Prof. Dr. Ahmet Alicilar

Mühendislik Fakültesi > Kimya Mühendisliği

Ödül - Proje - Buluş

Proje

 • Alev Geciktirici Borlu Selülozik Çadır (2012) TÜBİTAK
 • Bazı Antrakinon Yapılı Boyarmaddelerin Sıvı Kristal Göstergelerde Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2010) Gazi Üniv.
 • Kimya Mühendisliği Eğitimine Yönelik Deneysel Sistemlerin Tasarımı (2004) Gazi Üniv.
 • Makina Mühendisliği Eğitimine Yönelik Deneysel Sistemlerin Tasarımı (2004) Gazi Üniv.
 • Dispers Siyah Tekstil Boyarmaddelerinin Sentezi ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması (2002) Gazi Üniv.
 • Atık Suların Arıtımında Kullanılmak Üzere Meşe Palamutundan Adsorbent Üretimi (2001) Gazi Üniv.
 • Gazi Üniversitesi İleri Araştırma ve Eğitim Programları (7 yıllık proje) (2001) DPT
 • Dik Kontinü Döküm Makinalarına Ait Çelik Konstrüksiyonundaki Korozyon Sorununun İncelenme (2000) İSDEMİR
 • Ceyhan Bölge, Dörtyol İşletme Müdürlüğü Tesislerindeki Beton Korozyonu Raporu (2000) BOTAŞ
 • Baca Gazlarındaki Azot Oksitlerin Giderilmesi (2000) Gazi Üniv.
 • Sıvı Yakıtlarda SO2’nin Kalsiyumlu Bileşiklerle Tutulması (2000) Gazi Üniv.
 • Bazı Dispers Sarı Tekstil Boyarmaddelerinin Eldesinin ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması (1997) Gazi Üniv.
 • Bazı Dispers Viole Tekstil Boyarmaddelerinin Eldesinin ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması (1996) Gazi Üniv.
 • Atık Sulardaki Kurşun Kirliliğinin Dolgulu Kolonlarda Giderilmesi (1996) Gazi Üniv.
 • SO3 ve SO2 Gazlarının Analizi ve Tayini Etkileyen Parametrelerin Belirlenmesi (1996) Gazi Üniv.
 • Bazı Dispers Mavi Tekstil Boyarmaddelerinin Eldesinin ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması (1995) Gazi Üniv.
 • Dolgulu Kolonlarda NOx Adsorpsiyonu (1994) Gazi Üniv.

