Doç. Dr. Aslıhan Tüfekci

Gazi Eğitim Fakültesi > Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Utku KÖSE, Aslıhan TÜFEKCİ, 2015. On the Future Possibilities of Artificial Intelligence Based MLearning Content Development, International Congress on Digital Life Environments İstanbul
 • Fevzi Burak TEKİN, Aslıhan TÜFEKCİ, 2012. A Case Study for the Usability of Public Institutions: Turkish State Meteorological Service Web Site, 2nd World Conference on Educational Technology Research Nicosia
 • Candan Yıldız, Aslıhan TÜFEKCİ, 2011. Mobil İletişim ve Mobil Öğrenme Süreçleri, 28. Ulusal Bilişim Kurultayı Ankara
 • Hasan EKİNCİ, Aslıhan TÜFEKCİ, 2009. Mobil Cihaz Kullanımı için Internet Tabanlı Soru Bankası Sistemi, 26. Ulusal Bilişim Kurultayı Bildirler Kitapçığı Ankara
 • Yahya BALAMAN, Aslıhan TÜFEKCİ, 2009. Görme Engelliler için Sesli Kütüphane Otomasyonu, 26. Ulusal Bilişim Kurultayı Ankara
 • Ufuk TANYERİ, Aslıhan TÜFEKCİ, 2008. Türkiye’deki Internet Tabanlı Yüksek Öğretim Programları Görme Engellliler İçin Ne Kadar Erişilebilir?, 2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu İzmir
 • Aslıhan TÜFEKCİ, 2007. Temel Bilişim Sertifikasyonuna Akademik Bir Yaklaşım: Türkiye’deki Üniversiteler ve ECDL, I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Çanakkale
 • Aslıhan TÜFEKCİ, Hüseyin Çakır, Ozan İncetaş, Ufuk Tanyeri, Selcen Pehlivan, 2007. Intranet Tabanlı Yarı Çevrimiçi Bir Sınav Sistemi Örneği, I. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Çanakkale
 • Aslıhan TÜFEKCİ, Hüseyin Çakır, Ozan İncetaş, Ufuk Tanyeri, Selcen Pehlivan, 2007. Intranet Tabanlı Bir Sınav Sistemi:Gerekçe ve Tasarım, 7th International Educational Technology Conference KKTC
 • Ozan İncetaş, Aslıhan TÜFEKCİ, 2007. Bilgisayara Yönelik Tutum Okul Türüne Göre Değişiklik Gösterir mi?: Şereflikoçhisar Örneği, 7th International Educational Technology Conference KKTC
 • Hasan Hüseyin ÖNDER, Aslıhan TÜFEKCİ, 1998. A Genetic Algorithm for Optimizing Ergonomic Workplace Layout, 15 nci Bilişim Kongresi İstanbul
 • Hasan Hüseyin ÖNDER, Aslıhan TÜFEKCİ, 1997. Bilgisayar Uygulamalarında User Interfaces ve Sembolik Uygulamalar, 14 üncü Bilişim Kongresi İstanbul
 • Aslıhan TÜFEKCİ, Kerim ÇETİNKAYA, 1997. Bilgisayar Destekli Öğretim Araçlarına Genel Bir Bakış ve LOGO, 14 üncü Bilişim Kongresi İstanbul
 • Fazıl DEMİRCİ, Mustafa Kemal AKGÜL, Aslıhan TÜFEKCİ, 1995. Okul Çağına Yeni Giren Çocuklara Bilgisayar Eğitiminin Verilmesi ve Eğitici Oyunların Önemi, 12 nci Bilişim Kongresi İstanbul

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları İçin Bir Çevrimiçi Konum Takip Sisteminin Geliştirilmesi (2015)
 • Türkiye’de Eğitim Teknolojileri Alanında Tamamlanmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerindeki Güncel Eğilimler (2014)
 • Eğitimde İçerik Geliştirme Yönetim Sistemlerinin Kullanılması ve Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi (2014)
 • Üniversite Öğrencilerinin ve Öğretim Elemanlarının İntihal Problemine Karşı Tutumları: Bir İntihal Yazılımı Kullanılabilirlik Çalışması Örneği (2014)
 • Internet Tabanlı Eğitim Sistemlerinde Web 3.0 Teknolojisinin Kullanılması Üzerine Bir Uygulama (2012)
 • Görme Engelliler İçin Web Tabanlı, Etkileşimli Bir Sesli Kütüphane Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi (2010)
 • Eğitim Ortamları İçin FPGA Destekli Dokunmatik Yazım Ekranı Tasarımı ve Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi (2010)
 • Mobil Ortamlar İçin Internet Tabanlı Bir Elektronik Sınav Sisteminin Geliştirilmesi ve Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi (2010)

