Yrd. Doç. Dr. Abdullah ERTAŞ

Gazi Eğitim Fakültesi > Yabancı Diller Eğitimi > İngiliz Dili Eğitimi

Bilimsel Toplantı - Kongre ve Görevler

Kongre

 • An Action Research: The Techniques of Vocabulary Teaching and Their Relevance to Memory, The First International ELT Research Conference "Challenges For Language Teachers Towards The Millenium" Çanakkale Onsekiz Mart University
 • Importance of Whole-Brain Learning: Two Sample Activities For Teacher Trainers, Teachers as Learners, 3rd International INGED-Gazi ELT Conference Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Yabancı Dil Öğretmeni Eğitimi: Bazı Yöntem ve Alıştırmalar, Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İzmir

Bilimsel Toplantı Düzenleme

 • 1st International Municipalities University and Industrial Sector Cooperation Symposium 23-24 Ekim. (Yürütme Kurulu Üyesi) Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongresi 29 Nisan-1 Mayıs. (Uluslararası Bilim Kurulu Üyesi) Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Türkiyede Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi 22 8211; 23 Kasım. (Düzenleme Kurulu Üyesi) Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Fatih University 2nd ELT Conference 25-26 Nisan. (Değerlendirme Komitesi Üyesi) Fatih Üniversitesi, İstanbul

Kitap ve Editörlük

Atıf

 • (2003). EKEV Akademi Dergisi, The Uses of Teaching Literature in EFL Classes

Makaleler

Ulusal Hakemli Ve Dğr Bil., Sanatsal Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • (1994). Literature, Language, and Text. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(7-13).
 • (1993). Some Problem Areas in Communicative Teaching of Writing. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(227-232).
 • (1993). Some Language Concepts and Their Pedagogical Implications on Teaching of Writing. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Yeni Dönem, 1(31-36).