Ödül

 • “Sanayiye Uygulanabilir Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri” kategorisinde ikincilik ödülü (2012)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • Su Bazlı ve Stiren Akrilik Esaslı Boyalarda Alkali-Toprak Alkali Borat Katkılarının Alev Geciktirici Özelliklerinin İncelenmesi (2013)
 • Su Bazlı-Stiren Akrilik Esaslı-Çinko Borat Katkılı Boyaların Alev Geciktirme, Duman Bastırma ve Antibakteriyel Etkinlikleri (2013)
 • Dispers Turuncu Boya Katkılı Nematik Sıvı Kristallerin Y-H Tipi Sistemlerde Uygulanabilirliğinin Araştırılması (2012)
 • Bazı Kloro ve Amino Antrakinon Yapılı Boyarmaddelerin Y-H Tipi Sıvı Kristal Sistemlerde Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2012)
 • Dispers Turuncu Boya Katkılı ZLI-1132 tipi Sıvı Kristalin Y-H tipi Göstergelerde Kullanılabilirliğinin Araştırılması (2012)
 • Kloroantrakinon Yapılı Boya ve Karbon Nanotüp Katkılı Nematik Sıvı Kristallerin Karakterizasyonu ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması (2010)
 • Boya Katkılı Sıvı Kristal Sistemlerde Nematik İzotropik Faz Geçiş Sıcaklıklarının Belirlenmesi (2010)
 • Mavi-Kırmızı Boya ve Karbon Nanotüp Katkılı Nematik Sıvı Kristallerin Karakterizasyonu ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması (2010)
 • Dispers Turuncu Boya ve Karbon Nanopartikül Katkılı Nematik Sıvı Kristallerin Karakterizasyonu ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması (2009)
 • Reaktif Tekstil Boyalarında Alternatif Reaktif Grupların Denenmesi (2006)
 • Pamuklu Elyafı Reaktif Boyamada Alternatif Tuzların Denenmesi (2005)
 • Bazı 1,4-Disübstitüe Antrakinon Bileşiklerinin Sıvı Kristal Boyası Olarak Kullanımlarının Araştırılması (2005)
 • Türkiye";de Boyarmadde Üretilebilirliğinin Araştırılması ve Bir Uygulama (2005)
 • 2001-2003 Yılları Arasında Ankara";da Gerçekleşen Hafif Ateşli Silah Kazalarının İncelenmesi (2004)
 • Sulardaki Demir Kirliliğinin Katalitik Hava Oksidasyonu (2004)
 • Sulardaki Manganın Kesikli Sistemde Hava ile Oksidasyonu (2004)
 • Mg/Al2O4 Kompozit Malzeme Üretimi (2003)
 • Dispers Azo Siyah Boya Eldesi, Karakterizasyonu ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması (2003)
 • Şanlıurfa Balıklıgölünün Su Kalitesi Yönüyle Değerlendirilmesi (2002)
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Standartlarının Bir Un Fabrikasına Uygulanması (2002)
 • Su Kirliliğinin Giderilme Tekniklerinden Kimyasal Oksidasyon (2002)
 • Sulardaki Demirin Kesikli Sistemde Hava ile Oksidasyonu (2002)
 • Su Kirliliğinin Giderilme Tekniklerinden Adsorpsiyon (2001)
 • Nükleer Enerjinin Enerji Kaynaklarımız İçerisindeki Yeri ve Çevreye Etkisi Üzerine Bir Araştırma (2001)
 • Sulardaki Krom Kirliliğinin Dolgulu Kolonlarda Giderilmesi (2000)
 • Sulardaki Siyanür Kirliliğinin Dolgulu Kolonlarda Adsorpsiyon Yoluyla Giderilmesi (1999)
 • Sulardaki Sülfür Kirliliğinin Dolgulu Kolonlarda Oksidasyon Yolu İle Giderilmesi (1999)
 • Sulardaki Siyanürün Dolgulu Kolonlarda Oksidasyonu (1999)
 • Sulardaki Kurşun Kirliliğinin Dolgulu Kolonlarda Giderilmesi (1998)
 • Dolgulu Kolonlarda Şeker Pancarı Melasından Glukarik Asit Eldesi (1997)

Dersler

 • Kütle Aktarımı-II
 • Petrol İşleme Teknolojisi
 • Petrokimya Teknolojisinde Gelişmeler
 • Temel Prosesler
 • Sıvı Kristal Boyaları
 • Kimyasal Teknoloji
 • Kimya Mühendisliği Matematiği

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Yöneticilik, Kurul ve Komisyon Üyeliği ile Koordinatörlük

 • Sempozyum Bilim Kurulu Üyesi (2012)(2012 - )
 • Kongre Bilim Kurulu Üyesi (2010)(2010 - )
 • Sempozyum Bilim Komitesi Üyesi (2008)(2008 - )
 • Kongre Danışma Kurulu Üyesi (2004)(2004 - )
 • Kimya Müh.Böl.Bşk.V. (2003)(2003 - )
 • İleri Tek.ABD Bşk. (2003)(2003 - )
 • İleri Malzeme ve Boya Araş.Mrk.Md. (2003)(2003 - )
 • Kazaların Çev.veTeknik Araş.ABD Bşk. (2002)(2002 - )
 • Müh.Fak.Dekanı (2002)(2002 - )
 • Sempozyum Bilim Kurul Üyesi (2002)(2002 - )
 • Üniversite Senato Üyesi (2002)(2002 - )
 • Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi (2002)(2002 - )
 • TSE Çevre Hz.Grubu Üyesi (2001)(2001 - )
 • Konferans Bilimsel Kurul Üyesi (2001)(2001 - )
 • Dergi Danışma Kurulu Üyesi (1999)(1999 - )
 • Kimya Müh.Böl.Bşk.Yrd. (1998)(1998 - )
 • Dergi Yayın Kurulu Üyesi (1998)(1998 - )
 • ÖSYM Ankara İl Yönetici Başyrd. (1994)(1994 - )
 • TSE Petrol Hz.Grubu Üyesi (1991)(1991 - )

