Prof. Dr. Niyazi Alper Tapan

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

-Atık Organik Maddelerin Arıtımı için Kullanılan Foto-Katalizörlerdeki Etkileşim Mekanizmalarının Araştırılması, TÜBİTAK Projesi, MİSAG-96, Proje Yrd. Araştırmacısı, 1999.

-Doğrudan Methanol Yakıt Pillerinde Water-Gaz Shift Tepkimesini Arttıran Katalizörlerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi: BAP06/2005-32, Proje Yöneticisi,2006.

-Doğrudan Etanol Yakıt Pillerinin Performanslarının Geliştirilmesi ve Etanol Oksidasyon Elektrokinetiğinin imal ettiğimiz ve ticari katalizörler üzerinde karşılaştırılması ve elektrokinetik mekanizma tayini, TÜBİTAK Projesi, 104M370,Proje Yöneticisi,2008.

-Seryum oksit ve active edilmiş karbon destekli ikili geçiş metallerinin direk alkol yakıt hücresi performanslarının tespit edilmesi, spektroskopik ve elektrokimyasal karakterizasyonlarının yapılması, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi: BAP06/2007-32, Proje Yöneticisi,2010.

-Atık Yağ İçeriğindeki Serbest Yağ Asitlerinin Esterifikasyonunda Heterojen Katalizörlerin Kullanılması, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi: BAP06/2008-20,Proje Yöneticisi,2010.

-2-propanol yakıt hücresinin performans analizi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi: BAP06/2009-48 Proje Yöneticisi,2012

-Atık Suyun Elektrokoagulasyon Yöntemi ile Arıtılması, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi: BAP 06/2012-33  Proje Yöneticisi

-Nano çubuk sentezi ve karakterizasyonu, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi: BAP06/2011-11 Proje Yöneticisi,2013

-Doğrudan Alkol Yakıt Hücreleri için düşük Pt yüklemeli Seryum Nanokompozit Katalizör Sentezi ve Karakterizasyonu, TUBİTAK COST Araştırma Projesi: 111M474, Proje Yöneticisi,2014