Prof. Dr. Aysel ÖKTEM

Eczacılık Fakültesi > Temel Eczacılık Bilimleri > Eczacılık Temel Bilimleri

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Aysel Bayhan Öktem, Fatma Kaynak Onurdağ, Buket Er, Burak Demirhan, A research of salmonella spp. in egg and egg products and lifetime of salmonella in refrigerator and boiling temperatures, First Europen Food Congress Ljubljana, Slovenia
 • Yentür, G., A Post Marketing Survey: Detection of Forbidden Aromatic Azo Dyes and Various Synthetic Dyes, 2nd International Symposium of Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Ünal, P., Detection of Erythromicine Residues in the Muscular and Liver Tissues of Brolier Chickens, 3rd International Symposium of Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Yurdumuzda Üretilen Ticari Bebek Mamalarındaki Demir Miktarları Üzerinde Araştırmalar, III. Gıda ve Beslenme Sempozyumu İstanbul
 • Yentür, G., Antimicrobial Food Additive Levels in Various Commercial Foods, 3rd International Symposium on Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Akdoğan, A, Thiocyanate Quantities and Chemical Quality Controls in Milks of Ankara Region, 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Küçükkömürler, S, A Study on the Artificial Sweeteners Added to Foods, 5th International Symposium on Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Yentür, G., Er, B., Gür Özkan., M., Determination of Aflatoxin Levels in Some Foodstuffs Using HPLC Method, 7th International Syposium on Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Burgaz. S., Karakaya, A.,E., The Importance of Glutathione Conjugation in Case of Exposure to the Electrophilic Substances, VIII. Türk Biyokimya Kongresi Ankara
 • Torun, M., Bayhan, A.,, Sulfite-Sensitivity in Association with Urinary Thiosulphate, 50th International Congress of F.I.P İstanbul
 • Torun, M., Yentür, G, Sulfite-Sensitivity, 2nd International Symposium of Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Müller, D.P, Research on Residual Nitrate and Nitrite in yhe Cured Meat Products, 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Müller, D.P., Bozok, Y., Yentür, G., Studies on Octyl, Dodecyl, Propyl Gallate Amounts of Some Foodstuffs Obtained From Ankara, 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences Ankara
 • Er, B., Gürcan, İ.S, The Determination of Nitrate and Nitrite Levels in White Cheese Samples of Ankara Local Markets, 1st International Food and Nutrition Congress İstanbul
 • Karabacak, B., Er, B.,, A Study On Nutrition Behaviour of High School Level Students With Various Socioeconomic, 2st International Food and Nutrition Congress İstanbul
 • Torun, M., Yentür, G., Kır, S, Investigation of Magnesium and Calcium Levels in Drinking Water of Ankara Region, Third International Congress on Trace Elements in Health and Disease Adana
 • Abbasoğlu, U., Yentür, G., Ankara"daki Izgara Köfte ve Kokoreçlerin Mikrobiyolojik yönden incelenmesi, 6. Kükem Kongresi Erzurum

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Müdür Yardımcısı
 • Müdür Yardımcısı
 • Müdür Yardımcısı
 • Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Müdür Yardımcısı
 • Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü, AKTS (ECTS) Koordinatörü
 • Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Ana Bilim Dalı Başkanı
 • Müdür Yardımcısı
 • Müdür Yardımcısı
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü, AKTS (ECTS) Koordinatörü
 • Müdür Yardımcısı
 • Müdür Yardımcısı
 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü, AKTS (ECTS) Koordinatörü
 • Müdür Yardımcısı

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Bazı meyve ve sebzelerde pestisit kalıntılarının analizinde yüksek basınç sıvı kromatografi (HPLC) ile çoklu kalıntı analiz metodunun geliştirilmesi
 • Ankara Piyasasından Sağlanan Soya Yağı Ve Ayçiçek Yağlarında Yağ Asitleri Miktarları Üzerinde Araştırmalar
 • Maden Sularındaki Kurşun Ve Kadmiyum Düzeylerinin Araştırılması
 • Ankara Piyasasından Sağlanan Ekmek Katkı Maddelerinde Askorbik Asit Miktarlarının Araştırılması
 • Ankara Piyasasından Sağlanan Bazı Gıda Maddelerinde Oktil, Dodesil Ve Propil Gallat Düzeyleri Üzerinde Araştırmalar
 • İşlenmiş Et Ürünlerinde Kalıntı Nitrat Ve Nitrit Miktarlarının Araştırılması
 • Gıda Maddeleri Ambalajında Kullanılan Plastiklerin Toplam Migrasyon Değerlerinin Belirlenmesi
 • Tavuk Eti Ve Karaciğerinde Eritmosin Kalıntılarının Aranması Üzerinde Çalışmalar
 • Akdeniz Ve Karadeniz"den Sağlanan Bazı Balık Türlerinde Ağır Metallerin Araştırılması
 • Ankara Yöresinde Tüketime Sunulan Beyaz Peynirlerde Listeria Monocytogenes Varlığının Araştırılması
 • Ankara Yöresinde Tüketime Sunulan Hazır Kıymalarda Listeria Monocytogenes Varlığının Araştırılması
 • Ankara Piyasasından Sağlanan Beyaz Peynir Örneklerinde Kalıntı Nitrat Ve Nitrit Miktarlarının Araştırılması
 • Karayormuk Beslenme Dersi Alan Ve Almayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Bilgi
 • Kocaeli"nde Bulunan (Üç) Farklı Huzurevindeki Yaşlıların Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma
 • Amasya Hastanesi Dahiliye Polikliniği"ne Başvuran Hastaların Beslenme Alışkanlıklarının Kan Lipit Düzeylerine Etkisi Üzerine Araştırmalar
 • Ankara Bölgesi Çiftliklerinden Alınan Sütlerde Tiyosiyanat Miktarları Ve Kimyasal Kalite Kontrolleri Üzerinde Araştırmalar
 • Ankara"nın Sosyo Ekonomik Yönden Farklı Semtlerinde Bulunan Lise Çağı Öğrencilerinin Üzerine Bir Araştırma
 • Menapoz Dönemindeki Osteoporozlu Kadınlarda Beslenme Durumlarının Araştırılması

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2006). JOURNAL OF FOOD QUALITY, Prevalence of Listeria monocytogenes in some Turkish foodstuffs
 • (2006). EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, Determination of aflatoxins in peanut butter and sesame samples using high-performance liquid chromatography method
 • (2006). EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, Determination of aflatoxins in peanut butter and sesame samples using high-performance liquid chromatography method
 • (2006). EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, Determination of aflatoxins in peanut butter and sesame samples using high-performance liquid chromatography method
 • (2006). EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY, Determination of aflatoxins in peanut butter and sesame samples using high-performance liquid chromatography method
 • (2001). NAHRUNG-FOOD, A survey on organochlorine pesticide residues in butter and cracked wheat available in Turkish markets
 • (2001). NAHRUNG-FOOD, A survey on organochlorine pesticide residues in butter and cracked wheat available in Turkish markets
 • (2001). NAHRUNG-FOOD, A survey on organochlorine pesticide residues in butter and cracked wheat available in Turkish markets
 • (2001). NAHRUNG-FOOD, A survey on organochlorine pesticide residues in butter and cracked wheat available in Turkish markets
 • (1996). JOURNAL OF FOOD QUALITY, A survey of BHA and BHT levels in three types of foods commonly available in Turkish markets
 • (1996). JOURNAL OF FOOD QUALITY, A survey of BHA and BHT levels in three types of foods commonly available in Turkish markets
 • (1989). CLINICAL CHEMISTRY, RESPONSE OF ALLERGIC AND NORMAL PERSONS TO SULFITING AGENTS IN WINE - DETERMINATION OF THIOSULFATE EXCRETION IN URINE
 • (1989). CLINICAL CHEMISTRY, RESPONSE OF ALLERGIC AND NORMAL PERSONS TO SULFITING AGENTS IN WINE - DETERMINATION OF THIOSULFATE EXCRETION IN URINE
 • (1988). INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, THIOETHER EXCRETION OF WORKERS EXPOSED TO BITUMEN FUMES
 • (1988). INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, THIOETHER EXCRETION OF WORKERS EXPOSED TO BITUMEN FUMES
 • (1988). INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, THIOETHER EXCRETION OF WORKERS EXPOSED TO BITUMEN FUMES
 • (1988). INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, THIOETHER EXCRETION OF WORKERS EXPOSED TO BITUMEN FUMES
 • (1988). INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, THIOETHER EXCRETION OF WORKERS EXPOSED TO BITUMEN FUMES
 • (1988). INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, THIOETHER EXCRETION OF WORKERS EXPOSED TO BITUMEN FUMES
 • (1988). INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, THIOETHER EXCRETION OF WORKERS EXPOSED TO BITUMEN FUMES
 • (1988). INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, THIOETHER EXCRETION OF WORKERS EXPOSED TO BITUMEN FUMES
 • (1988). INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, THIOETHER EXCRETION OF WORKERS EXPOSED TO BITUMEN FUMES
 • (1988). INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, THIOETHER EXCRETION OF WORKERS EXPOSED TO BITUMEN FUMES
 • (1988). INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, THIOETHER EXCRETION OF WORKERS EXPOSED TO BITUMEN FUMES
 • (1988). INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, THIOETHER EXCRETION OF WORKERS EXPOSED TO BITUMEN FUMES
 • (1988). INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, THIOETHER EXCRETION OF WORKERS EXPOSED TO BITUMEN FUMES
 • (1988). INTERNATIONAL ARCHIVES OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH, THIOETHER EXCRETION OF WORKERS EXPOSED TO BITUMEN FUMES
 • (1987). JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, URINARY THIOETHER EXCRETION IN NURSES AT AN ONCOLOGIC DEPARTMENT
 • (1987). JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, URINARY THIOETHER EXCRETION IN NURSES AT AN ONCOLOGIC DEPARTMENT
 • (1987). JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, URINARY THIOETHER EXCRETION IN NURSES AT AN ONCOLOGIC DEPARTMENT
 • (1987). JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, URINARY THIOETHER EXCRETION IN NURSES AT AN ONCOLOGIC DEPARTMENT
 • (1987). JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, URINARY THIOETHER EXCRETION IN NURSES AT AN ONCOLOGIC DEPARTMENT
 • (1987). JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, URINARY THIOETHER EXCRETION IN NURSES AT AN ONCOLOGIC DEPARTMENT
 • (1987). JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, URINARY THIOETHER EXCRETION IN NURSES AT AN ONCOLOGIC DEPARTMENT
 • (1987). JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, URINARY THIOETHER EXCRETION IN NURSES AT AN ONCOLOGIC DEPARTMENT
 • (1987). JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, URINARY THIOETHER EXCRETION IN NURSES AT AN ONCOLOGIC DEPARTMENT
 • (1987). JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, URINARY THIOETHER EXCRETION IN NURSES AT AN ONCOLOGIC DEPARTMENT
 • (1987). JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, URINARY THIOETHER EXCRETION IN NURSES AT AN ONCOLOGIC DEPARTMENT
 • (1987). JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, URINARY THIOETHER EXCRETION IN NURSES AT AN ONCOLOGIC DEPARTMENT
 • (1987). JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, URINARY THIOETHER EXCRETION IN NURSES AT AN ONCOLOGIC DEPARTMENT
 • (1987). JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, URINARY THIOETHER EXCRETION IN NURSES AT AN ONCOLOGIC DEPARTMENT
 • (1987). JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, URINARY THIOETHER EXCRETION IN NURSES AT AN ONCOLOGIC DEPARTMENT
 • (1987). JOURNAL OF CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS, URINARY THIOETHER EXCRETION IN NURSES AT AN ONCOLOGIC DEPARTMENT

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Mehmet Bingöl, Gülderen Yentür, Buket Er, Aysel Bayhan Öktem (2010). Determination of some heavy metal levels in soft drinks Turkey using ICP/OES method. Czech Journal of Food Sciences, 28(213-216).
 • Bayram, G., Ceylan, A., E., Yentür, G. (2006). Prevalence of Listeria monocytogenes in Turkish Foodstuffs. Journal of Food Quality, 29(76-86).
 • Yentür, G., Er, B.,Gür Özkan, M. (2006). Determination Of Aflatoxins İn Peanut Butter And Sesame Samples Using High-Performance Liquid Chromatography Method. Eur Food Research Technol., 224(167-170).
 • Yentür, G., Kalay, A (2001). A Survey on Organochlorine Pesticide Residues in Butter and Cracked Wheat Available in Turkish Markets. Nahrung/Food, 45(1)(40-42).
 • Yentür, G, Özüdoğru, N, (1996). A Survey of BHA and BHT Levels in Three Types of Foods Commonly Available in Turkish Markets. Journal of Food Quality, 19(343-349).
 • Ünal, P., Yentür, G. (1996). Detection of Erythromycine Residues in Broiler Chicken Tissues. Fleishwirtschaft, 76(8)(825-826).
 • Karakaya, A. E., Burgaz, S. (1989). The Significance of Urinary Thioethers as Indicators of Exposure to Alkylating Agents. Arch. Toxicol. Suppl., 13(117-119).
 • Torun, M., Yentür, G. (1989). Response of Allergic and Normal Persons to Sulphiting Agents in Wine : Determination of Thiosulphate Excretion in Urine. Clinical Chemistry, 35(8)(1792-1793).
 • Burgaz, S., Karakaya, A. E. (1988). Thioether Excretion of Workers Exposed to Bitumen Fumes. Int. Arch. Occup. Environ. Health, 60(347-349).
 • Burgaz, S., Karakaya, A. E (1987). Urinary Thioether Excretion in Nurses at an Oncologic Department. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 12(303-306).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Gülderen Yentür, Şebnem Erdoğan, Buket Er, Burak Demirhan (2010). Ankara Bölgesinde Tüketime Sunulan Bazı Gıda Maddelerinde Sentetik Boya Düzeylerinin Araştırılması. Gıda, 35-1(49-53).
 • Aysel Bayhan Öktem, Fatma Kaynak Onurdağ, Buket Er, Burak Demirhan (2009). A Research of salmonella spp. in egg and egg products and survival od salmonella in different temperatures. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 6-3(147-154).
 • Gülderen Yentür, Nurcay Büyükgüçlü Kocaman, Buket ER (2008). Occurence of Yersinia Enterocolitica in Turkish White Cheese Consumed in Karabük RegionTurkey. Turkish journal of Pharmaceutical Sciences, 5(8994).
 • Buket Er, Aysel Öktem, Gülderen Yentür (2008). The determination of nitrate and nitrite levels in Turkish white cheese samples consumed in Ankara region. Gıda, 261(266).
 • Gülderen Yentür, Buket Er, Ö. Beşer, Aysel Öktem (2007). A study on evalution of conformity of black teas produced in Turkey with Turkish food codex. Gıda, 227(233).
 • Yentür ,G., Er , B., Beşer, Ö., (2007). Türkiye"de Üretilen Siyah Çayların Türk Gıda Kodeksine Uygunluğunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Gıda, 32(5)(227-233).
 • Bozok, Y., Yentür, G. (2000). Studies on Octyl, Dodecyl, Propyl Gallate Amounts of Some Foodstuffs Obtained from Ankara (Turkey), Local Markets. J. Fac. Pharm, 17(1)(37-41).
 • Yentür, G., Yaman, M., (1998). Bazı Gıda Maddelerine Katılan Sentetik Boyaların Miktarlarının Araştırılması. Gıda, 23(3)(195-199).
 • Küçükkömürler, S., Yentür, G. (1997). Bazı Gıda Maddelerine Katılan Yapay Tatlandırıcılar Üzerinde Araştırmalar. Gıda,, 22(3)(187-191).
 • Kıral, N., Orman, M., Yentür, G. (1997). Ankara Piyasasından Sağlanan Soya Yağı ve Ayçiçek Yağlarında Yağ Asitleri Miktarları Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniv. Vet. Fak. Der., 44(1)(1).
 • Yentür, G, Ekşi, A. (1996). Ankara Piyasasından Sağlanan Pasta Süsleri ve Bazı Şekerlerde Sentetik Boya Miktarlarının Araştırılması. Ankara Üniv. Vet. Fak. Der., 43(4)(479-484).
 • Yentür, G., Gözübüyük, S., Orman, M., (1996). Ankara Piyasasından Sağlanan Zeytinyağları ve Mısırözü Yağlarında Yağ Asitleri Miktarları Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniv. Vet. Fak. Der., 43(1)(103-108).
 • Akdoğan, A., Yentür, G (1995). Ankara İli Sütlerinde Tiyosiyanat Miktarları. Ankara Üniv. Vet. Fak. Der., 42(4)(457-460).
 • Yentür, G., Gürel, H., Orman, M. (1995). Ankara Piyasasından Sağlanan Bazı Gıda Maddelerinde Sorbik Asit ve Benzoik Asit Miktarlarının Gaz Kromatografisi Yöntemi İle Araştırılması. Ankara Üniv. Vet. Fak. Der., 42(4)(451-455).
 • Ünal, P. (1993). Gıdalarda Bulunan Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar. Gıda, 18(4)(273-277).
 • Yentür, G. (1993). Laktaz İntoleransı. Gıda, 18(6)(385-388).
 • Torun, M., Yentür, G., Kır, S. (1991). Content of Magnesium and Calcium in Drinking Water Deaths from Cardiovascular Diseases in Ankara. "Trace 89", Trace Elements in Healths and Disease. Çukurova University Publishing Company, 1(493-496).
 • Yentür, G. (1990). Bazı Gıda Maddelerinde Sorbik Asit ve Benzoik Asit Miktarlarının Araştırılması. Gıda, 15(2)(79-82).
 • Yentür, G. (1990). Gıdalarda Katkı Maddesi Olarak Kullanılan Yapay Tatlandırıcılar. Gıda, 16(1)(47-51).
 • Yentür, G. (1989). Gıdalarda Monosodyum Glutamatın Katkı Maddesi Olarak Kullanılması. Gıda, 14(1)(39-42).
 • Yentür, G. (1989). Gıda Katkı Maddesi Olarak Sülfitlerin Kullanılması. Gıda Sanayii Dergisi, 3(1)(41-46).
 • Yentür, G., Abbbasoğlu, U. (1989). Research on the Microbiological Qualities of "Kokoreç" (Broiled Sheeps Gut). GUEDE, Gazi, Ecz. Fak. Der., 6(2)(105-118).
 • Yentür, G., Kır, S. (1989). Ankarada İçilen Çeşme ve Kaynak Sularında Kurşun ve Kadmiyum Miktarlarının Saptanması. Gıda, 14(3)(175-177).
 • Yentür, G. (1988). Ankara Piyasasındaki Açıkta Satılan ve Pastörize Tereyağlarında Aromatik Azo Yapısındaki Gıda Boyalarının Araştırılması. Gıda, 13(6)(389-392).
 • Yentür, G. (1988). Research on the Existence of Synthetic Dyes in Some Samples of Çemen, Sumac and Red Pepper Collected from Local Markerts in Ankara. GUEDE Gazi, Ecz. Fak. Der., 5(2)(175-183).
 • Burgaz, S., Karakaya, A. E. (1987). Thioethers in Cigarette Smokers. Gazi Ecz. Fak. Der., 4(1)(63-67).
 • (1985). Ankara Piyasasından Sağlanan Bazı Patates Örneklerinin Nitrat Miktarları Üzerinde Araştırmalar. Türk Hyj. Der. Biyol. Derg., 42(1)(79-86).
 • (1985). Demir Eksikliği Anemisi. AEOB, 7(1)(44-47).
 • (1983). Gıda Allerjisi. AEOB, 5(6)(20-25).
 • (1983). Yurdumuzda Üretilen Ticari Bebek Mamalarındaki Demir Miktarları Üzerinde Araştırmalar. A.Ü. Vet. Fak. Derg, 3(467-475).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Rektörlük tarafından aşağıda belirtilen makale nedeniyle teşvik ödülü (2007)
 • Tübitak ve Rektörlük tarafından aşağıda belirtilen makale nedeniyle teşvik ödülü (2007)
 • Tübitak ve Rektörlük tarafından aşağıda belirtilen makale nedeniyle teşvik ödülü (2001)
 • Tübitak ve Rektörlük tarafından aşağıda belirtilen makale nedeniyle teşvik ödülü (1997)
 • Tübitak ve Rektörlük tarafından aşağıda belirtilen makale nedeniyle teşvik ödülü (1997)

Proje

 • Yumurta ve Yumurta Ürünlerinde Salmonella spp. Varlığı ile Salmonella spp.nin Buzdolabı ve Kaynatma Sıcaklıklarında Yaşam Süresinin Araştırılması (2006) Gazi Üniversitesi
 • Bazı Gıda Maddelerinde Aflatoksin Düzeylerinin Araştırılması (2000) Gazi Üniversitesi
 • Yağlara ve Bazı Gıda Maddelerine Antioksidan Olarak Katılan Propil, Oktil ve Dodesil Gallat Miktarlarının Araştırılması (1994) Gazi Üniversitesi
 • Bazı Gıda Maddelerine Katılan Yapay Tatlandırıcıların Miktarlarının Araştırılması (1993) Gazi Üniversitesi