Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

Lisans

  • Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bolu İdari Bilimler Yüksek Okulu

Yüksek Lisans

  • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman ABD.

Doktora

  • Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman ABD.

İş Deneyimi

  • Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Başkan Yardımcısı (YÖK Temsilcisi) 2011.

Doğum Yeri

  • Malatya

Yabancı Diller

  • İngilizce

İlgi Alanları

  • Uluslarararası Finansal Raporlama Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları