Prof. Dr. Raşit AHISKA

Fen Fakültesi > Fizik

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • Raşit Ahıska, Hayati Mamur, Metin Ulaş, 2013. 4th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives Istanbul, Turkey
 • Ahıska R, Mamur H, 2013. Termoelektrik modül teorisi ve teknolojisi, Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ХIV Internatıonal Conference Ivano-Frankivsk, Ukraine
 • Ahiska R., Freik D., Nykyruy L., 2013. TEGPAS a New Test System for Thermoelectric Generators, Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ХIV Internatıonal Conference Ivano-Frankivsk, Ukraine
 • Nykyruy L., Ahiska R., Klanichka V.,Dzumedzey R., Boryk V, 2013. Thermoelectric Properties of Crystals PbTeSe, Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ХIV Internatıonal Conference Ivano-Frankivsk, Ukraine
 • Hakan Yavuz, Raşit Ahıska, Thermoelectric Brain Cooler Helmet, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS";11) Elazığ, Turkey
 • TEPAS Thermoelectric Performance Analysis System: A New Device For Measuring The Parameters Of Real Thermoelectric Modules, TEPAS Thermoelectric Performance Analysis System: A New Device For Measuring The Parameters Of Real Thermoelectric Modules, XIV International Forum on Thermoelectricity May 16-20, 2011 in Moscow Russia
 • Ahıska R, Yavuz H, Fuzzy Controlled of Thermoelectric Brain Cooler, Eleco";2006 Electric-Electronic - Computer Eng. Symposium Bursa, Turkey
 • Dişlitaş S, Ahıska R, Geothermal Thermoelectric Generator, YEKS";2003 New Renewable Energy Sources Symposium Kayseri, Turkey
 • Övül I, Nadirzade(AHISKA), R. Öner, K, Nadirzade, S.M, A New Technique For Brain Hypothermia, 11 Th International Congress Of Neurological Surgery Amsterdam
 • Övül I, Nadirzade(AHISKA), R. Öner, K, Nadirzade, S.M, A Method For Monitoring Intracerebral Temperature In Neurosurgical Patients, 11 Th International Congress Of Neurological Surgery Amsterdam
 • Demirel H, Ahıska R, Temperature Microcontroller Rat Thermohypotherm System, III International Symposium of Advanced Technologies Ankara, Turkey
 • Ciylan B, Ahıska R, New Microcontroller Controlled Test System for Thermoelectric Modules, III International Symposium of Advanced Technologies Ankara, Turkey
 • Kapıdere M, Ahıska R, With Four Temperature Sensors and Microcontroller Thermohypotherm System, III International Symposium of Advanced Technologies Ankara, Turkey
 • Ahıska R, Comparing Analysis Of A New Method For Measurement Of Parameters Of Real Thermoelectric Modules, XIII International Forum on Thermoelectricity Ukrayna
 • Dişlitaş S, Ahıska R, Comparison of Multi-functional Thermoelectric Refrigerator with Absorb Refrigerator in sense of Consumption of Energy, YEKS";2005 New Renewable Energy Sources Symposium Kayseri, Turkey
 • Ahıska R, The study of thermoemf effect on exit parameters of thermoelectric modules, International Conference ";Fizika 8211; 2005"; Bakü, Azerbaycan
 • Ahıska R, Ahıska G, TEPAS Computer Controlled System for Measuring Parameters of Semiconductors in Real Thermoelectric Modules, XIII International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanostructures Ukrayna
 • Serkan Dişlitaş, Raşit Ahıska, Hilmi Yanmaz, Termoelektrik Modülün Dinamik Çıkış Parametrelerinin Elde Edilmesi İçinYeni Bir Algoritma, ELECO-2008, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu Bursa, Turkey
 • Dişlitaş S, Ahıska R, Yanmaz H, Ahşap Ambalaj Malzemelerindeki Zararlı Organizmaların Yok Edilmesinde Bilgisayar Destekli Isıl İşlem Uygulaması, Eleco";2006, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği sempozyumu Bursa, Turkey
 • Fidan U, Ahıska R, Güler N, Mikrodenetleyici Kontrollü Taşınabilir Termoelektrik Tıp Kiti, Eleco";2000, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği sempozyumu Bursa, Turkey
 • Yavuz H, Ahıska R, Hakim M, Modelıng Of A Thermoelectrıc Braın Cooler By Adaptıve Neuro-Fuzzy Inference System, Eleco 2007 5th Internatıonal Conference On Electrıcal And Electronıcs Engıneerıng Bursa, Turkey
 • Gaşimzade F Nadirzade (AHISKA) R., Resonance Interband Raman Scattering in Semimagnetic Semiconductors, XIV. Uluslararası Yarıiletken Teorileri Konferansı Donesk,Ukrayna
 • Yavuz H, Ahıska R., Hakim M, Bulanık Mantık Kontrollü Termoelektrik Beyin Soğutucusu, Eleco";2006, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği sempozyumu Bursa, Turkey
 • Kapıdere M, Ahıska R, Mikrodenetleyici Kontrollü Termohipoterm Tıp Cihazı, Biyomut 2002 Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı İstanbul, Turkey
 • Gaşimzade F., Nadirzade (AHISKA)R, İsmailov G., Resonance Raman Scattering in p-type Semimagnetic Semiconductors in Quantizing Magnetic Field, Optikoelektronik-89 International Symposium Bakü, Azerbaycan
 • Ahıska R, Mamur H, Characterization of Thermoelectric Module as Generator, 10th Intern.Conf. on Sustainable Energy Technol. SET2011 Istanbul
 • Ahıska R, Bulat L.P, New Method And New Tepas Apparatus For Measurement Of Parameters Of Real Thermoelectric Modules, Ioffe Physical-Technical Institute of the Russian Academy of Science"; Methods of direct transformation of kinds of energy "; Rusya
 • R. Ahiska, L.P.Bulat, I.A. Nefedova, Thermoelectricity based on novel materials: effective and environmentally safety method of direct energy conversion, 10th Intern.Conf. on Sustainable Energy Technol. SET2011 Istanbul
 • Ahıska R, Freik D, Nanostructured Materials Based On Compounds Iv-Vi For Thermoelectric Energy Converters, 10th Intern.Conf. on Sustainable Energy Technol. SET2011 Istanbul
 • Ahıska R, A New Method and Computer Controlled System for Measuring the Z Parameters of Semiconductors in Real Modules, Intern. Conference ";Fizika 8211; 2010" Bukü Azerbaycan

