Yrd. Doç. Dr. Pinar ŞAFAK

Gazi Eğitim Fakültesi > Özel Eğitim > Görme Engellilerin Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Çakmak, S., Karakoç, T., Şafak, P., & Kan, A, 2016. Görme Engelliler Okullarında Ve Kaynaştırma Eğitim Ortamlarındaki Az Gören Öğrencilerin İşlevsel Görme Becerilerinin Karşılaştırılması, ELMİS 2016 Ereğli Konya
 • Çakmak, S., Karakoç, T., Şafak, P., & Kan, A, 2016., 2016. The Determination of the of the Awareness Levels of Low Vision Students with Reference to Their Visual Skills., ELMİS 2016 Ereğli Konya
 • Pınar ŞAFAK, Müzeyyen ELDENİZ ÇETİN, 2013. ÖZEL EĞİTİMDE TERCİHLER VE SEÇİM YAPMA , Uluslararası Eğitimde Değişimler ve Yeni Yönelimler Sempozyumu Konya Türkiye
 • Salih ÇAKMAK, Tamer KARAKOÇ, Pınar ŞAFAK, Adnan KAN, 2013. Creation of Performance Activities fort he Studies on Validity and Reliablility of Gazi Functional Vision Assessment Tool, 8. ICEVI Europan Conferance İstanbul
 • Pınar ŞAFAK, Tamer KARAKOÇ, Salih ÇAKMAK, Adnan KAN, 2013. Functional Vision Assessment of Students with Low Vision with Gazi Functional Vision Assessment Tool (Pre-Application), 8. ICEVI Europan Conferance. İstanbul
 • Şafak, P., Çakmak, S., Karakoç, T., & Kan, A., 2012. Az Gören Öğrencilerin İşlevsel Görme Değerlendirme Aracı İle Görme Becerilerilerinden Yakın Görme Becerilerinin Değerlendirilmesi , 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Trabzon
 • Pınar ŞAFAK, Ömür GÜREL, Mualla Özlem ŞİMŞEK, 2011. DETERMINATION OF THE OPINIONS AND EXPECTATIONS OF THE MOTHERS HAVING MULTIPLE DISABILITIES CHILDREN RELATED TO THE EDUCATION OF THEIR CHILDREN, XV Deafblind International World Conference Sao Paulo Brazilya
 • Pınar ŞAFAK, Ömür GÜREL, Mualla Özlem ŞİMŞEK, 2011. XV. Deafblind International World Conference
 • KARAKOÇ, T., KIRBOYUN, S., ŞAFAK, P., 2011. Çok Engelli Öğrencinin Problem Davranışlarının Azaltılmasında Uyuşmayan Davranışların Ayrımlı Pekiştirme İşlem Sürecinin Etkililiği Ve İşaret Dili Öğretimi, 21. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Kıbrıs
 • ŞAFAK, P., 2000. “Erken Müdahale Hizmetleri” , Görme Özürlüler Eğitimi: Kaynaştırılmış Eğitim. Az Görenlerin Eğitimi. Okul Öncesi Eğitim. Ankara
 • Salih ÇAKMAK, Tamer KARAKOÇ, Pınar ŞAFAK, Adnan KAN, 1960. Educational Environments and Placement Processes of Students with Low Vision in TURKEY., 8. ICEVI Europan Conferance İstanbul
 • Pınar ŞAFAK, Salih ÇAKMAK, Tamer KARAKOÇ, Adnan KAN, 1960. Behaviors Exhibited by Students with Low Vision at During of Reading.,, 8. ICEVI Europan Conferance İstanbul
 • Tamer KARAKOÇ, Özel Eğitim, 13. Ulusal Özel Eğitim Günleri. Özel Eğitimden Yansımlar. ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi
 • Banu ALTUNAY Gülbahar ÖNCE, Özel eğitim, 7. Ulusal Özel Eğitim Günleri. ESKİŞEHİR anadolu Üniversitesi
 • Görme Özürlülerin Eğitimi: Kaynaştırılmış Eğitim. Az Görenlerin Eğitimi. Okul Öncesi Eğitim., Görme Özürlüler Eğitimi ANKARA Gazi Üniversitesi

