Doç. Dr. Arif SARI

Rektörlük

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

  • (1960)

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

  • Osmanlıca Arşiv Metinleri (2015-2016)
  • Osmanlı Tarihi (2016-2017)
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2015-2016)
  • Osmanlıca (2015-2016)

Yabancı Dil

  • 2010 / 68

Kitap ve Editörlük

Kitap

  • (2017). KONYA ARAŞTIRMALARI GÖÇ VE İSKÂN, ed. Alaattin Aköz-Doğan Yörük, Palet Yayınları, Konya 2017, 342 s. Arif Sarı, "Oğuz İli'nden Anadolu'ya Türkmenler", ss..45-65.. Türkiye. Palet Yayınları.
  • (2016). OSMANLI TEŞKİLAT TARİHİ El Kitabı, Bölüm adı:Osmanlı Hukuku ve Adliye Teşkilatı, (2016)., SARI ARİF, Grafiker Yayınları, Editör:Gündüz, Tufan.. Türkiye. Grafiker Yayınları.
  • (2016). Arif SARI, "Osmanlı Sarayının Avcı Kuş Tedarikçileri: Sayyadân Sınıfı" OSMANLI SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ II Prof. Dr. Yılmaz Kurt Armağanı, Edt.H. Oruç , M. Ceyhan, Akçağ Yay., Ankara 2016.. Türklerde, tarihlerinin en eski devirlerinden itibaren varlığı bilinen yırtıcı kuşlarla avlanma geleneği Osmanlı devrinde devlet politikası haline gelmiş, doğancılık merkez ve taşra olmak üzere iki kol halinde teşkilatlanmıştır. Doğancılığın taşra kolu yırtıcı kuşların yetiştirilmesi ve özellikle elde edilmesi görevini üstlenmiştir. Sayyad denilen taşra doğancıları, ahalinin alıcı kuş eğitilmesi konusunda uzman olanlarından seçilmiş, vazifelerine mukabil bazı muafiyetlere sahip olmuşlardır. Bu çalışmada Osmanlı sarayının ihtiyaç duyduğu avcı kuşların tedarik edilmesi ve yetiştirilmesinde görevli olan sayyad zümresi temelinde taşra doğancılığı ele alınacaktır. Bir taraftan sayyad zümresinin Osmanlı avcılık müessesesi içerisindeki rolü, görevlerini icra ediş biçimleri ve vergi muafiyetleri hakkında değerlendirmeler yapılırken diğer taraftan Osmanlı avcılık teşkilatının ülke sathına yayılmış büyük bir teşkilat olmasında sayyad sınıfının etkisi tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler: doğancılık, avcılık, kuşçuluk, atmaca, sayyad Türkiye. Akçağ Yayınevi.
  • (2016). ANADOLU BEYLİKLERİ EL KİTABI, Bölüm adı:(Dulkadir Beyliği) (2016)., SARI ARİF, Grafiker Yayınları, Editör:Şahin, Haşim. Türkiye. Grafiker Yayınevi.