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

 • Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ХIV Internatıonal Conference Ivano-Frankivsk, Ukraine(2013)
 • XIII International Conference on Physics and Technology of Thin Films Ivano-Frankivsk, Ukraine(2011)

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ХV Internatıonal Conference Ivano-Frankivsk, Ukraine(2015) Ukrayna(2015)
 • Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems ХIV Internatıonal Conference Ivano-Frankivsk, Ukraine(2013)
 • XIII International Conference on Physics and Technology of Thin Films Ivano-Frankivsk(2011)

Dersler ve Tez Yönetme

Tez Yönetme

 • TERMOELEKTRİK JENERATÖRÜN ELEKTRİKSEL, TERMOELEKTRİKSEL VE ISIL PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ İÇİN BİLGİSAYARLI BİR VERİ EDİNİM VE TEST SİSTEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ (2012)
 • Veri Tabanı Arayüzü Tasarımı ve Veri Erişim Metotlarının İncelenmesi ve Uygulanması
 • Gerilim ve Akım Sınırlamalı Anahtarmodlu Güç Kaynağı
 • Yapay Zeka Kontrollü Termoelektrik Beyin Soğutucusu
 • Bilgisayar Kontrollü Termoelektrik Performans Analiz Sistemi
 • Termoelektrik Sistemlerin Analiz Programı
 • Mikrodenetleyici Kontrollü Jeotermal Termoelektrik Jeneratör Tasarımı ve Uygulaması
 • Design and Production of Microcontroller-Based Thermohypotherm Medical Systems
 • Yapay Zeka Yöntemi Termoelektrik Sistemlerin İncelenmesi
 • Ayarlı Bilgisayar Güç Kaynağı
 • Sıcaklık Kontrollü Güneş Termoelektrik Jeneratör Tasarımı

