Prof. Dr. Aymelek Gönenç

Eczacılık Fakültesi > Temel Eczacılık Bilimleri > Biyokimya

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Torun, M., Yardım, S., Gönenç, A., Sargın, H., Şimşek, B., Serum 61538;-carotene, vitamin E, vitamin C levels in several types of cancer, XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi (Uluslararası katılımlı) Antalya
 • Hacışevki, A., Gönenç, A., Karagöz, H., Torun, M., Şimşek, B., Antioxidant changes in coronary artery surgery with and without cardiopulmonary bypass, 31st FEBS Congress İstanbul
 • Gönenç, A., Erten Şener, D., Aslan, S., Şimşek, B., Torun, M., Oxidant/antioxidant status in patients with benign and malign tumor, 8th International Symposium on Pharmaceutical sciences (ISOPS-8) Ankara
 • Can, C., Gönenç, A., Şimşek, B., Hiperlipidemili hastalarda simvastatin";in kan lipidleri üzerine etkileri, Yaşlanmaya Biyokimyasal Yaklaşım Uluslararası Sempozyumu Ankara
 • Yardım, S., Torun, M., Gönenç, A., Sargın, H., Menevşe, A., Şimşek, B., Serum malondialdehyde (MDA) levels and cancer, First International Meeting on Pharmacy Pharmaceutical Sciences İstanbul
 • Özkan, Y., Gönenç, A., Bozkır, A., Alkış, N., Torun, M., Şimşek, B., Kanserde serum vitamin E, vitamin C, beta-karoten ve lipid peroksidasyon düzeyleri, Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği II. Ulusal Kongresi Eskişehir
 • Erten Şener, D., Gönenç, A., Akıncı, M., Torun, M., Evaluation of total antioxidant capacity and oxidative stress in breast cancer";, 8th International Symposium on Pharmaceutical sciences (ISOPS-8) Ankara
 • Gönenç, A., Onat, A., Gürcan, S., Torun, M., Serum ferritin as an index of iron stores in patients with thyroid disease, 7th International Symposium on Pharmaceutical sciences (ISOPS-7) Ankara
 • Karabıyık-Şentürk, T., Gönenç, A., Şimşek, B., Hipertiroidili hastaların serum apolipoprotein A-I, A-II, B, T3, T4, TSH, kolesterol ve trigliserit değerleri, XIV. Ulusal Biyokimya Kongresi ve Klinik Laboratuvarlarda Otomasyon Sempozyumu İzmir
 • Gönenç, A., Kardeş, C., Orman, M.N., Torun, M., Relationship of cigarette smoking with serum lipids and blood pressure in Turkish people, 7th International Symposium on Pharmaceutical sciences (ISOPS-7) Ankara
 • Şimşek, B., Karabıyık, T., Gönenç, A., Serum apolipoproteins and lipids in hyperthyroidism before and after treatment, Annual Meeting and Satellite Meetings, May 16-20 Washington
 • Gönenç, A. , Torun, M., Orman, M.N., Şimşek, B., Lipid peroxidation in patients with breast cancer, 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-5) Ankara
 • Gönenç, A., Torun, M., Yardım, S., Sargın, H., Menevşe, A., Şimşek, B., Meme kanserinde serum malondialdehit (MDA) düzeyleri, XII. Ulusal Biyokimya Kongresi İstanbul
 • Gönenç, A., Hacışevki, A., Soyağır, A., Torun, M., Orman, M.N., Şimşek, B., A comparative study of lipid peroxidation and antioxidant enzyme activities during coronary artery surgery bypass grafting, 8th International Symposium on Pharmaceutical sciences (ISOPS-8) Ankara
 • Gönenç, A., Şimşek, B., Lipid peroxidation and antioxidant systems in patients with chronic renal failure, 6th International Symposium on Pharmaceutical sciences (ISOPS-6) Ankara
 • Özkan, Y., Bozkır, A., Gönenç, A., Torun, M., Şimşek, B., Meme kanserinde antioksidan vitaminler ve malondialdehit düzeylerinin yaşa göre değerlendirilmesi, Yaşlanmaya Biyokimyasal Yaklaşım Uluslararası Sempozyumu Ankara

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Kardiyovasküler Hastalıklarda Oksidatif Stresin ve Lipid Profillerinin İncelenmesi (2008)
 • Miyokardiyal Hasarın Markerleri Olarak Kardiyak Troponin-T, Kreatin Kinaz-MB, C-Reaktif Protein, NT-ProBNP ve Oksidatif Stresin Değerlendirilmesi (2006)

