Arş. Gör. Ayşe Hümeyra Kütükcü

Gazi Eğitim Fakültesi > Yabancı Diller Eğitimi > Arap Dili Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Konferans, Sempozyum, Kongre, Panel vb. Görev

  • Arapça Öğretiminin Pragmatik Yönü ve Drama İstanbul(2011)
  • Arapça Dersini Yürüten Öğretmenlerin Drama Yöntemine İlişkin Bilgi Düzeyleri Gazi Üniversitesi, Türkiye(2010)
  • Arapların Geleneksel Halk Dansı: Debke Kocaeli(2009)
  • Eski Bir Cahiliye Eğlencesi: Meysir Kocaeli(2009)
  • Klasik Arap Toplumlarında Panayırlar ve Eğlence Külürü Kocaeli(2009)

Bilimsel Toplantı Düzenleme

  • 10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilm Sempozyumu Gazi Üniversitesi ANKARA(2010)

Kitap ve Editörlük

Kitap

  • (ed. Ayhan Ural). (2011). Ben Bir Okul Uydurdum. Bu çalışmayla; eğitime ilişkin söyleyip paylaşacakları olan, kendilerini eğitimle ilgili gören küçük bir topluluğun; eğitime, eğitim felsefe, politika ve uygulamalarına, okula, yöneticiye, sınıfa, öğretmene, öğrenciye, aileye, diğerlerine, düne, bugüne ve yarma ilişkin düşünce ve imgelem dünyasında oluşturduklarının paylaşımı amaçlanmıştır. Çalışmada; okulu, akademik tanımlamanın dışında, öyküsel, şiirsel, sanatsal, görsel... bakış açısıyla anlatabilmenin örnekleri sunulmuştur. Türkiye. Pegem Akademi.

Ödül - Proje - Buluş

Proje

  • Orta Öğretim I, II ve III. Yabancı Dil Arapça Öğretim Programı Hazırlama Projesi (Komisyon Danışmanı). (2012) Dünya Bankası ve Milli Eğitim Bakanlığı
  • İlköğretim Arapça Öğretim Programı Hazırlama Projesi (Komisyon Danışmanı) (2011) Milli Eğitim Bakanlığı