Dersler

 • TERMOELEKTRİK MODÜL TEORİSİ VE DEVRELERİ (2013-2014 Bahar)
 • TERMOELEKTRİK BULK VE NANO YARIİLETKENLER (2013-2014 Güz)
 • Fizik 1 (2013-2014 Güz)
 • Fizik 2 (2013-2013 Bahar)

Yabancı Dil

 • 2011 / Rusça 96 Puan

Kitap ve Editörlük

Kitap

 • (1996). DENEYSEL FİZİK. T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 17 Eylül 1996 Tarih , 10443 No";lu Kararıyla DENEYSEL FİZİK (Mekanik) Kitabı Lise Öğrencileri İçin Tavsiye Edilmiştir. Türkiye. T.C.Milli Eğitim Bakanlığı.

Atıf

 • (2007). IET Sci Meas Technol, Design of a universal thermoelectric module test system for testing rat brain thermoelectric hypothermia
 • (2007). International Journal of Thermal Sciences, Design of a thermoelectric module test system using a noveltest method.
 • (2006). Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Kaskat bağlı özdeş termoelektrik modüllerin performansının araştırılması
 • (2005). Hunan Daxue Xuebao / Journal of Hunan University Natural Sciences, Investigation on a novel thermoelectric heat pump water heater

Makaleler

SCI, SCI-EXP., SSCI, AHCI Tarafından Taranan Makaleler

 • Frek D. Ahıska R, Nukuri L (2013). Synthesis and Analyses of Thermoelectric Lead Telluride . Journal of Materials Science and Engineering B3, USA, 1 (32-39).
 • R. Ahiska, H Mamur (2013). The design and implementation of a new portable thermoelectric generator for low geothermal temperatures. IET Renewable Power Generation, 52(11-16).
 • Ahıska R, Freık D, Parashchuk T, Gorıchok I (2013). Quantum-chemical calculations of the polymorphic phase transition temperatures of ZnS, ZnSe, ZnTe crystals. Turkish Journal of Physics, 12 (15 - 21).
 • R. Ahiska S. Dislitas G. Omer (2012). A new method and computer-controlled system for measuring the time constant of real thermoelectric modules. Energy Conversion and Management, 53 (314–321).
 • Rasit AHISKA, Hayati MAMUR (2012). A test system and supervisory control and data acquisition application with programmable logic controller for thermoelectric generators. Energy Conversion and Management, 64(15-22).
 • Ahıska R, Dislitas S (2012). A New Method and Computer-Controlled System for Measuring the Time Constant of Real Thermoelectric Modules. Energy Conversion and Management, 53 (314 - 321).
 • Raşit AHISKA, Hayati MAMUR, Metin ULİŞ (2011). MODELLING AND EXPERIMENTAL STUDY OF TERMOELECTRIC MODULE AS GENERATOR. Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 4(45).
 • Ahıska R, Dislitas S (2011). Computer controlled test system for measuring the parameters of the real thermoelectric module. Energy Conversion and Management, 52,1(26-36).
 • Ahıska R, Ahıska K (2010). New method for investigation of parameters of real thermoelectric modules. Energy Conversion and Management, 51,2(3388211;345).
 • Demirhan A, Kaymaz, Ahıska R, Guler I (2010). A Survey on Application of Quantitative Methods on Analysis of Brain Parameters Changing with Temperature. J Med Syst, 34,12(10598211;1065).
 • Ahıska R, Ahıska G, Ahıska K (2009). Analysis of a new method for measurement of parameters of real thermoelectric module employed in medical cooler for renal hypothermia. Instrumentation Science and Technology, 37,1(102-123).
 • Raşit Ahıska , Uğur Fidan, Serkan Dişlitaş (2008). Farklı Sıcaklık Kontrol SistemlerininTermoelektrik Tıp Kitinin Performansına Etkisi. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ, 23,2(441-447).
 • Ahıska R, Yavuz H (2008). Control Of A Thermoelectric Brain Cooler By Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System. Instrumentation Science and Technology, 36, 6(1-20).
 • Ahıska R (2007). New Method for Investigation of Dynamic Parameters of Thermoelectric Modules. Doğa-Tr.,Turkish Journal Of Electrical Engineering Computer Sciences, 1,4(1-15).
 • Ahıska R (2007). New Method for Investigation of Exit Dynamics Parameters of Thermoelectric Modules. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., 22, 4(709 -716).
 • Ahıska R, Ahıska K (2006). Flexible Two Phase Thermoelectric Cpu Cooler. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., 14, 12(25-35).
 • Kapıdere M, Ahıska R. (2005). New Microcontroller-Based Human Brain Hypothermia System. Journal of Medical Systems, 29, 5(501-513).
 • Ahıska R, Güler İ (2004). A New Test Method And System For The Measurement Of Z-Parameter Of Standard Peltıer Modules. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ., 14, 12(25-35).
 • Güler N.F., Ahıska R. (2002). Desing and testing of a microprocessor controlled portable thermoelectric medical cooling kit. Applıed Thermal Engıneerıng, 22(1271-1276).
 • Ahıska R (1993). Organizmayı Sıcaklıkla Etkilemek İçin Termoelektrik Cihazı. T.C. Türk Patent Enstitüsü, 01(26708).
 • Gaşimzade F., Nadirzade(AHISKA) R., Babayev A (1993). Spin-split Valavce Band Affect on the Sign of Faraday Rotation in Diluted Magnetic Semicondoctors AII 1-x Mnx BVI. Solid State Physics, 35,3(811-813).
 • Gaşimzade F. Nadirzade(AHISKA) (1992). Resonance Exciton Raman Scattering in Semimagnetic Semiconductor. Doğa-Tr. J. of Physics, 16, 4(280-286).
 • Gaşimzade F., Nadirzade (AHISKA) R.,İsmailov T (1990). Resonance Exciton Raman Scattering in Semimagnetic Semiconductor. Solid State Physics, 33, 10(2861-2867).
 • Gaşimzade F.,Nadirzade (AHISKA) R.,İsmailov T. (1990). Resonance Interband Raman Scattering in Semimagnetic Semiconductor. Physics and Techics of Semiconductors, 24, 4(673-677).