Kongre

 • N. Kaya, F. Akkurt ve A. Alıcılar , 2010. Dispers Mavi Boya ve Karbon Nanotüp Katkılı Nematik Sıvı Kristallerin Karakterizasyonu ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması, 9. Ulusal Kimya Müh. Kongresi Ankara
 • A. Alıcılar ve M. Tutak , 2010. Dikloro Tetrazin Yapısındaki Reaktif Grubun Pamuk Lifini Boyama Yeteneğinin Belirlenmesi, 9. Ulusal Kimya Müh. Kongresi Ankara
 • A. Alıcılar and N. Kaya , 2010. Boya ve Karbon Nanotüp Katkılı Nematik Sıvı Kristallerin Karakterizasyonu ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması, Boya Sanayi ve Yardımcı Maddeler Kongre ve Fuarı İstanbul
 • A. Alıcılar, G. Meriç, F. Akkurt, O. Şendil , 2008. Sudaki demir-II iyonlarının hava ile oksidasyonu , Karadeniz Uluslararası Çevre Sempozyumu Giresun
 • N.G. Şahin, F. Akkurt, A. Alıcılar , 2006. The study of use of some anthraquinone compounds as liquid crystal dye , 17th International Congress of Chemical and Process Engineering Çekoslovakya
 • N.G. Şahin, F. Akkurt, A. Alıcılar , 2006. 1,4-Diamino Antrakinon Bileşiğinin Sıvı Kristal Boyası Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması , GAP V.Mühendislik Kongresi Ş.Urfa
 • A. Alıcılar, F. Akkurt ve S. Benli , 2004. Dispers Mavi 79 ve Dispers Siyah Tekstil Boyalarının Karakterizasyonu , 6.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İzmir
 • M. Gürü, A. Alıcılar, A. Murathan, Ş. Dursun , 2002. Yakıt Püskürtmeli Güç Santrallerinde Yanma Sorunları ve Çözümleri , 7. Uluslararası Yanma Sempozyumu Ankara
 • M. Çubuk, M. Gürü, A. Alıcılar , 2002. Kömürdeki Yanabilir Kükürdün Giderilmesinde Thiobacillus Mikroorganizmalarının Etkinliği , 7. Uluslararası Yanma Sempozyumu Ankara
 • A. Alıcılar, İ. Ar and H. Yaslıkaya , 2001. Removal of Cyanides from Waters by Adsorption on Sepiolite, International Conference on Advances in Production and Processing of Aluminium Bahreyn
 • A. Alıcılar, İ. Ar and H. Yaslıkaya , 2001. Effects of Concentration and Flow Rate on Adsorption of Cyanides in Water by Sepiolite in Packed Columns , First International Chemical Engineering Conference Amman-Ürdün
 • M. Yılmaz, A. Alıcılar ve V. Pamuk , 1999. Dolgulu Kolonlarda Melastan Sakkarik Asit Eldesi Amacıyla Melastaki Sakkarozun İnversiyon Süresinin Tayini , 13. Kimya Kongresi Samsun
 • A. Murathan, Ö. Karaca ve A. Alıcılar , 1999. Sulardaki Demirin Dolgulu Kolonlarda Adsorpsiyonu , 13. Kimya Kongresi Samsun
 • A. Murathan, A. Alıcılar ve A. Murathan , 1998. Stronsiyumun Dolgulu Kolonlarda Bej Sepiyolit Üzerine Adsorpsiyonu , 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Erzurum
 • İ. Ar, A. Murathan, A. Alıcılar ve M. Gürü , 1998. Sulu Fazdaki Kurşunun Dolgulu Kolonlarda Uzaklaştırılması , 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Erzurum
 • A. Alıcılar, V. Pamuk ve M. Yılmaz , 1998. Melastan Glukarik Asit Eldesi İçin Optimum Şartların Belirlenmesi , 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Erzurum
 • A. Murathan, A. Alıcılar and A. Murathan , 1998. Removal of Copper from Water in Packed Beds , 1st International Workshop on Environmental Quality and Environmental Engineering in the Middle East Region Konya
 • A. Murathan, A. Alıcılar ve M. Gürü , 1996. İzmir Seferihisar Jeotermal Kaynaklarından İkili Flaş Sistemi İle Elektrik Üretimi İçin Optimum Flaş Sıcaklıklarının Belirlenmesi , GAP 1.Mühendislik Kongresi Ş.Urfa
 • A. Murathan, İ. Ar ve A. Alıcılar , 1996. Dolgulu Kolonların Atık Su Arıtımındaki Kullanım Etkinliği , 2.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi İstanbul
 • A. Alıcılar ve M. Gürü , 1994. Enerji Politikamız , Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Türkiye 6. Enerji Kongresi İzmir
 • M. Gürü ve A. Alıcılar , 1994. Doğal Gaz ve Çevre , Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Türkiye 6. Enerji Kongresi İzmir
 • A. Alıcılar ve A. Biçer , 1991. Dolgulu Kolonlardaki Sıvı Tutunma Modelleri Üzerine Bir Değerlendirme , 7. Kimya ve Kimya Müh. Sempozyumu Kıbrıs
 • M. Doğan, M. Gürü ve A. Alıcılar , 1988. Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Kaynaklardan Faydalanma Yolları , Fırat Havzası 1. Çevre Sempozyumu Elazığ

