Prof. Dr. Niyazi Alper Tapan

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Niyazi Alper TAPAN, Arda ZARRABİ, 2019. A study on Low Pt loaded Metal Ceria Based Catalysts for Stable PEM Electrolyzers, Electrochemistry Conference-2019 İstanbul
 • 2, 2018. PEM ELEKTROLİZÖRLER İÇİN DÜŞÜK PLATİN YÜKLEMELİ SERYA KOMPOZİT DESTEKLİ ELEKTROKATALİZÖRLERİN İNCELENMESİ, 13. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
 • Tapan, N.A., Koper, M.T.M., Kortlever, R., 2016. CO2 electroreduction on P4VP modified copper deposited gas diffusion layer electrode: pH effect, 6th Baltic Electrochemistry Conference Helsinki, Finland
 • Tapan, N.A., Koper, M.T.M., Kortlever, R., 2015. Electroreduction of CO2 on PVP loaded copper electrodes supported on gas diffusion layer, Electrochem 2015 TU Delft, Netherlands
 • 2014. Tapan, N.A., Cacan, U.B., Varışlı D., Characterization of Ceria Nano-composites and Their Performance of in Direct Alcohol Fuel Cells, , 5. Ulusal Kataliz Kongresi Çukurova Üniversitesi, Adana
 • Tapan, N.A., 2013. Ceria Nano-composite Synthesis for Direct Alcohol Fuel Cells, 11th European Congress on Catalysis – EuropaCat-XI Lyon, France
 • Tapan,N.A., Gokkaya,E., 2012. Doğrudan Alkol Yakıt Hücreleri için Seryum Nano-Kompozit Çubuk Sentezi, UKMK10 Koç Universitesi, İstanbul
 • Zhutmatayeva,U., Tapan,N.A.,, 2012. Nano-çubuk sentezi ve Elektrokatalitik Aktivitesinin Belirlenmesi, UKMK10 Koç Universitesi, İstanbul
 • Gökkaya, E., Tapan, N.A., 2012. Ceria Composite Nano-rod for PEM Fuel Cells, Ulusal Kataliz Kongresi Kocaeli University
 • Tapan,N.A, Göçmenoğlu, A., 2012. Electrokinetic Investigation of Oxalic Acid Electroreduction by the Simulation of Impedance Spectrum: Activator Effect, 4. Ulusal Kataliz Kongresi Kocaeli Üniversitesi
 • Tapan, N.A., Yıldız, Ö.,, 2010. Kimya Mühendisliği, 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010 Prague, Czech Republic.
 • Tapan, N.A., 2010. uç durum değişkenine bağlı olarak 2-propanol Elektro-oksidasyon mekanizmasının empedans spektrum simulasyonu ile incelenmesi, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Gazi Unıversıtesı, Ankara
 • Tapan , N.A., Oktar N.,, 2009. Kataliz, EuropaCat IX Salamanca, Spain
 • Tapan, N.A., Azem Kök, 2007. Kimya Mühendisliği, Somer Symposium Series 1 Ankara,TURKEY
 • Aydemir, B., Gülderen, A., Tapan, N.A.,Oktar, N., 2007. Kimya, 21. Ulusal Kimya Kongresi Malatya, İnönü Üniversitesi
 • Tapan, N.A., 2007. Kataliz, First National Catalysis Conference (NCC-1) Güzelyurt, Northern Cyprus
 • Tapan, N. A., Mustain, W. E., Prakash, J.,, 2005. Elektrokimya, International Hydrogen Energy Congress and Exhibition IHEC2005 Istanbul, Turkey
 • Tapan, N. A., Gurau, B., Sandí, G. and Prakash, J., 2003. Elektrokimyasal Mühendislik, 5th International Symposium on New Materials for Electrochemical Systems Montréal, Canada
 • Tapan, N.A. and Uner, D.O., 1999. Kataliz, 16th meeting of the North American Catalysis Society Boston ,MA,USA
 • Tapan, N.A., Oktar N.,, Kataliz, 6th EFCAT Summer School Gümüldür, Urkmez , İzmir
 • Aydın,F., Ozbay,N., Oktar, N.,Tapan, N.A.,, Kimya Mühendisliği, UKMK-9 Gazi Unıversıtesı, Ankara
 • Tapan N.A., Yıldız, Ö., Kataliz, 3rd National Catalysis Congress Zonguldak, TURKEY
 • Özbay, N., Oktar N., Tapan, N.A., Kimya, 21. Ulusal Kimya Kongresi Malatya, İnönü Üniversitesi
 • Tapan, N.A., Kimya Mühendisliği, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Eskişehir, Anadolu Üniversitesi
 • Tapan, N.A., Üner D.O., Kimya Mühendisliği, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Erzurum, Atatürk Üniversitesi
 • Mumcu Özgür, Özbay Nalan, Oktar Nuray, Tapan, N.A., Kimya, 23. Ulusal Kimya Kongresi Sivas , Turkiye
 • Tapan, N.A., Öztürk, E., Kataliz, Second National Catalysis Conference (NCC-2) Erzurum, Palan Hotel

