Öğr. Gör. Dr. Ayşe İşi

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Ayşe İŞİ, Sedat YENİCE, Fatih ÇEMREK (2018). Kırılgan Beşli Ülkelerinin Menkul Kıymet Borsalarının Kaotik Yapısının İncelenmesi . Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1)(173-188).
 • Ayşe İŞİ, Fatih ÇEMREK, Hakkı POLAT (2016). Türkiye'deki Bireysel Emeklilik Sisteminin Çoklu Yapısal Kırılma Analizi İle İncelenmesi. Akademik Bakış Dergisi, 53(24-37).
 • M.Sezai TÜRK, Ahmet BIYIK, Ahmet GÜVEN, Ayşe İŞİ (2014). Eskişehir İli Alevileri ile Çubuk Yöresi Alevilerinin İnanç Pratiklerinin Karşılaştırılması. Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 10(215-234).
 • Ayşe İŞİ, Özer ÖZAYDIN, Fatih ÇEMREK (2014). Determination of Factors Affecting Individuals' Investment Behaviour Using CHAID Analysis. Journal of Economics, Finance and Accounting-(JEFA), 1(4)(273-284).
 • M.Sezai TÜRK, Ahmet BIYIK, Ahmet GÜVEN, Ayşe İŞİ (2013). Türk Gazetecilerin Haber Değeri Algısına Yönelik Bir Araştırma. JASSS, 6(5)(739-754).
 • M.Sezai TÜRK, Ahmet BIYIK, Ahmet GÜVEN, Ayşe İŞİ (2013). Türk Gazetecilerin Haber Yayınlama Kriterlerine Yönelik Bir Araştırma. NWSA: Humanities Sciences, 8 (4)(321-331).
 • M.Sezai TÜRK, Ahmet GÜVEN, Ayşe İŞİ (2012). Çubuk Yöresi Alevilerinin İnanç Pratikleri Üzerine Bir Araştırma. Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 6(20-42).
 • (2010). Ridge ve Latent Root Regresyon Tahmin Edicilerinin Kombinasyonu. NWSA: Physical Sciences, 5 (4)(96-102).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Ayşe İŞİ, Fatih ÇEMREK, Zeki YILDIZ (2013). İstatistik'ten Edebiyat'a Bir Köprü: Stilometri Analizi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3)(271-281).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Ahmet GÜVEN, Ayşe İŞİ, 2018. Çalışan Performansı ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma, III.INES International Education and Social Science Congress Antalya
 • Ayşe İŞİ, 2018. Investigation of Effect of Phase Space Parameters on Prediction Performance in Chaotic Time Series, 11.International Statistics Days Conference Muğla
 • Ayşe İŞİ, Sedat YENİCE, Fatih ÇEMREK, 2017. Yükselen Ekonomilerde Menkul Kıymet Borsalarının Kaotik Yapısının İncelenmesi: Kırılgan Beşli Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Trabzon
 • Fatih ÇEMREK, Ayşe İŞİ, 2017. Kaotik Zaman Serilerinde Yerel ve Yarı-yerel Kestirim Yaklaşımlarının Karşılaştırılması: FTSE-100 Endeksi, XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu Trabzon
 • Ayşe İŞİ, 2016. İstatistiklerle Türk Dünyasında İnovasyon, 14.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Gostivar-Makedonya
 • Ayşe İŞİ, Fatih Çemrek, 2015. Kaotik Zaman Serileri Analizi: BİST 100 Endeksi, 9.Uluslararası İstatistik Kongresi Antalya
 • Fatih ÇEMREK, Ayşe İŞİ, 2014. Kadınların Yatırım ve Yatırım Araçları Eğiliminin Çoklu Uyum Analizi İle Araştırılması, II.Kadın Araştırmaları Sempozyumu Eskişehir
 • Ayşe İŞİ, Hakkı POLAT, Fatih ÇEMREK, 2013. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Devlet Katkısının Etkisinin Yapısal Kırılma Analizi ile İncelenmesi, 8. Uluslararası İstatistik Kongresi Antalya
 • Fatih ÇEMREK, Ayşe İŞİ, Hakkı POLAT, 2013. Az Gelişmiş Ülkelerin Sağlık ve Askeri Harcamalara İlişkin Değişkenler Bakımından İncelenmesi, 8. Uluslararası İstatistik Kongresi Antalya
 • Hakkı POLAT, Fatih ÇEMREK, Ayşe İŞİ, 2013. Yıllık Doğal Gaz Fiyatları Üzerine Koşullu Varyans Modellerinin Denenmesi, 8. Uluslararası İstatistik Kongresi Antalya
 • Tuğba DÖLEN, Ayşe İŞİ, Hale AKIN, 2011. Evalution On e-finance Applications in Turkish Banking Systems (Case in Ankara), International Conference on Banking and Finance Perspectives Famagusta, North Cyprus

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Kadınların Yatırım ve Yatırım Araçları Eğiliminin Çoklu Uyum Analizi ile Araştırılması Eskişehir(2014)
 • Evaluation On e-finance Applications in Turkish Banking Systems (Case in Ankara) Famagusta, North Cyprus(2011)

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Kaotik Zaman Serilerinde Kestirim Yaklaşımları (2016) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi BAP Birimi