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Çocuklarda Motor Gelişimde Gerilik Görülme Olasılığının Nedenleri ve Öneriler Altı nokta Körler Derneği Genel Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu, Ankara
 • Görmeyenİşitmeyen Çocuklarda Takvim Kutularının (Calendar System) Kullanımı Icevı 8211; Uluslararası Görme Engelliler Eğitim Konseyi 4. Balkan Konferansı: Görme Engelli ve Çok Engelli Görmeyen Çocuklarla İlgili Program ve Projeler.İSTANBUL
 • Görme Engelli Öğrencilere Zincirleme Becerilerin Kazandırılmasında sabit bekleme süreli İşlem Süreci İle Yapılan Beceri Öğretiminin Etkisi Icevı 8211; Uluslararası Görme Engelliler Eğitim Konseyi 4. Balkan Konferansı: Görme Engelli ve Çok Engelli Görmeyen Çocuklarla İlgili Program ve Projeler.İSTANBUL
 • ";Sınıf İçi Uygun Olan Davranışların Arttırılması";. Hacettepe Üniversitesi, Ankara

Seminer

 • Çok Özürlü Çocukların Eğitimi Erzurum
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama ANTALYA
 • Özel Eğitim Hizmetler Kurulu ANKARA
 • Birden fazla engeli olan çocukların eğitimi Aksaray

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 15. Ulusal Özel Eğitim Kanogresi ANKARA Gazi Üniversitesi

Dersler ve Tez Yönetme

Dersler

 • GÖR.ENG.OKULLARDA ÖGRT.UYG.I (20082009 GÜZ)
 • OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMA (20082009 GÜZ)
 • Çok Engellilerde Kaynaştırma (20082009 BAHAR)
 • G.E.Ö. İÇİN ÖL.AR.HZ.VE P.DÜZ.B. (20082009 GÜZ)
 • G.E.P. DÜZ.B.YÖ.Ö.AR.Ö.MAT.G. (20082009 GÜZ)
 • DERS PLAN. YÖNELİK ÖGRT. MAT. GELŞ. (20082009 BAHAR)
 • BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI (20082009 BAHAR)
 • GÖRME ENG.OKULLARDA ÖGRT.UYG.II (20082009 BAHAR)
 • GÖRME ENG.İÇİN DERS PLANI HAZ. (20082009 BAHAR)
 • KÖR VE SAĞIR ÇOCUKALARIN EĞİTİMİ (20082009 BAHAR)
 • BEP Hazırlama (20082009 GÜZ)
 • Çok Özürlü Çocuklar İçin Öğretimin Desenlenmesi (20082009 GÜZ)
 • BİRDEN FAZLA YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOC. EĞİTİSEL DEĞER. VE ÖĞRETİM STJ (20082009 GÜZ)

