Prof. Dr. Raşit AHISKA

Fen Fakültesi > Fizik

Dersin Adı TERMOELEKTRİK MODÜL TEORİSİ VE DEVRELERİ
Dersin Kodu FBE
 
Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler
Teori Uyg. Lab. Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
Bahar 1 1 1 3 3 3
Ders Dili Türkçe
Zorunlu / Seçmeli Zorumlu
Ön Şartlar Yok
Dersin İçeriği Termoelektrik alaşımların elde edilmesi ile ilgili temel bilgiler, termoelektrik yarıiletkenlerin üretim metotları, bölge eritme yöntemi, yarıiletkenlerin termoelektrik özellikleri, termoelektrik modüllerin tasarımı ve üretimi, termoelektrik modüllerin özellikleri ve araştırma yöntemleri, termoelektrik devre teorisi ve tasarımı
Dersin Amacı Termoelektriklerin üretim teorisine giriş. Termoelktrik alaşımların elde edilmesi, termoelektrik yarıiletkenlerin üretim metotları ve bölge eritme yöntemi ile ilgili temel bilgiler vermek, yarıiletkenlerin termoelektrik parametrelerini tanımlamak, termoelektrik modüllerin ve devrelerin özelliklerinin araştırma yöntemlerinin teorisini oluşturmak, edinen bilgileri kullanarak termoelektrik devrelerin tasarım teknolojilerini öğretmek.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Teroelektriklerin elde edilmesi ve bölge eritme yönteminin teorilerinin matematiksel altyapısını oluşturulması ve termoelektrik devrelerin tasarım teknolojilerinin öğrenilmesi.
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Öğretim elemanı ders notları.
2.Rowe D. (2010) CRC Handbook of Thermoelectrics.
3.Ioffe A. (1960) Poluprovodnikovıe Termoelementı.
Değerlendirme Ölçütleri
  Yüzde (%)
Ara Sınavlar 25
Kısa Sınavlar
Ödevler 25
Projeler 25
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı 25
Ders Sorumluları Prof. Dr. Raşit AHISKA
Haftalık Konular
1. Hafta Termoelektrik bulk modül teorisi: α, σ, λ ve Z parametrelerin hesaplanması
2. Hafta Termoelektrik nano modül teorisi:Nano yapılarda α, σ, λ ve Z parametrelerin hesaplanması
3. Hafta Termoelektrik bulk yarıiletken elde edilmesi
4. Hafta Termoelektrik nano yarıiletken elde edilmesi
5. Hafta Bölge eritme yöntemin teorisi
6. Hafta Bölge eritme yöntemin uygulanması
7. Hafta Bulk yarıiletkenlerin termoelktrik özellikleri: QC, QH, P, η parametrelerin hesaplanması
8. Hafta Nano yarıiletkenlerin termoelktrik özellikleri: Nano yapılarda QC, QH, P, η parametrelerin hesaplanması
9. Hafta Termoelektrik bulk modüllerin özellikleri: QC, QH, P, η parametrelerin ölçülmesi
10. Hafta Termoelektrik nano modüllerin özellikleri: QC, QH, P, η parametrelerin ölçülmesi
11. Hafta Hafta Vize sınavı
12. Hafta Termoelektrik bulk devreleri
13. Hafta Termoelektrik nano devreleri
14. Hafta Termoelektrik bulk devre tasarımı Termoelektrik nano devre tasarımı