Seminer

 • Future Trends in Catalysis, some case studies:Electrochemical Performance of Low Pt and Ru loaded FeNi Bimetallics in Direct Ethanol Fuel Cells Gümüldür, Urkmez , İzmir

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 3rd National Catalysis Congress Zonguldak, TURKEY
 • Kataliz Çalıştayı Tubitak MAM Enerji Enstitüsü, Gebze, Kocaeli
 • First National Catalysis Conference (NCC-1) Güzelyurt, Northern Cyprus
 • Second National Catalysis Conference (NCC-2) Erzurum, Palan Hotel

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü (2012)(2008 - )

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • ”Hidrotermal Şartlarda Marn Kullanımı ile Biyodizel Üretimi”, Gazi Üniversitesi, Mart (2016)
 • Nano çubuk sentezi ve elektro-katalitik aktivitesinin belirlenmesi (2012)
 • 2-Propanol Yakıt Hücresi Performans Analizi (2010)
 • Platin İçermeyen İkili Geçiş Metallerinin Doğrudan Etanol Yakıt Hücresinde Uygulanma Potansiyellerinin İncelenmesi
 • Ereğli Yüksek Basınç Doğalgaz Boru Hattının Katodik Koruma Sisteminin Değişik Anot Materyalleri Kullanılarak Optimizasyonu

