Prof. Dr. Niyazi Alper Tapan

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Ödüller:

2008 Yılı SCI yayın ödülü, Gazi Universitesi

2009 Yılı SCI yayın ödülü, Gazi Universitesi

Burslar:

-1999-2003 tarihleri arasında yapılan doktora çalışması YÖK bursu ile desteklenmiştir.

-01.07.2015-01.01.2016 tarihleri arasında 6 ay süreyle yapılan doktora sonrası çalışma, TUBİTAK tarafından 2219 Yurt dışı Doktora sonrası araştırma Burs programı ile desteklenmiştir.