and Opinions of Turkish University Students About Contraceptive Methods and Emergency Contraception.. Sexuality and Disability , DOI 10.1007/s11195-011-9227-3
 • Erenel A S, Vural G, Efe Y S, Özkan S, Özgen S, Erenoğlu R (2010). Comparison of Olive Oil and Dry-Clean Keeping Methods in Umbilical Cord Care as Microbiological.. 14;6(999-1004).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Ayten Şentürk Erenel Mehtap Uzun Aksoy (2018). İcinebilir bir grup:Engelli kadınlar ve cinsellik. Türkiye Klinikleri Doğum -Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği , 1(27-31).
 • Gülşen Vural Ayten Şentürk Erenel (2017). Doğum medikalizasyonu neden artmıştır? Azaltılabili mi?. Hacettepe Hemşirelik Dergisi , 4(76-83).
 • Erenel, AS, Toprak F U, Golbasi Z, Aksu SP, Gürcüoğlu EA, Uçar T, Vural G. (2017). A Multicenter Study for the Determination of Health Care Staff's Knowledge and Views about Breast Milk Banks. . Gazi Tıp Dergisi, 2(107-111).
 • Zehra Gölbaşı, Nilüfer Tuğut, Ayten Şentürk Erenel, Kafiye Eroğlu (2014). Jinekoloji polikliniğine başvuran evli kadınlarda cinsel işlev bozukluğu yaygınlığı ve ilişkili bazı faktörler. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 36(1-10 http://dx.doi.org/ 10.7197/1305 - 0028.24 34).
 • Erenel AŞ. Kavlak T, Bingöl B. (2011). Kadınların Doğum Sonrası Altı Ay Sonunda Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumunun Saptanması. . Van Tıp Dergisi , 18(2)(68-76).
 • Erenel AŞ, Gönenç İ, Ünal F, Vural G. (2011). Teknoloji ve Kadın Sağlığı. . Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2(2):(66-74).
 • Erenel AS,Kitiş Y. (2011). Kadın cinsel fonksiyonunun belirlenmesine yönelik bir çalışma.. Turkiye Klinikleri , 21(4):(251-9).
 • Erenel AŞ. (2010). Doğal Bir Aile Planlaması Yöntemi: LAM. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni , 9(4):(383-390).
 • Erenel AŞ, Eroğlu K, (2009). Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Ev Ziyareti Yoluyla Yapılan Bir Emzirmeyi Destekleme Modelinin LAM’a Etkisi,. Türkiye Klinikleri Jinekolojik Obstetri Dergisi , 19(4) (179-88).
 • Erenel AŞ, Akkuzu G (1999). Sağlık Personeli Hasta İlişkisine Kadın Açısından Bakış: Doğum Deneyimi,. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği Dergisi, 7(1)(22-29).
 • .Erenel AŞ, Vural G. (1999). Jinekolojik Kanserli Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Yaşadıkları Güçlüklerin Saptanması. Hemşirelik Araştırma Dergisi, 1(70-80).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ünal F, Erenel AŞ (2010). Bir Pilot Çalışma: Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Deneyimleri ve Riskli Cinsel Davranışları. .Sağlık ve Toplum Dergisi, ,
 • Erenel A Ş. Kavlak T. (2009). Histerektomi Sonrası Stoma Bakımı: Bir Olgu Sunumu. Cerrahi Ostomi Dergisi , 2(1):(41-44).
 • Erenel AŞ, Eroğlu K, (2009). Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Ev Ziyareti Yoluyla Yapılan Bir Emzirmeyi Destekleme Modelinin LAM’a Etkisi, . Türkiye Klinikleri Jinekolojik Obstetri Dergisi , 19(4(179-88).
 • Erenel AŞ. Dal Ü, Kutlutürkan S, Vural G (2008). Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Hemşirelerin İntörnlük Uygulamasına İlişkin Görüşleri. .Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2008;, 15(1)(16-25).
 • Erenel AŞ, Şentürk İ (2007). Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Dismenore Yaşama Durumları ve Dismenore ile Baş Etmeye Yönelik Uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi , 12( 2)(48-60).
 • Depe Y, Erenel AŞ (2006). Erkeklerin Aile Planlamasına İlişkin Görüş ve Davranışları. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi , 10(3)(29-36).
 • Erenel AŞ, Eroğlu K (2005). Doğum Sonrası İlk Altı Ayda Ev Ziyareti İle Desteklenen Emzirme Eğitimi Modelinin Etkili Emzirme Davranışı Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi , 12 (2)(43-54).
 • Erenel AŞ (Cuddigan JE, Ayello EA, Black J,( Çeviri)) (1960). Saving hells in critically ill patients Çeviren: Erenel AŞ. Yoğun Bakım Hastalarında Topuk Ülserleri Gelişiminin Engellenmesi . Cerrahi Ostomi Dergisi, 2(1)(20-29).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirelği Simülasyon Laboratuarı Kurulması (2016) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Birimi