Diğer İndeksler Tarafından Taranan Makaleler

 • (2011). TEPAS Thermoelectric Performance Analysis System: a new device for measuring the parameters of real thermopile. Journal of Thermoelectricity, 1,1(25-31).
 • Ahıska R (2009). New Method For Studying Parameters Of A Thermopile. Journal of Thermoelectricity, 3,1(71-80).
 • Ahıska R, Güler İ, Yavuz H (2008). Neuro-Fuzzy Inference System For Control Of A Thermoelectric Brain Cooler. Journal of Thermoelectricity, 4,2(64-70).
 • Nikuriy L, Dzumidze P, Ahıska R, Mateik D (2008). Features of High Temperature Charge Carriers Scattering in Indium Doping Crystals of Lead Telluride PbTe:In. Physics And Chemistry Of Solid State, 11, 4(844-848).
 • Ahıska R., Dişlitaş S (2006). Microcontroller Based Thermoelectric Generator Application. G.U. Journal of Science, 19,2(135-141).
 • Ahıska R.,Güler E.,Acar S.,Mehmet K. (2005). Thermoelectric Characterization of N-type (Bi2Te3)Se3 Semiconductors In A Temterature Rance 11 8211; 373 K. G.U. Journal of Science, 18,3(187-191).
 • Ahıska R., Demirel H., Erkal B (2004). Post Trauvmatic Protection of Brain in Rats Using Rat Thermohypotherm Device. G.U. Journal of Science 17,(4), 29-38, 2004, 17,4(29-38).
 • Ahıska,R., Savas,Y., Işık,H (2002). Mikrodenetleyicili SMPS Kontrol Sisteminin Termoelektrik Uygulaması. Politeknik Dergisi Cilt:5 Sayı:1 s.59-68, 2002., 5,1(59-68).
 • Ahıska R., SavasY., Işık,H. (2002). Mikrodenetleyici ile SMPS";in Çıkış Geriliminin Sıcaklığa Bağlı Olarak Değiştirilmesi. Politeknik Dergisi, 5,1(51-57).
 • Ahıska,R., Güler,N.F., Savas,Y (1999). Termoelektrik Soğutucusunun Özelliklerinin Araştırılması. Politeknik Dergisi, 2,3(89-94).
 • Talıbzade, R.T., Djabrailov, L.A., Turanov, T.İ., Nadirzade (AHISKA) (1984). Sondaj Boru Geçme Temas Alanının Hesaplanması. Physics Of Semiconductors, 60,7(23-26).
 • Gaşimzade, F.M., Nadirzade (AHISKA), R.S. (1980). Zayıf Alanlarda Kristallerdeki Galvanomaynetik Katsayılar Tenzoru Ve Simetri. Physics Of Semiconductors, 25,9(23-26).

Ödül - Proje - Buluş

Ödül

 • Yayın Teşvik Ödülü (2013)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2013)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2013)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2012)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2012)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2012)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2012)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2011)
 • Diploma (2011)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2011)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2010)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2010)
 • DİPLOMA (2009)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2009)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2009)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2008)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2008)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2002)
 • Yayın Teşvik Ödülü (2002)

Proje

 • Tasınabilir yeni nesil termoelektrik ısı burulu güneş paneli ve panel malzemelerinden termoelektrik yarıiletken ve modüllerin geliştirilmesi (2013) TÜBİTAK/1511
 • Thermoelectric Materials and Devices for Increasing of Energy Saving and Security (2013) NATO
 • New Semiconductor Materials On The Base Of Lead Telluride For Thermoelectric Energy Transformers (2012) TÜBİTAK
 • Bilgisayar Kontrollü Termoelektrik Jeneratörün Üretimi ve Uygulaması (2011) SANAYI VE TICARET BAKANLIĞI Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
 • Bilgisayar Kontrollü Termoelektrik Jeneratörün Üretimi İçin Elektronik Donanımın Ve Test Sisteminin Geliştirilmesi Ve Uygulaması (2011) Gazi Üniversitesi
 • Termolektrik Jeneratör (2011) G. Ü. BAP, 07/2011-16
 • Mikrodenetleyici Tabanlı Termohipoterm Soğutucu Başlık Tasarımı, Geliştirilmesi Ve Travma Geçirmiş Beyin Parametrelerinin Sıcaklıkla Değişiminin Belirlenmesinde Uygulanması (2010) Gazi BAP
 • Termoelektrik Güneş Paneli (2010) Sanayi ve Ticaret Bakanliği Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
 • Termoelektrik Yarıiletkenin Sıcaklık ve Hız Kontrollü Elde Etme Sistemi (2007) G. Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri
 • İki Fazlı Termoelektrik CPU Soğutucusu (2006) G. Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Sıcaklık Kontrollü Termoelektrik Minibar (2005) G. Ü.,Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Bilgisayar Kontrollü Jeotermal Termoelektrik Jeneratör (2004) G. Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Mikrodenetleyicili Sıcaklık Kontrollü Rattermohipoterm Sistemi (2003) G. Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri
 • Termohipoterm Termoelektrik Tıp Cihazı (2002) G.Ü. Araştırma Fonu
 • Termoelektrik Tıp Kiti (2001) G. Ü. Araştırma Fonu

Buluş

 • Organizmayı Sıcaklıkla Etkilemek İçin Termoelektrik Cihazı

Teknopark

 • Şirket sahibi