Arş. Gör. Ahmet KILINÇ

Yüksek Lisans Tezi: Kanuni Esasinin İnsan Hakları Yönünden Analizi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü.

Doktora Tezi: Osmanlı Ceza Hukukunda Yaptırım Türü Olarak Teşhir, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bölümü.