Prof. Dr. Ayla ALTINTEN

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Bayram İ., Zeybek Z., Altınten A., Alpbaz M., (2019). “Application of Fuzzy Control in a Wireless Liquid Level Simulator”. Wireless Personal Communications, 109(211-222).
 • Orman F., Altınten A. (2017). “Sıcaklık kontrolü ile polistiren/kil nanokompozit sentezi ve karakterizasyonu”. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(2)(303-312).
 • Demirci Y., Pekel L.C., Altınten A., Alpbaz M. (2016). "Elektrokoagülasyon reaktöründe bulanık kontrol metodu ile pH, iletkenlik ve sıcaklığın eş zamanlı kontrolü" . Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(4)(987-996).
 • Demirci Y., Pekel L.C., Altınten A., Alpbaz M. (2015). “Application of Fuzzy Control on the Electrocoagulation Process to Treat Textile Wastewater”. Environmental Technology, 36(24)(3243-3252).
 • Demirci Y., Pekel L.C., Altınten A., Alpbaz M. (2015). “Improvement of the performance of an electrocoagulation process system using fuzzy control of pH”. Water Environment Research , 87(12)(2045-2052).
 • Vural İ.H., Altınten A., Hapoğlu H., Erdoğan S., Alpbaz M., (2015). “Application of pH Control to a Tubular Flow Reactor”. Chinese Journal of Chemical Engineering, 23(1)(154-161).
 • Ahioğlu S., Altınten A., Ertunç S., Erdoğan S., Hapoğlu H. (2013). “Fuzzy Control with Genetic Algorithm in a Batch Bioreactor“. Applied Biochemistry and Biotechnology, Part A: Enzyme Engineering and Biotechnology, 171(8)(2201-2219).
 • Çamkerten R., Erdoğan S., Altınten A., Alpbaz M., (2012). “Improvement in Properties of Nanocomposite Materials by Temperature Control” . Indian Journal of Chemical Technology, 19(3)(185-190).
 • Altınten A., Altındal S., Erdoğan S., Hapoğlu H. (2011). Yarı-Kesikli Stiren Polimerizasyon Reaktörünün Genetik Algoritma ile Bulanık Kontrolu. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(3)(613-621).
 • Altınten A., Karakurt, S., Erdoğan S., Alpbaz M. (2010). Application of self-tuning PID control with genetic algorithm to a semi-batch polystyrene reactor. Indian Journal of Chemical Technology, 17(5)(356-365).
 • Altınten A., Ketavanlıoğlu F., Erdoğan S., Hapoğlu H., Alpbaz M., (2008). SelfTuning PID Control of Jacketed Batch Polystyrene Reactor Using Genetic Algorithm. Chemical Engineering Journal, 138(13)(490-497).
 • Altınten A., (2007). "Generalized Predictive Control applied to a pH Neutralization Process",. Computers and Chemical Engineering,, 31(10)(1199-1204).
 • Altınten A., Erdoğan S., Hapoğlu H., Alioğlu F., Alpbaz M. (2006). "Application of Fuzzy Control Method with Genetic Algorithm to a Polymerization Reactor at Constant Set Point". Chem. Eng. Res. And Design (IChemE), 84(A11)(1012-1018).
 • Altınten A., Erdoğan S., Alioğlu F., Hapoğlu H., Alpbaz M., (2004). "Application of Adaptive PID Control with Genetic Algorithm to a Polymerization Reactor". Chemical Engineering Communications, 191(9)(1158-1172).
 • Altınten A., Erdoğan S., Hapoğlu H., Alpbaz M., (2003). "Control of Polymerization Reactor by Fuzzy Control Method with Genetic Algorithm". Computers and Chemical Engineering, 27(7)(1031-1040).
 • Altınten A., Erdoğan S., (2000). "Tracking Performace of Control Methods",. Chemical Engineering Communications,, 181(21-36).
 • Yüce S., Hasaltun A., Erdoğan S. and Alpbaz M., (1999). "Temperature Control of a Batch Polymerization Reactor",. Chem. Eng. Res. And Design (IChemE), 77(A5)(413-420).
 • Eken Saraçoğlu N., Aldıkaçtı S., Hasaltun A. and Yiğitel F., (1992). "Equlibrium of Ammonium Ion Exchange by NaX Zeolite",. J.Chem. Soc. Faraday Transactions,, 88(24)(3611-3612).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Üntürk A.E., Altınten A., Erdoğan S., Alpbaz M. (2013). “Kesikli bir Polimetil metakrilat (PMMA) Reaktörünün Sıcaklığının Kendinden Ayarlamalı PID Yöntemi ile Kontrolü”. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29(2)(114-125 ).
 • Altınten A., Erdoğan S., (2007). Ceketli Karıştırma Tankının Sıcaklığının Genetik Algoritma Kullanılarak Bulanık Kontrolü. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8(2)(47-53).
 • Hasaltun A., Erdoğan S. (1998). Dynamic Matrix Control of Jacketed Mixing Tank Temperature. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(2)(319-325).