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Doğal Gaz Seminer ve Paneli Ankara(1992)

Seminer

 • Ilgın Şeker Fabrikası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Semineri (2000) Konya
 • ALPET İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Semineri (1990) Aliağa-İzmir
 • TÜYAP 6. Enerji ve Enerji Tasarrufu Semineri (1988) İstanbul

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • A.Akman, F.Akkurt and A.Alıcılar (2014). Effects on Molecular Orientation and Phase Transition of Addition of Carbon Nanotubes into Liquid Crystalline Matrix . Liquid Crystals, 41(4)(603).
 • A. Alıcılar, N Kaya ve F. Akkurt (2013). Phase transitions and molecular orientation in nematic liquid crystals doped with blue-red dye mixtures and carbon nanotubes. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 21(3)(258).
 • E. Şen, N. Kaya, A. Alıcılar (2013). Guest–host interaction of some chloroanthraquinone dyes doped in liquid crystalline matrix and effect of addition of carbon nanotube. J.Molecular Liquids, 186(33).
 • N. Kaya, F. Akkurt and A. Alıcılar (2011). Alignment and Reorientation in Nematic Liquid Crystals Doped with Red Dye and Carbon Nanotube . Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 19(262).
 • D. Çağıl, N. Kaya ve A. Alıcılar (2011). Y-H Tipi Sıvı Kristal Sistemlere Karbon Nanotüp İlavesinin Moleküler Yönlenme ve Faz Geçişi Üzerine Etkileri. G.Ü.Müh.Mim. Fak.Dergisi, 26(1)(213).
 • M. Tutak and A. Alıcılar (2011). Monochlorotetrazinyl Reactive Dyes : Application to Cotton Fibers. Asian J.Chem, 23(10)(4441).
 • A. Alıcılar, F. Akkurt and N. Kaya (2010). Orientation in Nematic Liquid Crystals Doped with Orange Dyes and Effect of Carbon Nanoparticles. Chinese J. Chem.Physics, 23(3)(368).
 • B. Engin, M. Gürü and A. Alıcılar (2009). Removal of Ferrous Iron in Synthetic Waters by Catalytic Air Oxidation. Asian journal of chemistry, 21(3)(2067).
 • M. Tutak, A. Dişli and A. Alıcılar (2009). Monochlorotetrazinyl reactive dyes : Synthesis and characterization. Asian journal of chemistry, 21(8)(6513).
 • F. Akkurt, N. Kaya and A. Alıcılar (2009). Phase Transitions, Order Parameters and Threshold Voltages in Liquid Crystal Systems Doped with Disperse Orange Dye and Carbon Nanoparticles. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, 17(6)(616).
 • N. Kaya, E. Karadurmuş (2005). Catalytic Air Oxidation of Manganese in Synthetic Waters. CEJC, 3 (3)(511).
 • M. Gürü, S. Benli, Y. Akyüz (2005). Investigation on the Kinetics of Oxalic Acid Synthesis. Cellulose Chem.Tech, 39(49).
