Doç. Dr. Alpay Şahin

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Projeler:

 

  1. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), “Atık Malzemelerden Kompozit Yapı Malzemesi Geliştirilmesi” (2016-Devam Ediyor)
  2. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), “Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Polimerik Kompozit Membran Sentezi, Karakterizasyonu ve Yakıt Hücresi Performansı ve Dayanıklılığı” (2015-Devam Ediyor)
  3. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), “PEM Yakıt Pilleri İçin Modifiye Sol-Jel Yöntemi Kullanarak Membran Üretimi” (2013)
  4. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), “Yakıt Hücrelerinde Kullanmak Üzere Nanokompozit Membran Sentezi” (2013)
  5. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), “Polivinil Alkol/Formaldehit/Hipofosforöz asit katkılı kompozit membran sentezi ve karakterizasyonu” (2011)
  6. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), “Polivinil Alkol (PVA)/Formaldehit/LUDOX kompozit membranlarının sentezi ve karakterizasyonu” (2011)
  7. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), “İletken polimerlerin yakıt hücresi uygulamalarında kullanımı” (2009)
  8. Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), “Yakıt Hücrelerinde Kullanılmak Üzere Kompozit Membran Sentezi ve Karakterizasyonu” (2009)