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Silis H.T, Altınten A., 2019. “Synthesis and Characterization of Poly(Styrene-co-Methylmethacrylate)/Halloysite Nanocomposites in a Semi-batch Reactor”, 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Eurasianbiochem 2019, 27-28 June 2019. Ankara, Turkey
 • Yılmaz H., Tekin F.S., Arslan D., Saygı S., H.Töre Silis H.T., Altınten A., , 2018. "Yarı-Kesikli Bir Reaktörde Emülsiyon Polimerizasyonu Yöntemi İle Polistiren/Halloysit Nanotüp Nanokompozit Sentezi", 13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-13, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye
 • Ghadiri H., Altınten A., 2017. “Synthesis and Characterization of PMMA/ZnO Nanocomposites via In-Situ Polymerization”, 2nd International Conference on Researches in Science & Engineering, 3-4 February , İstanbul, TURKEY
 • İ. Ağır, G. Gencan, N. Genç, C.A. Avcı, A. Altınten, 2017. “Polistiren/Halloysit Nanotüp Nanokompozit Sentezi ve Karakterizasyonu”, International Advanced Researches & Engineering Congress-2017 (IAREC’17), 16-18 November, Osmaniye, TURKEY.
 • Ulu Kılıç A.E., Altınten A., 2016. “Emülsiyon Polimerizasyonu Yöntemi ile PS/ZnO Nanokompozit Üretimi ve Superhidrofobik Tekstil Yüzey Kaplama Uygulaması”, VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, 4-7 Eylül, Ankara, Türkiye
 • Yılman D., Akaslan E., Zaim H.H., Oktay G., Altınten A., 2014. “Emülsiyon Polimerizasyonu Yöntemiyle Polistiren/Bentonit Nanokompozitinin Üretimi”, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-11, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2-5 Eylül, Eskişehir, Türkiye
 • Hussen Adeb Abas Quji, Ayla Altınten, 2013. Çözelti Polimerizasyonu Yöntemiyle Polistiren / Mg(OH)2 Nanokompozit Sentezi ve Karakterizasyonu, 1. Uluslararası Plastik ve Kauçuk Teknolojileri Sempozyumu ve Sergisi Ankara, TÜRKİYE
 • Oujı H.A.A., Altınten A., Erdoğan S., 2013. “Synthesis and Characterization of Polystyrene/ Mg(OH)2 Nanocomposite”, International Porous and Powder Materials Symposium/Exhibition, PPM 2013, 3-6 September, Çeşme, İzmir, Türkiye
 • Dilek Koç, Hussen Adeb Abas Oujı, Ayla Altınten, Sebahat Erdoğan, 2012. Polistiren / çinko oksit nanokompozit sentezi ve karakterizasyonu, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-10 Koç Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
 • Ahioğlu,S.S, Altınten, A., Ertunç, S., Hapoğlu, H., Alpbaz, M., 2006. Biyoreaktör kontrolü için fuzzy parametrelerinin genetik algoritma ile belirlenmesi, 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-7, Eskişehir, Türkiye
 • Altınten, A., Aliev F., Hapoğlu H., Erdoğan S. and Alpbaz M.,, Application of Adaptive PID Control with Genetic Algorithm to a Polymerization Reactor, 2nd Eastern Mediterranean Chemical Engineering Conference, EMCC-2 Ankara, Turkiye
 • Hasaltun A., Özkan G., Karagöz A.R., Alpbaz M. ve Erdoğan S., Stiren Polimerizasyon Reaktörünün Optimal Şartlarda Dinamik Matris Kontrolu, II. Ulusal Kimya Muhendisligi Kongresi İstanbul,Türkiye
 • Hapoğlu H.,Altınten, A., Aliev F., Erdoğan S. and Alpbaz M., Application of Generalised Minimum Variance Control with Genetic Algorithm to a Tubular Flow Reactor, European Symposium on Computer Aided Process Engineering-10, ESCAPE-10 Florance, Italy
 • Hasaltun, A., Pamuk V., Erdoğan S., Karagöz A.R., Alpbaz M. ve Özkan G., Model Based Control of Optimal Temperature Policies in Batch Polymerization Reactor, 14 th IASTED Inter. Conference on Modelling, Identification and Control Innsbruck, Austria
 • Altındal, S., Altınten, A., Erdoğan, S., Hapoğlu, H., Yarı-Kesikli Bir Stiren Polimerizasyon Reaktörünün Bulanık Kontrol Yöntemi ile Sıcaklık Kontrolü, 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-9 Ankara
 • Gezmiş, Ö., Altınten, A., Erdoğan, S.,, Yarıkesikli bir stiren polimerizasyon reaktöründe kendinden ayarlamalı kontrol yöntemiyle sıcaklık kontrolü, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK8 Malatya, Türkiye
 • Duran, F., Altınten, A., Alpbaz, M., Erdoğan, S., Yarıkesikli polimer reaktörünün optimizasyonu ve kontrolü, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK8 Malatya, Türkiye

