Arş. Gör. Dr. Alpay Şahin

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Alpay Şahin, İrfan Ar, 2016. Anodic Behaviour of Carbon Supported Ni-Co, Ni, and Co Electrocatalyst in Direct Borohydride Fuel Cell, NCC-6 The 6th Catalysis Conference Bursa
 • Alpay Şahin, Muzaffer Balbaşı, Nilüfer Yıldırım, 2016. SiO2 Katkılı Elektrolitler İçinde Süperkapasitör Açık Devre Potansiyel Davranışlarının İncelenmesi, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK2016 İzmir
 • Esen Gül Arslan, Alpay Şahin, Ufuk Gündüz, 2016. Organobentonit Sentezi ve Karakterizasyonu, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK2016 İzmir
 • Alpay Şahin, Rukan Can Seyfeli, Özge Yener, Ufuk Gündüz, 2016. Bentonitin CMC ve Na2CO3-MgO kullanılarak Aktifleştirilmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK2016 İzmir
 • 31. Alpay Şahin, H. Mehmet Taşdemir, Ahmet Fırat Karabulut, Metin Gürü, 2016. Tarımsal Atıklardan Polimerik Kompozit Yapı Malzemesi Üretimi ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK2016 İzmir
 • Aygün Çalı, Alpay Şahin, İrfan Ar, Nazlıgül Çevik, 2016. Yüksek Sıcaklık Parametreli Sülfolanmış Poli-Eter-Eter-Keton (SPEEK) bazlı Proton Değişim Membran Sentezi, Karakterizasyonu ve Yakıt Hücresi Performans Testleri, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK2016 İzmir
 • Rukan Can Seyfeli, Ufuk Gündüz, Alpay Şahin, 2016. Bentonite-Treatment of Bentonite with Na2CO3 and MgO, European Chemistry Congress Roma İtalya
 • Alpay ŞAHİN, İrfan Ar, 2015. Kaplama Tekniği Kullanılarak Nafyon Membran Elektrot Düzeneklerinin Yakıt Hücresi Performans Testleri, Karatay Üniversitesi, 5. Fiziksel Kimya Kongresi Konya
 • Gizem Köseoğlu, Alpay ŞAHİN, Ufuk Gündüz, 2015. Polietilen Glikol+Su Sistemlerinin Kinematik Viskozite Değerlerinin Ölçülmesi ve Modellenmesi, Karatay Üniversitesi, 5. Fiziksel Kimya Kongresi Konya
 • Ufuk Gündüz, Alpay Şahin, Zarife UCAŞ, 2015. Preliminary Results of Na2CO3 Treatment of Çankırı-Bentonite, İzmir Instıtute of Technology, Porous Powder Materials İzmir
 • Alpay Şahin, İrfan Ar, 2015. Polivinilidin Florid Bazlı TiO2 Katkılı Polimerik Kompozit Membranların Sentezi, Karakterizasyonu ve Yakıt Hücresi Performansı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi Çanakkale
 • Gizem Köseoğlu, Özlem Topçu, Alpay Şahin, Ufuk Gündüz, 2015. Polietilen Glikol Su, Mono Propilen Glikol Su ve Polietilen Glikol Mono Propilen Glikol Su Sistemlerinin Kinematik Viskozite Değerlerinin Ölçülmesi ve Karşılaştırılması, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 27. Ulusal Kimya Kongresi Çanakkale
 • Alpay Şahin, Duygu Uysal, Özkan Murat Doğan, Bekir Zühtü Uysal, 2015. Farklı Sahalardan Alınan Kömür Örneklerinin ve Doğalgazın Sabit Güç Üretimli Yakma Sistemlerinde Kullanımı, Balıkesir Üniversitesi, ULIBTK’15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Balıkesir
 • Duygu UYSAL, Alpay ŞAHİN, Gizem GENÇ, Özkan Murat DOĞAN, Bekir Zühtü UYSAL, 2015. Kütahya – Tunçbilek linyitinin ve Atık Şlamın Gazlaştırılması, Balıkesir Üniversitesi, ULIBTK’15 20. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Balıkesir
 • Alpay Şahin, Ahmet Fırat Karabulut, İrfan Ar, 2014. Coating of Composite Membrane Surface With Platin Catalayst by Electroless Plating (ELP) Technique and Fuel Cell Performance Tests, Çukurova Üniversitesi, 5. Ulusal Kataliz Kongresi Adana
 • Alpay Şahin, Ahmet Fırat Karabulut, H. Mehmet Taşdemir, Yasir Aydın, Metin Gürü, 2014. Selülozik Polimerik Ahşap Kompozit Malzemeye Yanmazlık Özelliğinin Kazandırılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Eskişehir
 • Alpay ŞAHİN, İrfan AR, 2013. Synthesis and characterization of Polyvinyl alcohol based Boron Phosphate doped composite membrane, Gazi Üniversitesi Ostim Meslek Yüksekokulu Üniversitesi, 1. Uluslararası Plastik&Kauçuk" Teknolojileri Sempozyumu ve Ürün Sergisi Ankara
 • Alpay ŞAHİN, Ahmet Fırat KARABULUT, Hacı Mehmet TAŞDEMİR, Metin GÜRÜ, 2013. Processing of phenol-formaldehyde-based particle board from the peach nutshell, Gazi Üniversitesi Ostim Meslek Yüksekokulu Üniversitesi, 1. Uluslararası Plastik&Kauçuk" Teknolojileri Sempozyumu ve Ürün Sergisi Ankara
 • Alpay ŞAHİN, İrfan AR, 2013. HZSM-5 Katkılı Polivinil Alkol Bazlı (PVA) Kompozit Membran Sentezi, Karakterizasyonu ve Yakıt Hücresi Performans Testleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’13) Samsun
 • Alpay ŞAHİN, İrfan AR, 2012. LUDOX, TEOS ve TiO2 Katkılı Kompozit Membran Sentezi ve Karakterizasyonu, Koç Üniversitesi, Onuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İstanbul
 • Alpay ŞAHİN, Muzaffer BALBAŞI, 2010. Mikrokristal Katalizör Yapımı ve Karakterizasyonu, Gazi Üniversitesi, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi 2010
 • Alpay ŞAHİN, Muzaffer BALBAŞI, Handan AKTAN, 2010. HZSM-5 Katalizörünün Asit Sayısının Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ankara
 • Alpay ŞAHİN, Muzaffer BALBAŞI, Türkan KOCABAŞ , 2010. Etanolün H-ZSM5 Üzerinde Hidrokarbonlara Dönüşümünün İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ankara
 • Alpay ŞAHİN, Handan AKTAN, Muzaffer BALBAŞI, İrfan AR, 2010. Polivinil Alkol/Formaldehit/Hipofosforöz Asit Kompozit Membran Sentezi ve Karakterizasyonu, Gazi Üniversitesi, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Ankara
 • Alpay ŞAHİN, Handan AKTAN, Türkan KOCABAŞ, İrfan AR, Muzaffer BALBAŞI, 2010. Coating of Membrane Surface with Platin Catalyst by Electroless Plating (ELP)Technique, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, NCC-3 Üçüncü Ulusal Kataliz Kongresi, Zonguldak
 • Alpay ŞAHİN, Muzaffer BALBAŞI, İrfan AR, 2010. Synthesis of Organic-Inorganic Composite Membrane for PEM Fuel Cell, 6th Chemical Engineering Conference For Collaborative Research In Eastern Mediterranean Countries (EMCC-6) Antalya
 • Alpay ŞAHİN, Muzaffer BALBAŞI, İrfan AR, 2009. Yakıt Hücrelerinde Kullanılmak Üzere Nanokompozit Membran Sentezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 23. Ulusal Kimya Kongresi Sivas
 • Alpay ŞAHİN, İrfan AR, Muzaffer BALBAŞI, 2008. Titanyum destekli, sülfonlanmış polivinil alkol bazlı kompozit membran sentezi ve karakterizasyonu, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İnönü Üniversitesi Malatya
 • Balbaşı, M., Şahin, A., Erşan, K. And Ar, I, , 2007. Pva Based Composite Membrane Synthesis For Pem Fuel Cells, International Hydrogen Energy Congress IHEC 2007 İstanbul
 • Alpay Şahin, Muzaffer Balbaşı, Kemal Erşan, İrfan Ar, 2007. Effect Of Additives On The Properties Of Composite Membrane Of Fuel Cells, Somer Symposium Series I Ankara
 • Alpay Şahin, Muzaffer Balbaşı, Kemal Erşan, İrfan Ar, 2007. Synthesis and Characterization of Polystyrene Based Composite Membrane for Fuel Cells, Somer Symposium Series I Ankara
 • Alpay Şahin, İrfan Ar, Kemal Erşan, Muzaffer Balbaşı, 2006. Synthesis and Characterization of Composite Membranes in Fuel Cell, I. Polymeric Composites Symposium and Exposition. İzmir
 • Alpay Şahin, İrfan Ar, Kemal Erşan, Muzaffer Balbaşı, 2006. Synthesıs And Characterızatıon of Sulfonated Polystyrene Composıte Membranes Support wıth Amberlyst, I. Polymeric Composites Symposium and Exposition. İzmir

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • SAHIN ALPAY (2018). The development of Speek/Pva/Teos blend membrane for proton exchange membrane fuel cells. Electrochimica Acta, 271(127-136).
 • Sahin, Alpay; Tasdemir, H. Mehmet; Karabulut, Ahmet F, Gürü, Metin (2017). Mechanical and Thermal Properties of Particleboard Manufactured from Waste Peachnut Shell with Glass Powder. ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING , 42(1559-1568).
 • SAHIN ALPAY,ALP ERDEM,Eserci Demet,CABBAR HABIBE CANAN (2017). Effective diffusion constant and adsorption constant of synthesized alumina, zirconia, and alumina–zirconia composite material.. Chemical Engineering Communications, 204(1129-1142).
 • Alpay Şahin, İrfan Ar (2015). Synthesis, characterization and fuel cell performance tests of boric acid and boron phosphate doped, sulphonated and phosphonated poly(vinyl alcohol) based composite membranes. Journal of Power Sources, (426-433).
 • Muzaffer Balbaşı, Alpay Şahin (2015). Symetrical Supercapacitor Application with Low Activated Carbon Content. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ, 30(683-692).
 • Alpay Şahin, İrfan Ar (2014). Synthesis and Characterization of Polyvinyl alcohol based and Titaniumdioxide doped nanocomposite membrane. Journal of Thermal Science and Technology, 1(153-162).
 • Alpay Şahin, İrfan Ar (2013). Synthesis, Characterization and fuelcell performance tests of Polyvinyl alcohol based composite membrane with clinoptilolite support. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., 3(513-521).
 • Alpay Şahin, Handan Aktan, Muzaffer Balbaşı, İrfan Ar (2010). Synthesis And Characterization Of Phosphonated Poly(Vinyl Alcohol) Based Membrane With Silica Support. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. , 4(693-699).
 • Alpay Şahin, Muzaffer Balbaşı, İrfan Ar (2009). Synthesis and Characterization of Sulphonated Polystyrene/Polyvinyl Alcohol Composite Membrane with Boric Acid and Boron Phosphate Support. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. , 1(137-144).