Prof. Dr. Arife DOĞAN

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri > Protetik Diş Tedavisi

Yılmaz C. İki farklı okluzyona göre hazırlanan tam protezlerde m.massetericus ve m. temporalis anterior aktivasyonlarının elektromyografik olarak incelenmesi.

-

Taner B. Çok yüksek molekül ağırlıklı polietilen fiberle kuvvetlendirilmiş poli(metil metakrilat)ın bazı mekanik özelliklerinin kıyaslanması.

-

Muhtaroğulları İY. Akrilik rezin protez materyallerinin reolojik özelliklerini etkileyen faktörler.

-

Latifoğlu A. Farklı tür ve sürelerde polimerize edilen iki daimi yumuşak astar materyalinin bazı mekanik özelliklerinin ve akrilik rezinle bağlantılarının incelenmesi.

-

Mutluay MM. Farklı yumuşak astar materyalleriyle kaide plaklarının bağlantısı ve bazı mekanik özelliklerinin değerlendirilmesi.

-