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • PMMA/ZnO Nanokompozit Sentezi ve Karakterizasyonu (2017)
 • Polistiren/Çinko Oksit Nanokompozit Sentezi ve Karakterizasyonu (2014)
 • Polistiren/Magnezyum Hidroksit Nanokompozit Sentezi ve Karakterizasyonu (2013)
 • Polistiren/Kil Nanokompozitin Sentezi ve Karakterizasyonu (2011)
 • Yarı Kesikli Bir Polimerizasyon Reaktörünün Genetik Algoritma Kullanılarak Genelleştirilmiş Öngörmeli Kontrolü (2010)
 • Kesikli Bir Stiren Polimerizasyon Reaktörünün Bulanık Kontrol Yöntemi ile Sıcaklık Kontrolü (2009)

Dersler

 • KM 492 Lisans Araştırma Projesi
 • KM 361 Elektrokimya
 • KM 491 Bitirme Ödevi
 • KM462 Polimer Teknolojisi
 • KM 526 İleri Proses Kontrol
 • KM 380 Kimya Mühendisliği Lab. I
 • KM 306 Matematiksel Modelleme
 • KM 377 Sayısal Analiz Yöntemleri
 • KM 513 Kimya Mühendisliği Matematiği
 • KM 104 Bilgisayar Programlama Dilleri

Yabancı Dil

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Yarı-Kesikli Bir Reaktörde Stiren-Bütadien Kauçuğu/Halloysit Nanokompozit Sentezi ve Karakterizasyonu (2019) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Polistiren/Halloysit Nanotüp Nanokompozit Sentezi ve Karakterizasyonu (2017) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Çözelti Polimerizasyonu Yöntemi ile Polistiren/Magnezyum Hidroksit Nanokompozit Sentezi ve Özelliklerinin Geliştirilmesi (2014) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Polimer-Çinko oksit Kompozit Sentezi ve Karakterizasyonu (2013) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Polimer Reaktörlerinde Sıcaklık Kontrolü ile Polistiren/Bentonit Nanokompozit Eldesi (2012) Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
 • Yarı-Kesikli bir Stiren Polimerizasyon Reaktörünün Genelleştirilmiş Öngörmeli Kontrol Yöntemi ile Kontrolü (2011) Gazi Üniversitesi
 • Yarı-Kesikli Bir Stiren Polimerizasyon Reaktöründe Bulanık Kontyrol Yöntemiyle Sıcaklık Kontrolü (2009) Gazi Üniversitesi
 • Yarı Kesikli Polimer Reaktörünün Değişken Akış Hızı Kullanılarak Genetik Algoritmalı Kendinden Ayarlamalı PID Denetici İle Sıcaklık Kontrolü (2009) Gazi Üniversitesi
 • Yarı Kesikli Polimer Reaktörlerinde, Akış Hızlarının Polimer Kalitesine Etkisi (2008) Gazi Üniversitesi
 • Yarı Kesikli Polimer Reaktörünün Optimizasyonu ve Kontrolü (2008) Gazi Üniversitesi
 • Bir Polimer Reaktöründe Sıcaklığın Genetik Algoritma (GA) Kullanan Genelleştirilmiş Minimum Varyans (GMV) Yöntemi ile Kontrolu (2008) Gazi Üniversitesi
 • Kesikli Polimer Reaktörlerinde Polimer Kalite Kontrolü (2005) Gazi Üniversitesi
 • Bir Stiren Polimerizasyon Reaktörünün Optimal Sıcaklık Profiline Genetik Algoritma Kullanarak Bulanık Kontrolun Uygulanması (2003) Gazi Üniversitesi
 • Genetik Algoritma Kullanarak Bulanık Kontrol ile Polimer Reaktörlerinin Kontrolu (2002) Gazi Üniversitesi