Prof. Dr. Raşit AHISKA

Fen Fakültesi > Fizik

Dersin Adı BULK VE NANO TERMOELEKTRİK MALZEMELER
Dersin Kodu FBE
 
Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Krediler
Teori Uyg. Lab. Ödev Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi
Güz 1 1 1 3 3 3
Ders Dili Türkçe
Zorunlu / Seçmeli Zorumlu
Ön Şartlar Yok
Dersin İçeriği Bulk ve nano termoelektrik malzemeler ilgili temel bilgiler, termoelektriklerin elektron ve bant teorileri, yarıiletkenlerin sınıflandırılması ve termoelektrik alaşımlar, Peltier ve Seebeck olayı ile ilgili teoriler, termoelektrik soğutucuların teorisi ve tasarımı, termoelektrik jeneratörlerin teorisi ve tasarımı.
Dersin Amacı Bulk ve nano termoelektrik yarıiletken teorisine giriş. Termoelektriklerin elektron ve bant teorisi ile ilgili temel bilgiler vermek, termoelektrik yarıiletkenleri tanımlamak, Peltier ve Seebeck olayının teorisinin matematiksel altyapısını oluşturmak, edinen bilgilerin kullanarak termoelektrik soğutucuların ve termoelektrik jeneratörlerin tasarım teknolojilerini öğretmek.
Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikler Bulk ve nano malzemelerde termoelektrik olayların teorilerinin matematiksel altyapısını oluşturulması ve termoelektrik soğutucuların ve jeneratörlerin tasarım teknolojilerinin öğrenilmesi.
Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar 1. Öğretim elemanı ders notları.
2.Rowe D. (2010) CRC Handbook of Thermoelectrics.
3.Ioffe A. (1960) Poluprovodnikovıe Termoelementı.
Değerlendirme Ölçütleri
  Yüzde (%)
Ara Sınavlar 25
Kısa Sınavlar
Ödevler 25
Projeler 25
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı 25
Ders Sorumluları Prof. Dr. Raşit AHISKA
Haftalık Konular
1. Hafta Bulk termoelektriklerin teorisi: Örğu ve elektron bant yapısı. Fonon ve elektronların kinetiği.
2. Hafta Nano termoelektriklerin teorisi: Örğu ve elektron bant yapısı. Fonon ve elektronların kinetiği.
3. Hafta Termoelektrik bulk malzemeler: Bi, Te, Se, Sb yarıiletkenlerin özellikleri
4. Hafta Termoelektrik nano malzemeler: Bi, Te, Se, Sb nano yapıların özellikleri
5. Hafta Termoelektrik bulk alaşımlar: Bi2Te3Se ve Bi2Te3Sb alaşımların özellikleri
6. Hafta Termoelektrik nano alaşımlar: Bi2Te3Se ve Bi2Te3Sb nano yapıların özellikleri
7. Hafta Termoelektrik bulk yarıiltkenlerde Peltier olayının teorisi
8. Hafta Termoelektrik nano yarıiltkenlerde Peltier olayının teorisi
9. Hafta Termoelektrik bulk yarıiltkenlerde Seebek olayının teorisi
10. Hafta Termoelektrik nano yarıiltkenlerde Seebek olayının teorisi
11. Hafta Vize sınavı
12. Hafta Termoelektrik bulk soğutucular teorisi
13. Hafta Termoelektrik nano soğutucular teorisi
14. Hafta Termoelektrik bulk jeneratörler teorisi Termoelektrik nano jeneratörler teorisi