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • KARAHAN ÇETİN, GÜZELDERELİ ESRA AYÇA, TÜFEKCİ ASLIHAN. (2018). Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition. Fuzzy Logic Approach in Risk Assesment ABD. IGI Global.
 • GÜZELDERELİ ESRA AYÇA,KÖSE UTKU, TÜFEKCİ ASLIHAN. (2017). Handbook of Research on Instructional Systems and Educational Technology. Human Performance Technology and The Effects on Web-Based Instuction Performance Efficiency ABD.
 • Aslıhan TÜFEKCİ. (2015). Artificial Intelligence Applications in Distance Education. Design and Development of an Expert System Shell Program and Evaluation of Its Effectiveness USA. IGI Global.
 • Aslıhan TÜFEKCİ, Utku KÖSE. (2014). Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri . Yazılım Seçimi ve Sınıf Entegrasyonu Türkiye. Pegem-A.
 • Aslıhan TÜFEKCİ. (2005). International Reflections on Education and Business. International Computer Literacy Certification Programs and Their Applications in Turkey Greece.

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • TÜFEKCİ ASLIHAN (2013). Evaluation of Turkish ‘e-Okul’ System in terms of Usability. The Journal of Universal Computer Science, 19(5)(639-657).
 • KÖSE UTKU, TÜFEKCİ ASLIHAN (2013). Bilgisayar Programlama Öğretiminde Yapay Zekâ Tabanlı Bir Yazılım Sisteminin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi. H.U. Journal of Education, 28(2)(469-481).
 • Hasan Ekinci Utku Köse Aslıhan Tüfekci (2013). Development of an internet-based exam system for mobile environments and evaluation of its usability. Mevlana International Journal of Education, 3(4)(57-74).
 • Pınar Onay Durdu Aslıhan Tüfekci Kürşat Çağıltay (2005). Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Oyun Tercihleri: ODTÜ ve Gazi Üniversitesi Öğrencileri Arasında Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Eurasian Journal of Educational Research, 19(66-76).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • ASLIHAN TÜFEKCİ, YAHYA BALAMAN, UTKU KÖSE (2016). Designing a Web Based Interactive Audio Library Automation System for Visually Impaired People and Evaluation of Its Usability. Journal of Multidisciplinary Developments,
 • ASLIHAN TÜFEKCİ, KAMURAN SAMANCI, UTKU KÖSE (2016). Developing a FPGA Supported Touchscreen Writing Drawing System for Educational Environments. Journal of Multidisciplinary Developments,
 • Utku Köse, Aslıhan TÜFEKCİ (2015). Algoritma ve akış şeması kavramlarının öğretiminde akıllı bir yazılım sistemi kullanımı. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi , 5(5)(569 – 586).
 • Aslıhan TÜFEKCİ, Günce BEKTAŞ, Utku KÖSE (2015). A research on contribution of computer game-based learning environments to students‟ motivation. Journal of Global Research in Education and Social Science, 4(4)( 235 – 244).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Utku KÖSE, Aslıhan TÜFEKCİ (2015). On the Future Possibilities of Artificial Intelligence Based MLearning Content Development. The International Journal of Human, Community & Technology, 1(2)(2-8).
 • Aslıhan TÜFEKCİ, Handan KOCABATMAZ (2015). Bilişim Teknolojisi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi . Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(3)( 523-555).
 • ASLIHAN TÜFEKCİ, KAMURAN SAMANCI, UTKU KÖSE (2015). Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
 • Gamze Yılmaz (2013). Web Temelli Bir Eğitim Yazılımının Kullanılabilirliği:TTNet Vitamin. Ahievran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1)(215-226).
 • Candan Yıldız (2012). Sınıf İçi Uygulamalarda Akıllı Tahta Kullanılabilirliği Üzerine Bir Çalışma. Yıldız Teknik Üniversitesi Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 30(381-391).
 • Kamuran Samancı (2012). Denetleyici Uygulamalarında FPGA Yongasının Silikon Yapılı Geleneksel Mikro Denetleyici Yongaları ile Karşılaştırılması. Yıldız Teknik Üniversitesi Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 30(447-457).
 • Görkem Çetin (2011). Etkililik, Verimlilik ve Kullanıcı Tatmini Açısından Türkiye’deki e-Devlet Sitelerinin Kullanılabilirliği. Verimlilik Dergisi, 4(7-30).
 • Aslıhan TÜFEKCİ (2007). Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 22
 • Aslıhan TÜFEKCİ (2006). Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası (ECDL): Temel Bilişim Sertifikasyon Modeli ve Uygulamaları. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(38-48).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Improving Achievement and Quality in Technology Education - Training Through New Methods and ICT (2005)