Prof. Dr. Ayla ALTINTEN

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

 Hasaltun, A., “Kesikli bir Stiren Polimerizasyon Reaktörünün Dinamik Matris Kontrolu”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak 1996. 

Altınten, A., “Genetik Algoritma Kullanılarak Fuzzy Kontrol Yöntemi ile bir Stiren Polimerizasyon Reaktörünün Kontrolu”, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2001.