Dersler

 • Isı Aktarımı (2009-2010 I.YY)
 • Kimya Müh. Termodinamiği (2009-2010 II.YY)
 • Proses Kontrol (2010-2011 I.YY)
 • Isı Aktarımı (2010-2011 II.YY)
 • Isı Aktarımı (2011-2012 I.YY)
 • Proses Kontrol (2011-2012 I.YY)
 • Kütle Aktarımı (2011-12 II.YY)
 • Kimya Mühendisliğinde Faz Denge Hesaplamaları (2012-2013 I.YY)
 • Kimya Müh. Termodinamiği (2012-2013 II.YY)
 • Kütle Aktarımı I (2012-2013 II.YY)
 • Isı Aktarımı (2013-2014 I.YY)
 • Proses Kontrol (2013-2014 I.YY)
 • Kimya Müh. Termodinamiği (2013-2014 II. YY)
 • Kütle Aktarımı I (2013-2014 II. YY)
 • Kimya Mühendisliği Tasarımı I (2014-2015 I.YY)
 • Isı Aktarımı (2014-2015 I.YY)
 • Yakıt Hücrelerinde elektrokataliz (2014-2015 I.YY)
 • Kütle Aktarımı I (2014-2015 I.YY)
 • Kimya Mühendisliği Tasarımı II (2014-2015 II.YY)
 • Kimya Mühendisliği Tasarımı I (2015-2016 I.YY)
 • Elektrokimyasal Teknolojiler (2015-2016 II.YY)
 • Kimya Mühendisliği Tasarımı II (2016-2017 I.YY)
 • Proses Kontrol (2016-2017 I.YY)
 • Elektrokimyasal Mühendisliğin Esasları (2016-2017 I.YY)
 • Lisans Araştırma Projesi (2008-09 II.YY)
 • Bitirme Ödevi (2005-06 I.YY)
 • Enformatik ENF 102 (2005-06 II.YY)
 • KM 302 (2005-06 I.YY)
 • Bitirme ödevi (2006-07 I.YY)
 • Kimya Müh Lab 1 (2006-07 1.YY)
 • Yakıt Hücreleri (2006-07 1.YY)
 • Isı Aktarımı (2006-07 1.YY)
 • Kimya Müh. Lab 1 (2004-05 II. YY)
 • Lisans Araştırma Projesi (2008-09 I.YY)
 • Isı Aktarımı (2008-09 I.YY)
 • Kimya Müh. Termodinamiği (2004-05 II.YY)
 • Lisans Araştırma Projesi (2005-06 II.YY)
 • Kimya Müh. Lab 1 (2005-06 II.YY)
 • Isı Aktarımı (2005-06 I.YY)
 • Kimya Müh. Ter. (2006-07 II.YY)
 • Lisans Araştırma Projesi (2006-07 II.YY)
 • Isı Aktarımı (2007-08 I.YY)
 • Kimya Müh. Termodinamiği (2007-08 I.YY)
 • Bitirme Ödevi (2007-08 I.YY)
 • Elektrokimya Müh. Esasları (2007-08 I.YY)
 • Lisans Araştırma Projesi (2007-08 II.YY)
 • Bitirme Ödevi (2008-09 II.YY)
 • Kimya Müh. Termodinamiği (2008-09 II.YY)
 • Isı Aktarımı (2009-10 I.YY)
 • Lisans Araştırma Projesi (2009-10 I.YY)
 • Bitirme Ödevi (2009-10 I.YY)
 • Lisans Araştırma Projesi (2009-10 II.YY)
 • Kimya Müh. Termodinamiği (2006-07 II.YY)
 • Kimya Müh. Termodinamiği (2009-10 II.YY)
 • Kimya Müh. Lab I (2009-10 II.YY)
 • Lisans Araştırma Projesi (2007-08 I.YY)
 • Kimya Müh. Termodinamiği (2007-08 II.YY)
 • Kimya Müh. Lab I (2007-08 II.YY)
 • Bitirme Ödevi (2008-09 I.YY)
 • Kimya Müh. Termodinamiği (2005-06 II.YY)

Yabancı Dil

 • İngilizce, 21.03.2004 / UDS puanı 87,5

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • S. Ferda MUTLU , Ayşe SARIMEŞELİ PAÇACI , Niyazi Alper TAPAN , Sebahat ERDOĞAN, . (2014). KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İLKELER VE HESAPLAMALAR - David M. HIMMELBLAU , James B. RIGGS, . Kimya Mühendisliği Nobel Akademik Yayıncılık..
 • Çevirmen/Editörler Doç.Dr.Niyazi Alper TAPAN Prof.Dr. Sebahat ERDOGAN. (2012). Proses Dinamiği ve Kontrolü Dale E. SEBORG Thomas F. EDGAR Duncan A. MELLICHAMP Francis J. DOYLE III. Proses Kontrol ABD. Nobel.
 • Niyazi Alper TAPAN, Mehmet Levent AKSU. (1960). Elektrokimyanın Temelleri,V.S. Bagotsky, . Elektrokimya Nobel Akademik Yayıncılık..

