Okutman. Dr. AYŞEGÜL ALTINOVA ŞAHİN

Rektörlük

Doktora Tezi: "Osmanlı Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri", Danışman: Prof. Dr. Mustafa TURAN

Yüksek Lisans Tezi: "İttihad ve Terakki İçindeki Muhalefet", Danışman: Prof. Dr. Refik TURAN