Prof. Dr. Aysel ÖKTEM

Eczacılık Fakültesi > Temel Eczacılık Bilimleri > Eczacılık Temel Bilimleri

Bazı Gıda Maddelerine Katılan Yapay Tatlandırıcıların Miktarlarının Araştırılması, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu

Yağlara ve Bazı Gıda Maddelerine Antioksidan Olarak Katılan Propil, Oktil ve Dodesil Gallat Miktarlarının Araştırılması, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu

Bazı Gıda Maddelerinde Aflatoksin Düzeylerinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu

Yumurta ve Yumurta Ürünlerinde Salmonella spp. Varlığı ile Salmonella spp.’nin Buzdolabı ve Kaynatma Sıcaklıklarında Yaşam Süresinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu