Prof. Dr. Ayşe Murathan

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

ISO14000 çevre yönetim standardları ve bir petrol dağıtım ve satış istasyonundaki uygulaması,

Yüksek Lisans, . Doğan Solmaz, C., Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı , 2002. (Doç. Dr. Atilla Murathan ile beraber)

ISO 9000 standardları ve bir ilköğretim okulundaki uygulaması

Yüksek Lisans, Tanrıverdi S, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı.2002 (Doç. Dr. Atilla Murathan ile beraber)

Avrupa Birliği ve Türk çevre mevzuatı mukayesesi

Yüksek Lisans, Toksoy M., Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı 2004.

ISO 14001 çevre yönetim sisteminin bir boya üretim tesisine uygulanması

Yüksek Lisans, Küçük D.N.,, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 2004.

Kimya laboratuvarı kazalarının incelenmesi ve iş güvenliği mevzuatına göre değerlendirilmesi

Yüksek Lisans, Dayı A.T., Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kazaların Çevresel ve Teknik Araştırılması Anabilim Dalı, 2004.

ISO 14001 in beyaz eşeya sektörüne uygulanması

Yüksek Lisans, Okudan M., , Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 2004.

Havalı biyolojik atıksu arıtımında besi maddesi giderim etkinliği ve bir uygulaması

Yüksek Lisans, Sevinç N., Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 2005.

Diklorotriazin reaktif boyarmaddenin (Reaktif turuncu 86) selülozik elyafa uygulanması ve yıkama şartlarının incelenmesi

Yüksek Lisans, Turhan L.S, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006 (Prof. Dr. Atilla Murathan ile beraber)

Monoklorotriazin reaktif boyarmaddenin (Reaktif turuncu 12) pamuklu dokumaya uygulanmasında sıcaklık etkisinin incelenmesi

Yüksek Lisans, Kılıçarslan AY, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006.

Bir diklorotriazin reaktif boyarmadde olan reaktif oranj 86 nın selülozik elyafa uygulanması

Yüksek Lisans, Fidanoğlu P., Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı, 2006.

Mavi reaktif boyanın (Reaktif Mavi 221) örülmüş pamuklu kumaşa uygulamasında değişik parametrelerin renke verimine etkilerinin incelenmesi

Yüksek Lisans, Koca M., Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006.

Sulardaki kurşun iyonunun dolgulu kolonlarda atkestanesi üzerinde adsorpsiyonu

Yüksek Lisans, Bütün M., Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006.

Aspir çiçeğinden (certhanous tinctorius) süperkritik karbondioksit ekstraksiyonu ile doğal boya eldesi ve uygulanabilirliği

Yüksek Lisans, Bozkırlı D.O., Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı, 2007.

Böğürtlen (Rubus sp.) meyvesinin süperkritik karbondioksit ekstraksiyonu ile doğal boyarmadde eldesi ve uygulanabilirliği

Yüksek Lisans, Galip F., Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İleri Teknolojiler Anabilim Dalı, 2007.

Adaçayı (Salvia officinalis) yapraklarından süperkritik karbondioksit ekstraksiyonu ile doğal antioksidan eldesi ve tayini,

Yüksek Lisans, Şensoy N:D:, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2007.

Bir döküm fabrikasında fiziksel ve kimyasal ortam faktörlerinin iş sağlığı ve güvenliğine göre incelenmesi- kaynak, ortam ve alıcıdaki önlemler

Yüksek Lisans, Koçhisar,B.,-, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, 2010.