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • M. ErdemGünay, LemiTürker, N. AlperTapan (2019). Significant parameters and technological advancements in biodiesel production systems. Fuel, 250(27-41).
 • M. ErdemGünay, LemiTürker, N. AlperTapan (2018). Decision tree analysis for efficient CO2 utilization in electrochemical systems. Journal of CO2 Utilization , 28(83-95).
 • Tapan, N.A., Günay, M.E.,Yıldırım, R. (2016). “Constructing global models from past publications to improve design and operating conditions for direct alcohol fuel cells”. Chemical Engineering Research and Design,, 105(162-170).
 • Tapan, N.A, Yıldırım, R. and Erdem Günay, M. (2016). Analysis of past experimental data in literature to determine conditions for high performance in biodiesel production.. Biofuels, Bioprod. Bioref.,, 10(422-434).
 • Tapan, N.A, (2016). CO2 electroreduction on P4VP modified copper deposited gas diffusion layer electrode: pH effect. . Materials for Renewable and Sustainable Energy, , 5(1-10).
 • Tapan,N.A., (2014). “Simulation of impedance spectra of oxalic acid electro-reduction to glyoxylic acid: effect of chemical activator, pH, activation energy and reduction potential”. Turkish Journal of Chemistry,, 38(127-141).
 • Tapan, N.A., Cacan, U.B., Varışlı D. (2014). “Ceria Based Nano-composite Synthesis for Direct Alcohol Fuel Cells”. Int. J. Electrochem. Sci.,, 9(4440-4464).
 • Fiala, R., Matolinova, I., Matolin, V., Sevcikova, K., Yoshikawa, H., and Tapan, A., (2013). “Electro-Oxidation Activity of Pt-CeOx Carbon Supported Catalysts”. Int. J. Electrochem. Sci., , 8(10204-10218).
 • TAPAN Niyazi Alper, ZHUMATAYEVA Uldana, GÖKKAYA Ekin (2013). “ PtRuC/CeO2 KOMPOZİT ELEKTRO-KATALİZÖRLERİNİN KARBON MONOKSİT VE ETANOL ELEKTRO-OKSİDASYON AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ”. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. , 4(819-829).
 • Oktar N.,Özbay N.,Aydın F., Tapan, N.A. (2012). Bazik Amberlit reçineler varlığında transesterifikasyon reaksiyonu ve yüzey cevap metodu ile optimizasyonu. Gazi Üniv. Müh.Mim. Fak.Der., Cilt 27,No 1(71-79).
 • Varışlı, D., Rona, T., Tapan, N.A. (2010). Synthesis and Characterization of Pt-Sn Incorporated MCM-41 and Pt Incorporated Sn-SiO2 Type Mesoporous Catalysts for Direct Ethanol Fuel Cell. International Journal of Chemical Reactor Engineering, 8(A152).
 • Tapan, N.A., Yıldız, Ö. (2010). Electrochemical Performance of Low Pt and Ru Loaded Fe-Ni Bimetallics as an Anode Electrode in Direct Ethanol Fuel Cells. International Journal of Chemical Reactor Engineering, 8(A160).
 • Tapan, N.A., Öztürk, E. (2009). Performance analysis for 2-propanol and direct methanol fuel cells based on Pt containing anode electrocatalysts. Turk. J. Chem., 33(487).
 • Lemi Türker ,Alper Tapan,and Selçuk Gümüs (2009). ELECTROLUMINESCENT PROPERTIES OF CERTAIN POLYAROMATIC COMPOUNDS: PART 2-ORGANIC EMITTERS. Polycyclic Aromatic Compounds, 29(139).
 • Tapan, N.A., Kök, A. (2009). Characterization of Cerium Oxide and Carbon Supported Ag-Cu Electrocatalysts for Anode Electrode in Direct Ethanol Fuel Cells. Chemical Engineering Communications, 196(131).
 • Lemi Türker ,Alper Tapan,and Selçuk Gümüs (2009). ELECTROLUMINESCENT PROPERTIES OF CERTAIN POLYAROMATIC COMPOUNDS:PART 1-CHARACTERISTICS OF OLED DEVICES BASED ON FLUORESCENT POLYAROMATIC DOPANTS. Polycyclic Aromatic Compounds, 29(123).
 • Özbay, N., Oktar, N., Tapan, N.A. (2008). Esterification of free fatty acids in waste cooking oils (WCO): Role of ion-exchange resins. Fuel, 87(1789).
 • Türker, L., Gümüş, S., Tapan, A. (2008). Biohydrogen production: molecular aspects. J. Sci. Ind. Res., 67(994).
 • Tapan, N.A. (2007). A Mechanistic Approach to Elucidate Ethanol Electro-oxidation. Turkish Journal of Chemistry, 31(427).
 • Tapan, N.A., Mustain, W.E., Gurau, B., Sandi, G., Prakash, J. (2004). Investigation of Methanol Oxidation Electrokinetics on Pt in a DMFC Using the Asymmetric Electrode Technique. Journal of New Materials for Electrochemical Systems, 7(281).
 • Uner, D., Tapan, N.A., Ozen, I., Uner, M (2003). Oxygen adsorption and spillover over Pt/TiO2 catalysts. Applied Catalysis A: General, 251(225).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • Arda ZARRABI [1] , Niyazi Alper TAPAN [2] (2019). PEM Elektrolizörler İçin Düşük Platin Yüklemeli Serya Kompozit Destekli Elektrokatalizörlerin İncelenmesi. Yuzuncu Yil University Journal of the Institute of Natural and Applied Sciences, 24(9-21).
 • Tapan,N.A. Zan, M. (2012). A short communication on the corrosion behavior ,O2 reduction and methanol oxidation activity of stainless steel 304 after biofilm formation in black seawater. Gazi University Journal of Science, 25(2)(477-483 ).
 • Oktar N.,Özbay N.,Aydın F., Tapan, N.A., (2012). “ Bazik Amberlit reçineler varlığında transesterifikasyon reaksiyonu ve yüzey cevap metodu ile optimizasyonu”. Gazi Üniv. Müh.Mim. Fak.Der. , 27(71-79).
 • Tapan, N.A., Prakash,J. (2005). Investigation of Methanol Oxidation on Polycrystalline Pt: Importance of Water-gas shift Reaction. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 29(129).
 • Tapan, N.A., Prakash, J. (2005). Determination of Methanol Decomposition Mechanism on polycrystalline Platinum Electrode. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 29(95).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • 2018 Yayın teşvik ödülü (2019)
 • SCI yayın ödülü, (2010)
 • SCI yayın ödülü, (2008)

Proje

 • Doğrudan Alkol Yakıt Hücreleri için düşük Pt yüklemeli Seryum Nanokompozit Katalizör Sentezi ve Karakterizasyonu (2014) TUBİTAK
 • Nano çubuk sentezi ve karakterizasyonu (2013) Gazi Üniversitesi
 • 2-propanol yakıt hücresinin performans analizi, (2012) Gazi Üniversitesi
 • Atık Suyun Elektrokoagulasyon Yöntemi ile Arıtılması (2012) Gazi Üniversitesi
 • Seryum oksit ve active edilmiş karbon destekli ikili geçiş metallerinin direk alkol yakıt hücresi performanslarının tespit edilmesi, spektroskopik ve elektrokimyasal karakterizasyonlarının yapılması (2010) Gazi Üniversitesi
 • Atık Yağ İçeriğindeki Serbest Yağ Asitlerinin Esterifikasyonunda Heterojen Katalizörlerin Kullanılması (2010) Gazi Üniversitesi
 • Doğrudan Etanol Yakıt Pillerinin Performanslarının Geliştirilmesi ve Etanol Oksidasyon Elektrokinetiğinin imal ettiğimiz ve ticari katalizörler üzerinde karşılaştırılması ve elektrokinetik mekanizma tayini (2008) TÜBİTAK
 • Doğrudan Methanol Yakıt Pillerinde Water-Gaz Shift Tepkimesini Arttıran Katalizörlerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu (2006) Gazi Üniversitesi
 • Atık Organik Maddelerin Arıtımı için Kullanılan Foto-Katalizörlerdeki Etkileşim Mekanizmalarının Araştırılması (1999) TÜBİTAK