Arş. Gör. Ahmet KILINÇ

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

  • Yeni Türk Ceza Kanunu İle Getirilen Önemli Değişiklikler ve Bu değişikliklerin TSK. Personelinin Özlük Haklarına Etkisi Şarkışla Hava Radar Mevzi Komutanlığı Brifing Solunu, Şarkışla – Sivas

Dersler ve Tez Yönetme

Yabancı Dil

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • (2008). Şura ve İslam Hukukunda İnsan Hakları ve Demokrasi. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı 12(201-206).
  • (2008). İran Anayasa Hukukunun Genel Esasları. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(907-948).
  • (2007). -Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye için yaşama hakkı yargısı". Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, sayı 39-40(. 82-113).
  • (2007). Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukuk Tarihinde Yaptırım Türü olarak Teşhir. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt XI(SAYI 1-2).
  • (2006). " Ottoman Land Registration Law as a Contributing Factor in the Israeli-Arab Conflict", "İsrail-Arap Uyuşmazlığında Osmanlı Tescil Hukukunun Payı",. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:14, Konya, 2006., Sayı:1(s.305-311).
  • (2005). İnsan Haklarının Anayasal Konumu. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt IX, Erzincan., Sayı 1–2,(s.279–291).
  • (2004). Devlet Memurları Kanununda Düzenlenen Disiplin Suç ve Cezaları. http://www.turkhukuksitesi.com/makale_97.htm, 1(1).
  • (2004). Anayasa Yargısında Yürürlüğü Durdurma. http://www.turkhukuksitesi.com/makale_98.htm, 1(1).
  • (2004). Hizmet Kusuru ve Fiili Yol. http://www.turkhukuksitesi.com/makale_120.htm, 1(1).