Okutman. Dr. AYŞEGÜL ALTINOVA ŞAHİN

Rektörlük

- Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi – (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı)

- Demokratik Yurttaşlık Eğitimi Projesi – (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Avrupa Konseyi) - (Ulusal Komite Üyeliği)

- İnsancıl Hukukun Keşfi Projesi – (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve Kızılay)