Yabancı Dil

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • Salih ÇAKMAK, Pınar ŞAFAK, Tamer KARAKOÇ, Mahmut ÇİTİL, Cem ASLAN, Mehmet Salih KÜÇÜKÖZYİĞİT, H. Cansu YILMAZ. (2016). ÖZEL EĞİTİM VE YARDIMCI TEKNOLOJİLER. Türkiye. Vize.
 • Pınar ŞAFAK. (2012). AĞIR VE ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ. Bu kitap ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukları tanımlamaya ve özelliklerini anlamaya hizmet eder. Farklı yetersizlik türlerine de kısaca değinen kitap, ağır ve çoklu yetersizliği olan bireylerle çalışacak özel eğitim öğretmenlerine, diğer uzmanlara, ailelere uygulamada kullanabilecekleri bilgiler verir. Aynı zamanda özel eğitim bölümlerinde okuyan farklı yetersizlik türleriyle çalışmak üzere yetişen öğretmen adaylarına da hem ders kitabı hem de alanda uygulamada kullanabilecekleri bilgiler sağlayan bir kaynaktır. Görme-işitme yetersizliği olan çocuklara ve onların farklı gereksinimleri olduğuna vurgu yapan, eğitimleri hakkında bilgi veren alandaki ilk kitap olarak da önemli bir kaynaktır. Türkiye. Vize.
 • Hatice Karaçanta, Serap Tüfekçi Aslim, Zühal Çubukçu, Halük Ünsal, Pınar Bilasa, Özlem Doğan Temur, Pınar Şafak, Kemal Doymuş, Alev Doğan, Adnan Kan, Şaban Çetin, Ercan Arısoy, Filiz Çetin, Eriman Topbaş, Galip Yüksel, H. Şenay Şen, Neşe Tertemiz. (2011). Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları. Türkiye. Pegem Akademi .
 • Gönül AKÇAMETE, Pınar ŞAFAK, . (2011). Özel Gereksinimi Olan Küçük Çocuklar . Bu kitabın amacı, özel gereksinimi olan küçük çocuklara hizmet ve müdahale sağlayan erken çocukluk uzmanlarına bir temel oluşturmaktır. Kitap, disiplinler arası bütünleştirici ve aile temelli bir yaklaşımla ele alınmıştır. Kitap, özel eğitim uzmanları ve öğretmenleri kadar sağlık, sosyal hizmetler, fizyoterapi, uğraşı terapisi, çocuk bakımı, küçük çocuklara ve ailelerine hizmet veren kurumlar arası ilişkileri sağlama durumundaki kişileri ilgilendirmektedir. Yazarlar kitapta tüm bu alandaki kişileri içermesi bakımından "Erken Çocukluk Uzmanları" terimini kullanmışlardır. Kitapta; erken çocukluk özel eğitim hizmetleri ile ilgili yöntemlerden çok, özel gereksinimi olan çocuklara erken dönemde sağlanan hizmetlerle yakından ilişkili olan felsefe, tarih, aile etkisi, hukuksal konular, sağlık sorunları ve uygun eğitim ortamları konularında bir temel oluşturma hedeflenmektedir. Bu nedenle kitabın erken çocukluk hizmetleriyle ilgili pek çok kişi ve kuruma yararlı ve uzun süre kullanılacak bir kaynak olacağı beklenmektedir. Türkiye. Nobel Akademi .
 • Gönül AKÇAMETE, Pınar ŞAFAK, . (2009). Özel Eğitim. Bu kitap, öğretmen olmaya hazırlanan tüm öğretmen adayları için uygun olduğu kadar şu anda öğretmenlik yapan ve özel eğitimle, özel gereksinimli çocuklarla ilgili olan ve bu konuda bilgisini geliştirmek isteyen uzmanlar için de gerekli bilgileri içermektedir. Bu kitapla uzman, okul yöneticisi, okulöncesi ve sınıf öğretmeni ve anne babalara özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere nasıl destek olacakları konusunda bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmayı ümit etmekteyiz. Kök Yayınevi.
 • Ayşegül Ataman, Emine Rüya Özmen, Selda Özdemir, Banu Altunay Arslantekin, Pınar Şafak, Tamer Karakoç, Mahmut Çitil . (1960). Kaynaştırma Uygulamaları ve Özel Eğitim. imdiye kadar yayımlanmış olan “ÖZEL EĞİTİM” kitaplarının çoğu, özel eğitim alanında öğrenim görenlere yönelik hazırlanmıştı. Bu kitabın amacı genel eğitimde görev alacak, sınıf ve Dal öğretmenlerinin, sınıflarında gerek kaynaştırma öğrencisi olarak, gerekse her hangi türden tanılanmadan sınıflarına gelmiş olan özel gereksinimli çocuklara uygulayabilecekleri temel yaklaşımları vermektir. Bu bağ¬lamda tüm özel gereksinimli çocukları kapsamamaktadır. Türkiye. Vize.

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (2007). Az Gören Öğrencilere Eldeli Toplamanın Öğretiminde Uyarlanmış Basamaklı Öğretim Yönteminin Etkisi.. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(27).
 • (2006). Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Öğrenciler İçin Bir Kaynaştırma Düzenlemesi: Gezici Öğretmenlik.. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(53).

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Birlikte Eğitim Ortamındaki Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Öğrencilere Gezici Öğretmenle Verilen Destek Hizmetin Etkililiği (2006) Gazi Üniversitesi