Okutman. Dr. AYŞEGÜL ALTINOVA ŞAHİN

Rektörlük

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • ALTINOVA ŞAHİN, Ayşegül, 2016. “Mustafa Şekip (Tunç) ve Mustafa Satı Bey Arasında "Zeka" Üzerine Bir Tartışma”, IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu Muğla
 • ALTINOVA ŞAHİN, Ayşegül, 2016. "Macaristan ve Osmanlı Devleti Arasında Bir İhtidâ Teşebbüsü: Emma Prendel Meselesi, Osmanlı - Macaristan - Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu Budapeşte / MACARİSTAN
 • ALTINOVA ŞAHİN, Ayşegül , 2016. "Birinci Dünya Savaşı'nda Salgın Hastalıklar ve Bu Durumun Eğitim Öğretime Yansımaları", Uluslararası Birinci Dünya Savaşı Sempozyumu (Türk ­İngiliz Penceresi) Antalya
 • ALTINOVA, Ayşegül, 2011. "Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerine Ait Hatıra Kitaplarında Mekân Olarak Askerî Rüşdiyeler”, “Tarih ve Mekân / Zaman Bağlamında Türk Edebiyatı”, XX. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu Bilecik
 • ALTINOVA, Ayşegül, 2011. “Balkan Savaşlarının Osmanlı Devleti’ndeki Eğitim Öğretime Etkileri", Osmanlı Devleti’nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları İzmir
 • ALTINOVA, Ayşegül, 2011. “Ethem Nejad’ın “Yeni Fikir” Dergisi’ndeki Yazılarının Balkanlardaki Türkçülük Hareketlerindeki Rolü”, VII. Uluslararası Atatürk Kongresi Üsküp-Manastır / MAKEDONYA
 • ALTINOVA, Ayşegül, 2010. “Yeni Mektep” Dergisini Çıkaran Üsküp Darülmuallimîn-i Rüşdîsi Özelinde Darülmuallimînlerin Osmanlı Modernleşmesindeki Rolü”, Balkanlar’da İslâm Medeniyeti Dördüncü Milletlerarası Kongre Tebliğleri Üsküp / MAKEDONYA (IRCICA)

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • “Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri ve Rüşdiye Mektepleri “Nizâm-ı Cedid Başlangıcının 220. Yılı Münasebetiyle Tarih Boyunca Yenileşme Hareketleri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırma Merkezi(2012)
 • “İlköğretimde Demokrasi Eğitimine Eleştirel Bakış” Uluslararası Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim Kongresi – “21. Yüzyılın Başında İnsan, Toplum, Kültürlerarası Diyalog ve Eğitim”, Bursa (2009)

Makaleler

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • ALTINOVA, Ayşegül (2000). “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Askerlik Hizmetinden Muaf Tutulacak Kimseler”. Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 16(91-99).
 • ALTINOVA, Ayşegül (2000). “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Hacı Bektaş Veli Vakfı”. Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 15(115-124).
 • ALTINOVA, Ayşegül (2000). “Osmanlı Arşiv Belgelerinde Abdal Musa Dergahı”. Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 14(15-23).
 • ALTINOVA, Ayşegül (2000). “Osmanlı Arşiv Belgeleriyle Hacı Bektaş Veli Dergâhı”. Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 13(19-29).
 • ALTINOVA, Ayşegül (1999). “Osmanlı Arşiv Belgeleriyle Hacı Bektaş Veli”. Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 12(19-24).
 • ALTINOVA, Ayşegül (1999). “Osmanlı Arşiv Belgelerinden”. Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 11(9-15).
 • ALTINOVA, Ayşegül (1999). "Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Abdal Musa Dergâhı”. Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 10(15-26).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • ALTINOVA, Ayşegül (2009). “Demokratik Yurttaşlık Eğitimi Projesi”. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 108(14-17).
 • ALTINOVA, Ayşegül (2006). “Atatürk ve Millî Eğitim”. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 80(33-38).
 • ALTINOVA, Ayşegül (2006). “Demokrasi Eğitiminde Sembollerden Gerçeklere”. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 74(16-18).