 • M. Bilen, A. Mergen, M. Gürü (2004). Infiltration of Al Alloys into MgAl2O4 under Different Conditions. Key Eng.Materials, 264(1795).
 • M. Kömürcü, M. Gürü (2002). The Removal of Cyanides Water by Catalytic Air Oxidation in a Fixed Bed Reactor. Chem.Eng.Proc, 41(525).
 • M. Gürü, U. Karakaya, D. Altıparmak (2002). Improvement of Diesel Fuel Properties by using Additives. Energy ConversionManagement, 43(1021).
 • M. Kömürcü, İ. Ar, A. Murathan (2002). Removal of Cyanides in Water by Air Oxidation in a Cocurrent Downflow Fixed Bed Reactor. Chem.Eng.Tech, 25(3).
 • M. Kömürcü, A. Murathan (2002). Air Oxidation of Aqueous Cyanides in a Countercurrent Fixed Bed Reactor. Korean J. of Chemical Engineering, 19 (2)(273).
 • V. Pamuk, M. Yılmaz (2001). The Preparation of D-Glucaric Acid by Oxidation of Molasses in Packed Beds. J.Chem.Tech.Biotech., 76(186).
 • S.Karadavut, M.Gürü (2001). Air Oxidation of Aqueous Sulphide Solutions in Packed Columns. Fresenius Env. Bulletin, 10 (7)(620).
 • D. Özer (2001). Removal of Chromium Pollution in Waters by Adsorption on Natural Sepiolite in Packed Beds. Fresenius Env. Bulletin, 10 (8)(679).
 • A. Murathan, A. Biçer, A. Murathan (2001). Effects of Various Parameters on Removal of NO2 Gases in Fixed Beds by Adsorption on Sepiolite. Water Air Soil Pollution, 132(365).
 • M.Birey, H.Aktaş, M.Gürü (1997). ESR Spectroscopics Study of Radicals Formed Methoxycarbonyl choline Picrate Hemihydrate. Radiation EffectsDefects in Solids, 140(365).
 • M. Doğan, M. Gürü (1995). Optimization of a Double Stage Flash System. International Journal of Energy Research, 19(169).
 • M. Birey, D.M. Zengin, H. Aktaş (1995). ESR of Gamma Irradiated Single Crystals of Acetylcholine PicrateMethoxycarbonylcholine Picrate Hemihydrate. Z.Naturforsch, 50 a(1156).
 • A. Biçer, A. Murathan (1994). The Relation between Wetting Efficiency and Liquid Holdup in Packed Columns. Chem.Eng.Com., 128(95).
 • M. Birey, H. Aktaş (1992). Electron Spin Resonance of Gamma Irradiated Single Crystal of Acetylcholine BResorcylate. ACTA Physica Polonica, 81(607).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • A. Alıcılar, H.O. Dündar, F. Akkurt, M. Tutak (2008). The use of biodegradable salts in dyeing of cotton fabrics with reactive dyes. Trends in Chemical Engineering, 11(67).
 • F. Akkurt, S. Benli, M. Balbaşı and A. Alıcılar (2008). A Study on Disperse Azo Black Textile Dye. Trends in Chemical Engineering, 11(73).

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • A. Alıcılar, G. Meriç, F. Akkurt, O. Şendil (2008). Air Oxidation of Ferrous Iron in Water. Env.Appl.Science, 3(5)(409).
 • F. Akkurt, S. Benli ve A. Alıcılar (2005). Dispers Kırmızı 1 Tekstil Boyasının Karakterizasyonu ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması . G.Ü.Müh.Mim. Fak.Dergisi, 20(4)(429).
 • M. Dişli, F. Akkurt ve A. Alıcılar (2004). Şanlıurfa Balıklıgöl Suyunun Bazı Kimyasal Parametrelerinin Mevsimlere Göre Değişiminin Değerlendirilmesi . G.Ü.Müh.Mim. Fak.Dergisi, 19(3)(287).
 • M. Dişli, F. Akkurt ve A. Alıcılar (2003). Şanlıurfa Balıklıgöl Suyunun Fiziksel Parametreler Yönüyle Değerlendirilmesi . G.Ü.Müh.Mim. Fak.Dergisi, 18(4)(81).
 • A. Alıcılar, M. Gürü, A. Murathan ve F. Akkurt (2003). Baca Gazlarındaki Azot Oksitlerin Bentonit Üzerine Adsorpsiyon Yoluyla Dolgulu Kolonlarda Giderilmesi . G.Ü.Fen Bil.Ens.Dergisi, 16(2)(319).
 • F. Akkurt, A. Alıcılar ve O. Şendil (2002). Sularda Bulunan Nitratın Adsorpsiyon Yoluyla Uzaklaştırılması . G.Ü.Müh.Mim. Fak.Dergisi, 17(4)(83).
 • A. Alıcılar ve D. Özer (2001). Sulardaki Krom Kirliliğinin Dolgulu Kolonlarda Adsorpsiyon Yoluyla Giderilmesi Üzerine Sıcaklık ve Akış Hızının Etkisi . G.Ü.Fen Bil.Ens.Dergisi, 14(2)(399).
 • M. Gürü ve A. Alıcılar (2001). Fuel Oil’deki Kükürdün Organik Esaslı Metalik Bileşiklerle Külde Tutularak Giderilmesi . G.Ü.Fen Bil.Ens.Dergisi, 14(2)(435).
 • O. Yılmaz, A. Alıcılar ve E. Hasdemir (2001). Sulardaki Kurşun Kirliliğinin Dolgulu Kolonlarda Adsorpsiyon Yoluyla Giderilmesi Üzerine Sıcaklık ve Akış Hızının Etkisi . G.Ü.Fen Bil.Ens.Dergisi, 14(2)(477).
 • A. Alıcılar, E. Kılıç, M. Gürü (2001). Metal İşleme Atık Sularında Siyanürlerin Bentonit Üzerine Adsorpsiyonunun Kesikli Sistemde İncelenmesi . G.Ü.Fen Bil.Ens.Dergisi, 14(2)(553).
 • A. Biçer, H. Hatipoğlu ve A. Alıcılar (2001). Hançılı Bentonit Kilinin Asit Aktivasyonu . G.Ü.Fen Bil.Ens.Dergisi, 14(2)(619).
 • M. Gürü ve A. Alıcılar (2001). Seçici Yükseltgen Maddelerle Kömürün Desülfürizasyonu. G.Ü.Fen Bil.Ens.Dergisi, 14(3)(907).
 • A. Murathan, A. Alıcılar ve E. Hasdemir (2001). Sulardan Demirin Dolgulu Kolonlarda Giderimi . G.Ü.Fen Bil.Ens.Dergisi, 14(4)(1445).
 • A. Alıcılar, A. Murathan ve M. Gürü (2000). Dispers Sarı 3 Tekstil Boyarmaddesinin Sentezi ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması . G.Ü.Fen Bil.Ens.Dergisi, 13(1)(221).
 • O. Yılmaz, A. Alıcılar ve A. Murathan (2000). Sulardaki Kurşun Kirliliğinin Dolgulu Kolonlarda Adsorpsiyon Yoluyla Giderilmesi Üzerine pH ve Konsantrasyonun Etkisi . G.Ü.Fen Bil.Ens.Dergisi, 13(2)(465).
 • A. Alıcılar, M. Yılmaz ve V. Pamuk (2000). Dolgulu Kolonlarda Melastan Glukarik Asit Eldesine Sıcaklık ve Konsantrasyon Etkisi . G.Ü.Fen Bil.Ens.Dergisi, 13(2)(393).
