Öğr. Gör. Emine Aybike AKKUTAY

Lisans

  • Başkent Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Yüksek Lisans

  • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Ekonomik Kalkınma ve Büyüme Bilim Dalı

Doktora

  • Atılım Üniversitesi 

    Politik Ekonomi