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Aşcı A.E. , Gönenç A., Atalay F. , Torun M. (2014). Decreased nidogen-2 concentrations and impaired oxidant/antioxıdant balance in serum of patients with endometrial cancer. Oxidation Communications, 37, 4 (1025-1035).
 • Hacışevki, A., Gönenç, A., Sezer, S., Karakan, Ş., Şimşek, B., Torun, M. (2013). Accumulation of an endogenous inhibitor of nitric oxide synthesis and oxidative DNA damage in end-stage renal disease.. Clinical Laboratory, 59(1353-1361).
 • Gönenç, A., Hacışevki, A., Erdemoğlu, A.K., Dağkıran, M.E., Torun M. (2013). Evaluation of Oxidative Stress Markers and Antioxidant Status in Alzheimer Disease, Vascular Dementia and Parkinson disease. Oxidation Communications, 36, 1( 235-245).
 • Alpay C.B., Hazar S., Gökdemir K., Atalay Güzel N., Gönenç A., Şimşek B. (2013). The effects of tyme tea supplement on free radicals formation and antioxidant system of elite wrestlers. Pakistan Journal of Nutrition, 12, 5(433-440).
 • Gönenç, A. Hacışevki, A., Aslan, S.,Torun, M., Şimşek, B. (2012). Increased oxidative DNA damage and impaired antioxidant defense system in patients with gastrointestinal cancer. European Journal of Internal Medicine, 23(350-354).
 • Gönenç, A., Hacışevki, A., Tavil, Y., Çengel, A., Torun, M. (2012). Oxidative stress in patients with essential hypertension: A comparison of dippers and non-dippers. European Journal of Internal Medicine, 24(139-144).
 • Hacışevki, A., Baba, B., Gönenç, A., Aslan, S. (2012). Protein carbonyl contents is the most general and well-used biomarker of severe oxidative stress. Oxidation Communications, 35(413-422).
 • A. Gonenc, A. Hacışevki, H.R. Griffiths, M. Torun, B. Bakkaloglu, B. Simsek (2011). Free Radical Reaction Products and Antioxidant Capacity in Beating Heart Coronary Artery Surgery Compared to Conventional Bypass. Biochemistry Moscow, 76(6)(677-685).
 • Erten Şener, D., Gönenç, A., Akıncı, M., Torun, M. (2007). Lipid peroxidation and total antioxidant status in patients with breast cancer. Cell Biochemisrty and Function, 25(377-382).
 • Seçil Kasap, Aymelek Gönenç,Derya Erten Şener, İsmet Hisar (2007). Serum cardiac markers in patients with acute myocardial infarction: oxidative stress, C-Reactive Protein and N-terminal probrain natriuretic peptide. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, Volum 41, 50-57, 2007., 41(50-57).
 • Gönenç, A., Erten, D., Aslan, S., Akıncı, M., Şimşek, B., Torun, M. (2006). Lipid peroxidation and antioxidant status in blood and tissue of malignant breast tumor and benign breast disease. Cell Biology International, 30(376-380).
 • Gönenç, A., Hacışevki, A., Bakkaloğlu, B., Soyağır, A., Torun, M., Karagöz, H., Şimşek, B. (2006). Oxidative stress is decreased in off-pump versus on-pump coronary artery surgery. Journal of Biochemistry Molecular Biology, 39 (4)(377-382).
 • Gönenç, A., Tokgöz, D., Aslan, S., Torun, M. (2005). Oxidative stress in relation to lipid profiles in different stages of breast cancer. Indian Journal of Biochemistry Biophysics, 42(190-194).
 • Tosun, F., Gönenç, A., Şimşek, B. (2003). Comparison of the tocolytic effects of ritodrine and Ca++ channel blockers over serum oestradiol and progesteron levels. Turkish Journal of Veterinary Animal Sciences, 27 (2)(417-423).
 • Gönenç, A., Atak, Y., Orman, M.N., Şimşek, B. (2002). Lipid peroxidation and antioxidant systems in hemodialyzed patients. Dialysis Transplantation, 31 (2)(88-96).
 • Gönenç, A., Özkan, Y., Torun, M., Şimşek, B. (2001). Plasma malondialdehyde (MDA) levels in breast and lung cancer patients. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 26(141-144).
 • Torun, M., Yardım, S., Gönenç, A., Sargın, H., Menevşe, A., Şimşek, B. (1995). Serum 946;-carotene, vitamin E, vitamin C and malondialdehyde levels in several types of cancer. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 20(259-263).
 • Torun, M., Gönenç, A., Yardım, S., Sargın, H., Menevşe, A., Şimşek, B. (1995). Serum malondialdehyde, vitamin E and 946;-carotene levels in breast cancer. Pharmaceutical Sciences, 1(63-65).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gönenç A. (2005). Aspirinin yeniden doğuşu. Dünyada ve Türkiye";de Eczacı, 11(29-31).
 • Gönenç, A. (2005). Klinikte kullanılan laboratuvar tetkikleri. Dünyada ve Türkiye";de Eczacı, 12(19-22).
 • Gönenç, A., Kardeş, C., Torun, M. (2004). Relationship of cigarette smoking with serum lipids and blood pressure in Turkish adults. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 33 (2)(101-108).
 • Onat, A., Gönenç, A., Gürcan, S, Torun, M. (2003). Iron metabolism in patients with impaired thyroid function. Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University, 32 (4)(221-230).
 • Hacışevki, A., Özkan, Y., Gönenç, A., Şimşek, B., Torun, M. (2003). An evaluation of serum retinol and 946;-carotene levels and the risk of breast cancer. Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University, 20 (2)(87-94).
 • Can, C., Gönenç, A., Açıkgöz, Ş., Şimşek, B. (2002). Effects of short-term treatment with simvastatin on serum lipids in patients with hypercholesterolemia. Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University, 19 (2)(93-100).
 • Şimşek, B., Karabıyık, T., Gönenç, A. (1999). Serum apolipoproteins and lipids in hyperthyroidism before and after treatment. Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University,, 16 (1)(17-23).
 • Torun, M., Yardım S., Gönenç, A., Sargın, H., Menevşe, A., Şimşek, B. (1995). Serum malondialdehyde levels in several types od cancer. Biyokimya Dergisi, 1(1-7).