 • S. Karadavut, A. Alıcılar ve M. Gürü (2000). Sulardaki Sülfür Kirliliğinin Dolgusuz, Dolgulu ve Katalitik Dolgulu Kolonlardaki Oksidasyonunun Karşılaştırılması . O.M.Ü.Fen-Ed.Fak.Fen Dergisi, 11(1)(25).
 • M. Yılmaz, V. Pamuk ve A. Alıcılar (2000). Aşağı Doğru Paralel Akışlı Reaktörlerde Melastan Glukarik Asit Eldesi : Dönüşüm Üzerine Katalizör Miktarının ve Hava Akış Hızının Etkisi . O.M.Ü.Fen-Ed.Fak.Fen Dergisi, 11(1)(31).
 • A. Alıcılar, A. Murathan ve E. Hasdemir (2000). Sulardaki Siyanürün Dolgulu Kolonlarda Oksidasyonuna pH ve Konsantrasyonun Etkisi . Selçuk Üniv. Müh.Mim.Fak. Dergisi, 15(2)(74).
 • A.Alıcılar, A.Murathan ve M.Balbaşı (2000). Kinizarin Eldesi İşleminin Sıcaklık Optimizasyonu Üzerine Bir Çalışma . Pamukkale Üniv. Müh.Bil.Dergisi, 6(2-3)(259).
 • A. Alıcılar ve A. Murathan (2000). Sulardaki Siyanürün Dolgulu Kolonlarda Oksidasyonu Üzerine Sıcaklık ve Katalizörün Etkisi . Pamukkale Üniv. Müh.Bil.Dergisi, 6(2-3)(267).
 • O. Yılmaz, A. Alıcılar ve A. Murathan (1999). Akü Fabrikası Atıksuyundaki Kurşun Kirliliğinin Dolgulu Kolonlarda Adsorpsiyon Yoluyla Giderilmesi . O.M.Ü.Fen-Ed.Fak.Fen Dergisi, 9-10(1)(123).
 • A. Alıcılar, A. Murathan ve E. Hasdemir (1999). Sulardaki Siyanür Kirliliğinin Dolgulu Kolonlarda Oksidasyonuna Gaz ve Sıvı Akış Hızlarının Etkisi . O.M.Ü.Fen-Ed.Fak.Fen Dergisi, 9-10(1)(171).
 • A. Murathan, A. Alıcılar and İ. Ar (1999). An Optimization Example for Electricity Production from Geothermal Sources by using Double Stage System . Energy, Education, Science and Technology, 3(1)(42).
 • A. Alıcılar ve T. Koç (1999). Sulardaki Sülfit Kirliliğinin Dolgulu Kolonlarda Giderilmesi . Fırat Üniv.Fen ve Müh. Bil. Dergisi, 11(2)(131).
 • A. Alıcılar ve A. Murathan (1998). Tekstil Boyarmadde Sektörümüz . Tekstil İşveren, 219(22).
 • A. Alıcılar ve A. Murathan (1998). Bazı Dispers Mavi Tekstil Boyarmaddelerinin Eldesinin ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması . Standard Dergisi, 435(76).
 • A. Alıcılar (1998). Zehir ve Zehirlilik . TUDEV İş Dünyası Dergisi, 1(8).
 • A. Alıcılar ve A. Murathan (1998). Bazı Dispers Viyole Tekstil Boyarmaddelerinin Eldesinin ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması . Fırat Üniv.Fen ve Müh.Bil.Dergisi, 10(1).
 • A. Murathan ve A. Alıcılar (1998). Sulardaki Sülfür Kirliliğinin Dolgulu Kolonlarda Giderilmesi . Fırat Üniv.Fen ve Müh.Bil.Dergisi, 10(17).
 • A.Alıcılar (1998). İşyerlerinin Ortak Zehiri Sigara . TUDEV İş Dünyası Dergisi, 3(13).
 • A. Alıcılar ve A. Murathan (1997). Dolgulu Kolonlarda NOx Kirliliğinin Giderilmesi . Ekoloji, 24(35).
 • A. Alıcılar ve A. Murathan (1997). Dispers Tekstil Boyalarının Üretilebilirliği . Tekstil, Terbiye ve Teknik, 24(90).
 • A. Biçer, A. Murathan ve A. Alıcılar (1996). Aşağı Doğru Paralel Akışlı Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Akış Rejimleri ve Radyal Sıvı Dağılımı İle İlgili Olarak Literatürde Yapılan Çalışmalar . G.Ü.Fen Bil.Ens.Dergisi, 9(2)(213).
