Prof. Dr. Niyazi Alper Tapan

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

-Bölük, F.M., “Ereğli Yüksek Basınç Doğalgaz Boru Hattının Katodik Koruma Sisteminin Değişik Anot Materyalleri Kullanılarak Optimizasyonu”, Gazi Üniversitesi, 2006.

-Yıldız,Ö., “Platin İçermeyen İkili Geçiş Metallerinin Doğrudan Etanol Yakıt Hücresinde Uygulanma Potansiyellerinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi, 2009.

-Öztürk, E., “2-Propanol Yakıt Hücresi Performans Analizi”, Gazi Üniversitesi, Ekim 2010. 

-Zhumatayeva,U.,”Nano Çubuk Sentezi ve Elektro-katalitik Aktivitesinin Belirlenmesi”,Gazi Üniversitesi,Ekim 2012.

-Najafov, B.,”Hidrotermal Şartlarda Marn Kullanımı ile Biyodizel Üretimi”, Gazi Üniversitesi, Mart 2016