 • A. Murathan, A. Alıcılar ve A. Murathan (1996). Jeotermal Akışkanların Konut Isıtılmasında Kullanımı ve Çevreye Etkileri. G.Ü.Fen Bil.Ens.Dergisi, 9(4)(591).
 • A. Murathan and A. Alıcılar (1996). Determination of Efficiencies of Regenerated Beige Sepiolites for Adsorption of Gaseous NO2 in Packed Columns . Eng. & Arch. Fac.Osmangazi University, 9(1).
 • A. Alıcılar, V. Pamuk ve A. Murathan (1995). Hatip Çayını Kirletici Etkiler Üzerine Bir İnceleme . GÜMMF Dergisi, 10(2)(29).
 • A. Alıcılar, V. Pamuk ve A. Murathan (1995). Silindirik Dolgulu ve Aşağı Doğru Paralel Akışlı Reaktörlerde Basınç Düşüşüne Yatak Derinliğinin Etkisi . G.Ü.Fen Bil.Ens.Dergisi, 8(1)(29).
 • A. Alıcılar, A. Murathan and V. Pamuk (1995). Determination of Efficiency of Various Adsorbents on Adsorption of NO2 Gases in Packed Columns . J.Inst.Sci.Techno.Gazi Univ, 8(1)(93).
 • Ş. Yüksel, A. Alıcılar and A. Bıyıkoğlu (1995). Natural Convective Heat Transfer from a Horizontal Disk . Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 17(3)(19).
 • A. Biçer, A. Murathan ve A. Alıcılar (1994). Aşağı Doğru Paralel Akışlı Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Radyal Sıvı Dağılımı . G.Ü.Fen Bil.Ens.Dergisi, 7(24).
 • A. Biçer, A. Alıcılar, A. Murathan ve T. Boduroğlu (1994). Dolgulu Kolonlarda NO2 Gazlarının Adsorpsiyonu . G.Ü.Fen Bil.Ens.Dergisi, 7(36).
 • A. Alıcılar, M. Gürü ve A. Murathan (1994). Küresel Dolgulu ve Aşağı Doğru Paralel Akışlı Reaktörlerde Kolon Uzunluğunun Basınç Düşüşüne Etkisi . GÜMMF Dergisi, 9(1)(53).
 • A. Biçer, A. Murathan ve A. Alıcılar (1994). Aşağı Doğru Paralel Akışlı Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Eksenel Sıvı Dağılımı . GÜMMF Dergisi, 9(2)(111).
 • A. Alıcılar ve A. Biçer (1993). Dolgulu Kolonlarda İzleyici Metotla Çeşitli Parametrelerin Tayini İçin Yeni Bir Model . GÜMMF Dergisi, 8(1)(19).
 • A. Biçer, A. Alıcılar and A. Murathan (1993). Effects on Liquid Holdup in Packed Columns . J.Inst.Sci.Techno.Gazi Univ, 6(32).
 • A. Alıcılar ve A. Biçer (1992). Dolgulu Kolonlarda Sıvı Faz Eksenel Dağılımı . GÜMMF Dergisi, 7(1-2)(27).
 • M. Gürü, A. Alıcılar and M. Doğan (1992). A Study on Optimization of Denizli-Kızıldere Geothermal Power Plant . J.Inst.Sci.Techno.Gazi Univ, 5(43).
 • M. Doğan, M. Gürü and A. Alıcılar (1991). A Study on Corrosion of Steel in Concrete . J.Inst.Sci.Techno.Gazi Univ, 4(1)(38).
 • A. Alıcılar ve A. Biçer (1991). Üç Fazlı Reaktörlerde Sıvı Tutunması Üzerine Çalışmalar . Standard Dergisi, 352(41).
 • A.Alıcılar (1990). Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Islanma Etkinliği Üzerine Çalışmalar . Standard Dergisi, 347(29).
 • A. Biçer, A. Alıcılar, A. Murathan ve İ. Dal (1988). Üç Fazlı Kule Reaktörlerde Sıvı Tutunması . GÜMMF Dergisi, 3(1-2)(17).

Atıf

 • (2013). Aralık 2013 itibariyle SCI dergilerde kendisi dışında 108 adet atıf yapılmıştır.,